2001-055


2001-12-07, 15:07:35.560 UT; Vandenberg AFB, SLC-2W; Delta 7920-10C, D289

2001-055A
SSC 26997
Jason 1   USA
 
Oceánografická družice.
Družici pro agentury NASA (Office of Earth Science), Washington, a CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), Paříž, postavila firma Alcatel Espace France, Cannes, na základě typu Proteus; provoz zajišťuje NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 485 kg má tvar kvádru o rozměrech 95x95x222 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajících 450 W dobíjejících palubní NiCd baterie s kapacitou 40 Ah. Získaná data se ukládají do paměti s kapacitou 2 Gb a na Zemi jsou předávána v pásmu S rychlostí 650 kbit/s. Přesná poloha na dráze se odvozuje ze signálů systému GPS.
Družice nese:
- dvoufrekvenční radiolokační výškoměr Poseidon 2 pro přesné mapování výšky oceánu;
- mikrovlnný radiometr JMR (Jason Microwave Radiometer) pro měření obsahu vodní páry v atmosféře;
- přijímač navigačních GPS signálů TRSR (Turbo Rogue Space Receiver);
- rádiový přijímač DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite) pro dopplerovská měření rychlosti;
- devět koutových odrážečeů pro laserovou lokaci LRA (Laser Retroreflector Array).
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 3 roky.
Parametry dráhy:
2001-12-07.68 66.06° 112.16 min 1319 - 1333 km
2002-01-10.63 66.03° 112.42 min 1335 - 1340 km
2006-01-01.84 66.04° 112.42 min 1332 - 1344 km
2011-01-01.38 66.05° 112.42 min 1331 - 1344 km
2012-05-07.45 66.04° 112.16 min 1320 - 1331 km

Události:
2001 Vypuštění bylo naplánováno na 2001-08-10 a později na 2001-09-15.
2001-12-07 15:07:35 UT: Vzlet.
16:02 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2002-01-10 Družice dosáhla pracovní dráhu a byl zahájen zkušební provoz.
2012-05-07 Družice byla převedena na nižší dráhu a věnovala se geodetickým výzkumům.
2013-07-03 Družice ukončila provoz; na družici přestal pracovat poslední vysílač.
2001-055B
SSC 26998
TIMED   (Thermosphere, Ionosphere, Mesosphere, Energetics and Dynamics) USA
Solar Terrestrial Probe 1  
Družice pro výzkum atmosféry a vlivu slunečního záření na energetické procesy v atmosféře.
Družici postavila Johns Hopkins University/Applied Physics Laboratory, Laurel, a společně se střediskem NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, ji také provozuje.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 660 kg má tvar kvádru o rozměrech 120x161x272 cm se dvěma čtyřdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 12 m dodávajících 426 W a dobíjejících NiH2 baterie s kapacitou 50 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahuje dva sledovače hvězd, laserový gyroskop, silové setrvačníky a magnetické tyče. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 5 GB nebo se vysílají v pásmu S přímo na Zemi rychlostí 4 Mbit/s.
Družice nese:
- skenovací zobrazovací spektrometr GUVI (Global Ultraviolet Imager) pro sledování UV záření v pěti volitelných pásmech;
- desetikanálový radiometr SABER (Sounding of the Atmosphere using Broadband Emission Radiometry) pro měření emisí IR záření a koncentraci některých plynů v atmosféře;
- soupravu senzorů SEE (Solar EUV Experiment) pro měření absolutních toků UV, EUV a XUV záření ze Slunce, spektrální rozsah 25 až 200 nm;
- dopplerovský interferometr TIDI (TIMED Doppler Interferometer) pro teploty a horizontálního proudění ve výškách mezi 60 a 300 km.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
2001-12-07.81 74.09° 97.26 min 627 - 629 km
2002-01-22.83 74.07° 97.24 min 626 - 627 km
2006-01-01.48 74.07° 97.05 min 617 - 618 km
2011-01-01.39 74.07° 97.02 min 614 - 618 km

Události:
2001 Vypuštění bylo naplánováno na 2001-08-10 a později na 2001-09-15.
2001-12-07 15:07:35 UT: Vzlet.
17:12 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2002-01-22 Družice oficiálně zahájila vědecká měření.
2004-leden NASA prodloužila misi o další tři roky.
2006-květen NASA oznámil rozšíření mise až do roku 2010.
2010-10-01 NASA schválil provoz družice minimálně do roku 2014.
2001-055C
SSC 26999
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2001-12-07.94 76.65° 92.79 min 197 - 626 km
2001-12-20.42 76.64° 91.45 min 191 - 501 km
2002-01-01.17 76.62° 88.36 min 146 - 242 km

Události:
2001-12-07 15:07:35 UT: Vzlet.
16:02 UT: Oddělení družice Jason 1.
17:12 UT: Oddělení družice TIMED.
Po oddělení družic byla snížena dráha letu pro urychlení zániku.
2002-01-01 Přirozený zánik v atmosféře po 25 dnech letu.
2001-055D
SSC 27000
fragment rakety   USA
DPAF   (Dual Payload Attach Fairing)
Adaptér umožňující současné vynesení dvou družic.
Parametry dráhy:
2001-12-07.75 66.05° 112.18 min 1325 - 1328 km
2006-01-01.88 66.04° 112.12 min 1318 - 1331 km
2011-01-01.22 66.04° 112.11 min 1321 - 1326 km

Události:
2001-12-07 15:07:35 UT: Vzlet.
2001-055E
SSC 27497
fragment družice   TIMED USA
 
Fragment katalogizovaný v srpnu 2002.
Parametry dráhy:
2002-08-19.45 74.07° 96.71 min 598 - 605 km
2006-01-01.74 74.06° 95.26 min 529 - 533 km
2011-01-01.44 74.04° 94.41 min 488 - 493 km

Události:
2001-12-07 15:07:35 UT: Vzlet.
2001-055F
SSC 35414
fragment družice   Jason 1 USA
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-06-22.37 66.03° 111.04 min 1231 - 1318 km
2011-01-01.78 66.03° 110.91 min 1210 - 1328 km

Události:
2001-12-07 15:07:35 UT: Vzlet.
2001-055G
SSC 37379
fragment družice   Jason-1 USA
 
Fragment katalogizovaný v březnu 2011.
Parametry dráhy:
2011-03-18.41 66.10° 109.60 min 1098 - 1318 km

Události:
2001-12-07 15:07:35 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2014-08-04       © Jan Sedláček