2001-021


2001-05-20, 22:32:39.835 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-FG, 1

2001-021A
SSC 26773
Progress-M1 6   (Прогресс-М1 6) Rusko
ISS-4P   (International Space Station 4 Progress)
Automatická nákladní loď.
Kosmická nákladní loď vyrobená pro Roskosmos, Moskva, v AO RKK Energija, Koroljov (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 256), o vzletové hmotnosti asi 7150 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Modul je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Modul OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
Modul PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 1230 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 221 kg potravin a 40 kg lékařského vybavení), 958 kg paliva a okysličovadla a 40 kg kyslíku. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici dalších asi 250 kg paliva v nádržích lodi.
Parametry dráhy:
2001-05-20.99 51.58° 88.56 min 189 - 218 km
2001-05-21.51 51.58° 90.39 min 270 - 317 km
2001-05-23.19 51.57° 92.29 min 375 - 399 km
2001-08-22 51.64° 92.48 min 391 - 402 km

Události:
2001-05-20 22:32:40 UT: Vzlet.
22:41:28 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2001-05-23 00:23:57 UT: Připojení v automatickém režimu ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda.
02:10 UT: Byla zahájena kontrola hermetičnosti spojení; po jejím dokončení byly otevřeny průlezy do lodi.
2001-06-13 Během zkušebního zážehu motorů lodi došlo k jejich automatickému vypojení vzhledem k nárůstu tlaku v palivovém potrubí. Po přepojení na záložní potrubí proběhla zkouška normálně.
2001-07-22 Pomocí motorů lodi byly provedeny dvě korekce letové dráhy komplexu ISS.
2001-08-21 05:55 UT: Zahájena aktivace lodi před jejím odletem.
06:35 UT: Uzavření průlezů mezi lodí a ISS.
06:55 UT: Zahájení testu hermetičnosti uzavřených průlezů.
2001-08-22 06:01 UT: Oddělení lodi od stykovacího uzlu modulu Zvezda
~09:30 UT: Zahájení brzdicího manévru.
09:51 UT: Řízený zánik v atmosféře nad Tichým oceánem asi 3400 km východně od Nového Zélandu po 93.47 dne letu.
2001-021B
SSC 26774
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg má délku 810 cm a vnější průměr 266 cm.
Parametry dráhy:
2001-05-21.12 51.65° 88.44 min 185 - 210 km
2001-05-22.58 51.62° 87.29 min 139 - 142 km

Události:
2001-05-20 22:32:40 UT: Vzlet.
22:41:28 UT: Oddělení nákladní lodi.
2001-05-22 ~19:15 UT: přirozený zánik v atmosféře po 1.8 dne letu.
Poslední aktualizace: 2014-09-10       © Jan Sedláček