2001-013


2001-04-07, 15:02:21.860 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, D-284

2001-013A
SSC 26734
Mars Odyssey   USA
2001 Mars Odyssey  
MGM   (Mars Geochemical Mapper)
Vědecká marsovská družice.
Sondu pro NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, postavila firma Lockheed Martin Astronautics, Denver.
Tříose stabilizovaná sonda o hmotnosti 725 kg má tvar kvádru o rozměrech 220x170x260 cm s připojeným trojdílným panelem sluneční baterie dobíjejícím palubní NiMH baterii s kapacitou 16 Ah. Z horní části vychází teleskopický stožár s aparaturou GRS. Stabilizační a orientační systém obsahuje čtyři silové setrvačníky, senzor Slunce, sledovač hvězd a osm motorků (čtyři s tahem 1 N a čtyři s tahem 22 N). Spojení se Zemí je zajišťováno v pásmu X prostřednictvím parabolické antény o průměru 130 cm. Pro korekce dráhy a převod na aerocentrickou dráhu slouží kapalinový motor s tahem 640 N (zásoba paliva je 349 kg).b
Sonda nese:
- skener THEMIS (Thermal Emission Imaging System) pro oblast viditelné a infračervené části spektra;
- detektor HEND (High Energy Neutron Detector);
- spektrometr GRS (Gamma Ray Spectrometer) pro sledování složení povrchové vrstvy Marsu;
- spektrometr MARIE (Mars Radiation Environment Experiment) pro měření radiace;
- zařízení pro retranslaci vysílání ze sond na povrchu Marsu.
Délka primární mise je 2.5 roku u Marsu.
Parametry dráhy:
2001-04-07.94 40.02° 104.91 min 178 -    1803 km parkovací geocentrická dráha
2001-04-18 3.05° 469.97 dne 0.982 -   1.384 AU přeletová heliocentrická dráha
2001-10-24.14 93.42° 1116      min 272 - 26818 km počáteční areocentrická dráha
2002-01-15 93.5°   121.5   min 419 -     520 km areocentrická dráha

Události:
2001-04-07 15:02:22 UT: Vzlet.
15:34:10 UT: Oddělení od horníhop stupně rakety na únikové dráze.
16:07 UT: Úspěšné rozevření panelu sluneční baterie.
2001-04-19 Byl uveden do provozu skener THEMIS.
2001-04-23 Byl uveden do provozu spektrometr MARIE.
2001-04-25 Byl uveden do provozu spektrometr GRS.
2001-05-23 17:30 UT: Zahájena korekce letové dráhy; motor pracoval 82 s a změna rychlosti byla 3.6 m/s.
2001-07-02 16:30 UT: Zahájena korekce letové dráhy; motor pracoval 23 s a změna rychlosti byla 0.9 m/s.
2001-09-17 04:06 UT: Zahájena korekce letové dráhy; motor pracoval 12 s a změna rychlosti byla 0.45 m/s.
2001-10-13 04:00 UT: Zahájena korekce letové dráhy; motor pracoval 3 s a změna rychlosti byla 0.077 m/s.
2001-10-24 02:26 UT: Zážeh brzdicího motoru pro zahájení přechodu na areocentrickou dráhu; motor pracoval 19 minut a spotřeboval 263 kg paliva.
Po skončení manévru se sonda nacházela na protáhlé eliptické dráze kolem Marsu.
2001-11-02 Sonda pořídila první snímky povrchu Marsu ve viditelné části spektra.
2002-01-11 08:18 UT: Zahájena korekce letové dráhy; motor pracoval 244 s a změna rychlosti byla 20 m/s.
2002-01-15 Sonda provedla korekci letové dráhy; motor pracoval 398 s a změna rychlosti byla 56 m/s.
2002-01-17 Sonda provedla korekci letové dráhy; motor pracoval 195 s a změna rychlosti byla 27 m/s.
2002-02-06 Na sondě byla vyklopena parabolická anténa pro komunikaci se Zemí.
2002-02-18 Sonda zahájila vědecký výzkum Marsu z jeho oběžné dráhy.
2004-08-24 Sonda dokončila primární část mise.
Sonda pokračuje v činnosti v prodloužené misi.
2001-013B
SSC 26735
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcové těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm.
Parametry dráhy:
2001-04-18 3.05° 469.97 dne 0.982 - 1.384 AU heliocentrická dráha

Události:
2001-04-07 15:02:22 UT: Vzlet.
15:34:10 UT: Oddělení sondy.
2001-013C
SSC 26739
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg má průměr 244 cm a délku 588 cm.
Parametry dráhy:
2001-04-07.69 40.03° 104.94 min 177 - 1806 km
2001-06-01.85 40.00° 97.97 min 169 - 1154 km
2001-07-07.54 39.97° 89.86 min 144 -   391 km

Události:
2001-04-07 15:02:22 UT: Vzlet.
2001-07-09 Přirozený zánik v atmosféře po 93 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2014-09-15       © Jan Sedláček