2001-051


2001-11-26, 18:24:11.904 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-FG, F15000-002

2001-051A
SSC 26983
Progress-M1 7   (Прогресс-М1 7) Rusko
ISS-6P   (International Space Station 6 Progress)
Automatická nákladní loď.
Kosmická nákladní loď vyrobená pro Roskosmos, Moskva, v AO RKK Energija, Koroljov (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 256), o vzletové hmotnosti asi 7150 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Modul je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Modul OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
Modul PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 1210 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 271 kg potravin a 159 kg lékařského vybavení), 974 kg paliva a okysličovadla a 34 kg vzduchu. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici dalších asi 250 kg paliva v nádržích lodi.
Na palubě je minidružice Kolibri-2000, která bude uvolněna k samostatnému letu po oddělení od ISS.
Parametry dráhy:
2001-11-26.76 51.61° 88.66 min 190 - 227 km
2001-11-28.93 51.64° 92.16 min 373 - 387 km
2002-03-20.06 51.65° 92.31 min 384 - 392 km

Události:
2001-11-26 18:24:12 UT: Vzlet.
18:33:00 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2001-11-28 19:43 UT: Připojení v automatickém režimu ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda; k uzamčení zámků bránil předmět ve stykovacím uzlu.
2001-12-03 Během výstupu do volného vesmíru odstranili kosmonauti Děžurov a Tjurin těsnící kroužek bránící úplnému uzamčení zámků mezi nákladní lodí a modulem Zvezda.
14:54 UT: Došlo k uzamčení zámků stykovacího uzlu.
2002-03-19 17:43 UT: Nákladní loď se oddělila od stykovacího uzlu modulu Zvezda.
22:28:07 UT: Na samostatnou dráhu byla uvolněna družice Kolibri
2002-03-20 01:30:33 UT: Zahájení brzdicího manévru.
~02:21 UT: Řízený zánik v atmosféře nad jižní částí Tichého oceánu po 113.33 dne letu.
2001-051B
SSC 26984
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
2001-11-27.74 51.65° 88.66 min 174 - 204 km
2001-11-28.47 51.63° 87.57 min 147 - 161 km

Události:
2001-11-26 18:24:12 UT: Vzlet.
18:33:00 UT: Oddělení nákladní lodi.
2001-11-28 ~16:50 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 1.9 dne letu.
2001-051C
SSC 27394
Kolibri-2000   (Колибри-2000) Rusko
Kolibri 1   (Колибри 1)
SRSS-1   (Scientific Research School Satellite-1)
Vědecká družice.
Družici postavil kolem služebního modulu Strela-1M za podpory Mezinárodní astronautické federace a Federace kosmonautiky Ruska a provozuje ji Institut kosmických výzkumů Ruské akademie věd, Moskva.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice (±10°) o vzletové hmotnosti 20.5 kg má tvar šestibokého hranolu o průměru 37 cm a výšce 51.5 cm se čtyřmi výklopnými panely sluneční baterie dodávajícími maximálně 40 W. Z horní podstavy vychází teleskopická tyč dlouhá 240 cm s protizávažím; ze spodní vychází čtyři prutové antény. Komunikace s družicí probíhá v pásmech 145 a 435 MHz.
Družice nese:
- detektory ionizujícího záření a elektrostatických polí AČP (анализатор частиц и полей);
- magnetometr TFM (трёхкомпонентный феррозондовый магнитометр);
- systém orientace a stabilizace.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 4 měsíce po uvolnění na samostatnou dráhu.
Parametry dráhy:
2002-03-20.26 51.64° 92.31 min 386 - 389 km
2002-05-01.53 51.61° 89.33 min 231 - 252 km
2002-05-03.81 51.61° 87.86 min 162 - 175 km

Události:
2000 Původní plán předpokládal vypuštění družice ze stanice Mir v srpnu 2000.
2001-11-26 18:24:12 UT: Vzlet na palubě nákladní lodi Progress-M1 7.
2002-03-19 22:28:07 UT: Oddělení družice na samostatnou dráhu.
Krátce po oddělení zachytila pozemní stanice v Kaluze první signály.
2002-05-04 ~00:20 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 45.1 dne samostatného letu (158.2 dne po startu).
Poslední aktualizace: 2014-08-08       © Jan Sedláček