2001-044


2001-10-05, 21:21:01.324 UT; Vandenberg AFG, SLC-4E; Titan 404B, B-34

2001-044A
SSC 26934
USA 161   USA
KH 11-13   (Keyhole 11-13)
NROL 14   (National Reconnaisance Office Launch)
Vojenská fotoprůzkumná družice.
Družici pro National Reconnaisance Office, Chantilly, postavila firma Lockheed Martin Space Systems, Sunnyvale.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 16600 kg je zřejmě součástí sestavy EIS (Earth Imaging System) pro sledování zemského povrchu. Podrobnosti o družici nebyly oficiálně oznámeny. Družice má patrně tvar válce o průměru 535 cm a délku asi 15 m se dvěma třídílnými panely sluneční baterie. Získaná data jsou pozemnímu středisku předávána prostřednictvím družic SDS a TDRSS. Pohonné látky pro manévrování jsou uloženy v šesti nádržích.
Družice nese optický systém s dalekohledem s primárním zrcadlem o průměru kolem 300 cm pro snímkování zemského povrchu s rozlišením asi 15 cm; snímkování probíhá ve viditelné a blízké infračervené části spektra.
V provozu nahradila družici USA 116 (1995-066A, 23728).
Parametry dráhy:
2001-01-05 97.9°   150 - 1050 km plánovaná přechodová dráha
2002-02-06.95 97.87° 97.41 min 410 - 860 km podle optických pozorování
2007-07-27 97.86° 97.27 min 314 - 942 km podle optických pozorování
2011-09-12 97.82° 95.16 min 266 - 787 km podle optických pozorování
2014-08-01 97.0°   92.3   min 385 - 389 km podle optických pozorování

Události:
2001-10-03 Plánovaný start byl odložen.
2001-10-05 21:21:01 UT: Vzlet. Start byl opožděn o 2 minuty vzhledem k možné kolizi s jinou družicí.
21:30:33 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2011-srpen Družice provedla výraznou korekci letové dráhy.
2001-044B
SSC 26935
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
nebyly zveřejněny

Události:
2001-10-05 21:21:01 UT: Vzlet. Start byl opožděn o 2 minuty vzhledem k možné kolizi s jinou družicí.
21:30:33 UT: Oddělení družice.
2001-12-09 Přirozený zánik v atmosféře po 65 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2014-08-16       © Jan Sedláček