2000-079


2000-12-05, 12:32 UT; Svobodnyj, mobilní plošina Topol; Start-1, No. 3

2000-079A
SSC 26631
EROS-A1 (Earth Remote Observation Satellite A1)   Izrael
 
Družice pro dálkový průzkum.
Družici pro konsorcium ImageSat International B. V., Tel Aviv, postavila americko-izraelská firma West Indian Space Ltd.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 260 kg (prázdná 178 kg) má přibližně tvar osmihranného hranolu s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávající 450 W (na konci aktivní životnosti). Pořízené snímky s rozlišením 200 cm se na Zemi předávají v pásmu X rychlostí 700 Mbit/s. Korekce dráhy a orientaci družice zajišťují motorky na hydrazin (zásoba na začátku letu 30 kg).
Družice nese kameru PIC (Panchromatic Imaging Camera) od firmy Electro-Optics Industries Ltd., Rehovot.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 4 roky.
Parametry dráhy:
2000-12-05.61 97.32° 94.60 min 492 - 507 km
2005-02-27.07 97.44° 94.65 min 498 - 505 km
2010-02-16.84 97.46° 94.82 min 504 - 516 km
2015-01-01.10 97.56° 94.16 min 473 - 483 km
2016-07-07.05 97.52° 87.24 min 124 - 152 km

Události:
2000-12-05 12:32 UT: Vzlet.
12:47 UT: Navedení na základní dráhu.
2001-leden Družice dokončila provozní zkoušky a byla uvedena do běžného provozu.
2012-leden Družice je stále v běžném provozu.
2016-07-07 Přirozený zánik v atmosféře po 5693 dnech letu (15.59 roku).
2000-079B
SSC 26632
horní stupeň rakety   Rusko
 
Pátý stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 100 kg; válcové těleso má délku 50 cm a vnější průměr 150 cm.
Parametry dráhy:
2000-12-05.58 97.32° 94.57 min 491 - 503 km
2004-01-17.45 97.12° 87.18 min 133 - 137 km

Události:
2000-12-05 12:32 UT: Vzlet.
12:47 UT: Navedení družice na základní dráhu.
2004-01-17 Přirozený zánik v atmosféře po 1138 dnech letu (3.12 roku).
Poslední aktualizace: 2016-07-11       © Jan Sedláček