2000-081


2000-12-20, 00:26 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5G, V-138

2000-081A
SSC 26638
Astra-2D   Lucembursko
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Société Européene des Satellites (SES), Betzdorf postavila americká firma Hughes Space and Communications Co., Seal Beach, na základě platformy BSS-376.
Rotací stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 1414 kg (prázdná 824 kg) má tvar válce o průměru 217 cm a výšce 3.15 cm (po vysunutí dvojitého pláště asi 800 cm); plášť družice je pokryt články sluneční baterie dodávajícími na konci plánované aktivní životnosti 1.2 kW. Vysílání probíhá prostřednictvím parabolické antény o průměru 200 cm umístěné na plošině rotující proti směru otáčení družice. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem Thiokol Star 30.
Družice nese 16 transpondérů (+2 záložní) pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 28.2° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
2000-12-20.04 2.00° 630.57 min 185 - 35775 km
2000-12-22.44 2.18° 633.82 min 292 - 35835 km
2000-12-28.11 0.30° 1436.23 min 35785 - 35793 km
2001-01-06.92 0.23° 1436.10 min 35761 - 35812 km nad 28.3° v.d.
2005-01-10.00 0.09° 1436.09 min 35768 - 35805 km nad 28.2° v.d.
2010-01-05.00 0.06° 1436.19 min 35772 - 35805 km nad 28.1° v.d.
2015-01-02.09 1.91° 1436.12 min 35782 - 35792 km nad 28.0° v.d.

Události:
2000-12-20 00:26 UT: Vzlet.
00:54 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2013-červen Družice ukončila vysílání, ale zůstala v pracovní poloze.
2000-081B
SSC 26639
AMC-8   (Americom 8) USA
GE-8   (General Electric) v listopadu 2001 přejmenována na Americom 8
Aurora 3  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost SES American Communications, Inc., Princeton postavila firma Lockheed Martin Missiles and Space Co., Sunnyvale, na základě platformy A-2100.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2015 kg (prázdná 919 kg) má tvar kvádru o rozměrech 360x410x240 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 14.5 m dodávající maximálně 3.3 kW. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastní pohonnou jednotkou.
Družice nese 24 transpondérů pro pásmo C.
Plánovaná poloha na dráze je nad 139° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2000-12-20.70 2.01° 631.43 min 213 - 35792 km
2000-12-24.70 0.36° 1020.95 min 18657 - 35759 km
2000-12-28.70 0.06° 1428.17 min 35483 - 35779 km
2000-12-29.80 0.04° 1436.12 min 35780 - 35793 km nad 138.9° z.d.
2005-01-02.32 0.03° 1436.09 min 35776 - 35797 km nad 139.0° z.d.
2010-01-03.58 0.05° 1436.09 min 35774 - 35799 km nad 139° z.d.
2015-01-01.64 0.02° 1436.09 min 35774 - 35798 km nad 139.0° z.d.

Události:
2000-12-20 00:26 UT: Vzlet.
01:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2000-081C
SSC 26640
LDREX   (Large-scale Deployable Reflector Experiment) Japonsko
 
Experimentální rozkládací anténa vyvíjená pro družici ETS-8.
Technologický experiment pro National Space Development Agency (NASDA), Tokio, postavila firma NEC Toshiba Space Systems, Ltd., Jokohama.
Anténa o vzletové hmotnosti 140 kg je umístěna v pouzdře o průměru 30 cm a délce 150 cm na druhém stupni rakety (hmotnost pouzdra je 42 kg); po rozložení má anténa průměr 600 cm. Postup rozkládání (anténa sestává ze sedmi šestiúhelníkových segmentů) je sledováno dvěma kamerami z druhého stupně rakety. Experiment je vybaven pouze chemickými bateriemi s životností asi 20 minut.
Po skončení zkoušek je anténa od horního stupně oddělena.
Parametry dráhy:
2001-01-03.62 2.00° 627.93 min 242 - 35582 km
2005-01-08.02 2.00° 383.61 min 274 - 21947 km
2010-01-01.39 2.04° 125.67 min 159 -   3706 km
2010-03-21.04 2.00° 88.39 min 128 -     261 km

Události:
2000-12-20 00:26 UT: Vzlet.
01:06 UZ: Zahájení experimentu; při rozkládání se anténa nerozvinula do úplné velikosti.
Anténa byla nerozložená odhozena.
2001-01-03 Anténa byla zaregistrována jako samostatný objekt.
2010-03-21 ~02:45 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 3378.1 dne letu (9.25 roku).
2000-081D
SSC 26641
horní stupeň rakety   Francie
EPS   (Etage à Propergols Stockables)
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o průměru 336 cm a délce 456 cm má hmotnost 1190nbsp;kg. Na stupni jsou kruhovém prstenci umístěny pouzdro o rozměrech 70x70x180 cm a hmotnosti 42 kg, v němž je během startu a navádění na základní oběžnou dráhu uložena anténa LDREX, dvě pomaluběžné kamery (jeden snímek za 2 s) a dva bloky elektroniky.
Parametry dráhy:
2000-12-21.14 2.00° 636.22 min 215 - 36036 km
2001-02-24.51 1.77° 630.95 min 200 - 35779 km
2002-05-31.69 2.09° 92.20 min 92 -     673 km

Události:
2000-12-20 00:26 UT: Vzlet.
2002-05-31 Přirozený zánik v atmosféře po 527 dnech letu (1.44 roku).
2000-081E
SSC 26642
adaptér   Francie
Sylda 5  
Adaptér umožňující současné vypuštění dvou družic; těleso o hmotnosti asi 900 kg má tvar z jedné strany uzavřeného válce o délce 490 cm a vnějším průměru 456 cm.
Parametry dráhy:
2000-12-23.74 2.01° 626.87 min 214 - 35555 km
2001-01-29.59 1.85° 602.02 min 217 - 34261 km
2002-06-29.48 2.14° 90.28 min 126 -     451 km

Události:
2000-12-20 00:26 UT: Vzlet.
2002-06-29 Přirozený zánik v atmosféře po 556 dnech letu (1.52 roku).
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček