2001-018


2001-05-08, 22:10:29.160 UT; Sea Launch, Odyssey; Zenit-3SL/DM-SL, No.7

2001-018A
SSC 26761
XM-1   USA
Roll  
Sirius XM-1
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro firmu XM Satellite Radio, Inc., Washington, postavila firma Boeing Satellite Systems, Seal Beach, na základě platformy BSS-702; telekomunikační vybavení dodala firma Alcatel Espace, Cannes.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4672 kg má tvar kvádru o rozměrech 300x330x700 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 40.4 m dodávajících 15.5 kW (na konci plánované aktivní životnosti) a dobíjejících palubní NiMH baterie. Vysílání probíhá prostřednictvím dvou parabolických antén o průměru 250 cm. Pro dosažení pracovní dráhy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem Marquardt R-4D s tahem 490 N; pro drobné korekce dráhy jsou k dispozici čtyři iontové motorky XIPS-25.
Družice nese retranslátory pro přímé rozhlasové vysílání v digitální kvalitě; vysílá v pásmu S.
Plánovaná poloha na dráze je nad 85° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2001-05-09.06 1.29° 645.39 min 925 - 35796 km
2001-05-12.09 1.24° 651.70 min 1238 - 35805 km
2001-05-14.89 0.68° 832.79 min 7152 - 38735 km
2001-05-20.53 0.08° 1405.07 min 31644 - 38710 km
2001-06-22.50 0.03° 1436.07 min 35784 - 35788 km nad 85.1° z.d.
2006-01-01.28 0.02° 1436.10 min 35784 - 35790 km nad 85.2° z.d.
2011-01-01.16 0.09° 1436.11 min 35784 - 35789 km nad 85.2° z.d.

Události:
2001-01-11 Plošina Odyssey vyplula z domovského přístavu Long Beach k místu startu v rovníkové oblasti Tichého oceánu.
2001-02-11 Na družici byla v čase T-11 s zjištěna závada a start byl odvolán. Plošina se později vrátila do domovského přístavu.
2001-05-06 Plovoucí plošina zakotvila v místě startu (154° z.d., 0° s.š.) a bylo zahájeno závěrečné odpočítávání.
2001-05-08 22:10:29 UT: Vzlet.
23:15 UT: Oddělení od třetího stupně rakety.
2001-09-25 Družice byla slavnostně uvedena do provozu (v plném provozu je od listopadu).
2011-březen Družice zahájila přesun do polohy nad 115.25° z.d, kde bude sloužit jako operační záloha.
2001-018B
SSC 26762
horní stupeň rakety   Sea Launch
blok DM-SL  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2140 kg je dlouhé 622 cm s maximálním vnějším průměrem 370 cm.
Parametry dráhy:
2001-05-09.18 1.27° 643.29 min 891 - 35723 km
2006-01-01.93 0.52° 643.33 min 856 - 35760 km
2011-01-01.81 1.19° 643.32 min 928 - 35687 km

Události:
2001-05-08 22:10:29 UT: Vzlet.
23:15 UT: Oddělení družice.
Poslední aktualizace: 2014-09-11       © Jan Sedláček