2001-010


2001-03-08, 11:42:09 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

2001-010A
SSC 26718
STS 102   (Space Transportation System) USA
Discovery F-29  
ISS-5A.1   (International Space Station 7 American)
Shuttle Mission 103  
Leonardo F-1  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 114 957 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2045, 2048 a 2053, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese 15 100 kg:
- nákladový modul MPLM Leonardo s vybavením stanice a materiálem pro provoz stanice;
- blok řídicí elektroniky pro chladicí systém, propojovací kabel ISS-SE-26;
- kontejnery GAS s řadou experimentů;
- nosník s jednotkami rozvodů elektrické energie.
Hlavním úkolem letu je doprava nákladu na ISS, výměna základní posádky a montáž vybavení na modul Destiny.
Posádka:
James Donald Wetherbee NASA, USA 5. let
James McNeal Kelly NASA, USA 1. let
Andrew Sydney Withiel Thomas NASA, USA 3. let
Paul William Richards NASA, USA 1. let
James Shelton Voss NASA, USA 5. let   jen na ISS
Susan Jane Helmsová NASA, USA 5. let   jen na ISS
Jurij Vladimirovič Usačjov RAKA, Rusko 4. let   jen na ISS
William McMichael Shepherd NASA, USA   jen z ISS na Zemi
Jurij Pavlovič Gidzenko RAKA, Rusko   jen z ISS na Zemi
Sergej Konstantinovič Krikaljov RAKA, Rusko   jen z ISS na Zemi

Parametry dráhy:
2001-03-08.49 51.56° 88.45 min 123 - 273 km
2001-03-08.67 51.57° 89.57 min 233 - 273 km
2001-03-09.60 51.57° 90.95 min 269 - 373 km
2001-03-10.24 51.57° 92.07 min 372 - 381 km
2001-03-21.25 51.57° 91.96 min 362 - 379 km

Události:
2001-03-08 11:42:09 UT: Vzlet.
12:22 UT: Navedení na základní dráhu manévrem OMS-2.
13:29 UT: Otevření dveří nákladového prostoru.
2001-03-09 04:15 a 14:23 UT: Provedeny korekce dráhy NC-2 a NC-3.
2001-03-10 03:12 UT: Manévrem Ti (motor pracoval 12 s) bylo zahájeno přibližování k ISS.
04:59 UT: Přerušeno přibližování ve vzdálenosti 120 m (důvodem byla nesprávná poloha jednoho panelu sluneční baterie ISS).
06:20 UT: Povoleno pokračování setkávacího manévru.
~07:07 UT: Raketoplán se pevně připojil k uzlu na tunelu PMA-2.
08:51 UT: Otevřeny průlezy mezi raketoplánem a ISS a poté přestup posádky z raketoplánu do stanice.
2001-03-12 Nákladový modul Leonardo byl přemístěn z nákladového prostoru raketoplánu ke stykovacímu uzlu modulu Unity.
2001-03-13 Během činnosti mimo raketoplán (Thomas, Richards) byl ztracena svorka PAD (PFR Attachment Device).
2001-03-14 Motory raketoplánu byla upravena dráha komplexu ISS, aby se zabránilo střetu se svorkou PAD ztracenou předchozího dne.
2001-03-18 07:59 UT: Byl zahájen zpětný přesun modulu Leonardo od uzlu modulu Unity do nákladového prostoru raketoplánu.
12:04 UT: Modul Leonardo byl bezpečně uložen v nákladovém prostoru.
Pomocí motorů raketoplánu byla zvýšena dráha letu komplexu ISS.
2001-03-19 Přestup posádky do raketoplánu.
02:32 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a ISS.
04:31:52 UT: Oddělení raketoplánu od ISS.
05:49 UT: Zahájení úhybného manévru.
2001-03-20 Příprava raketoplánu a posádky na přistání.
2001-03-21 ~03:50 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
06:26:06 UT: Zahájení brzdicího manévru; motory pracovaly 174 s a snížily rychlost o 92.4 m/s.
07:00 UT: Raketoplán vstoupil ve výšce 121 km do atmosféry.
07:31:41 UT: Raketoplán se dotkl dráhy 15 na Kennedyho kosmickém středisku na Floridě.
07:33:03 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu byla 12.83 dne.
2001-010B
SSC 26723
svorník PAD   (PFR /Portable Foot Restraint/ Attachment Device) USA
 
Svorka používaná k zachycování zařízení a nástrojů montážním ramenem RMS. Svorka odlétla do volného prostoru během výstupu kosmonautů Thomase a Richardse.
Parametry dráhy:
2001-03-15.03 51.5° 92.03 min 371 - 376 km
2001-04-25.10 51.57° 91.12 min 326 - 333 km
2001-06-07.36 51.55° 87.89 min 166 - 174 km

Události:
2001-03-13 Během činnosti mimo raketoplán (Thomas, Richards) odlétla svorka na samostatnou dráhu.
2001-06-07 Přirozený zánik v atmosféře 91 den po startu.
Poslední aktualizace: 2014-09-17       © Jan Sedláček