2001-031


2001-07-23, 07:23 UT; Cape Canaveral, SLC-36A; Atlas 2A, AC-142

2001-031A
SSC 26871
GOES 12   (Geostationary Operational Environmental Satellite) USA
GOES-M   technické označení do dosažení pracovní dráhy
Stacionární meteorologická družice.
Družici pro National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Washington, postavila firma Space Systems/Loral, Palo Alto, na základě typu LS-1300.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2279 kg (prázdná 1042 kg) má tvar kvádru o rozměrech 200x210x230 cm s připojeným panelem sluneční baterie o délce 27 m a vyvažovací tyčí se sluneční plachtou využívanou jako doplněk stabilizačního systému. Sluneční baterie dodávají minimálně 1 kW (na konci plánované aktivní životnosti) a dobíjí palubní NiCd baterie s kapacitou 24 Ah.
Družice nese:
- infračervené čidlo pro pozorování meteorologické situace v pěti vlnových pásmech;
- radiometr pro sondáž atmosféry por sledování vertikálního rozložení teploty, vlhkosti a ozónu v atmosféře;
- detektor měkkého rentgenového slunečního záření;
- sadu přístrojů pro monitorování kosmického prostředí;
- převaděč záchranného systému SARSAT a transpondér pro sběr dat z automatických meteorologických stanic.
Poloha na dráze nebyla stanovena, družice slouží jako záloha na dráze; předpokládaná aktivní životnost je minimálně 5 roků.
Parametry dráhy:
2001-07-24.04 20.58° 758.64 min 244 - 42108 km přechodová dráha
2001-07-26.90 13.19° 832.48 min 3746 - 42126 km
2001-07-30.07 10.51° 887.45 min 5996 - 42430 km
2001-08-06.88 2.42° 1271.80 min 22750 - 42262 km
2001-08-12.78 0.32° 1435.32 min 35649 - 35894 km nad 90° z.d.
2004-05-16.42 0.06° 1436.05 min 35774 - 35798 km nad 75° z.d.
2006-01-01.10 0.43° 1436.12 min 35781 - 35794 km nad 75° z.d.
2011-01-01.43 1.03° 1436.15 min 35773 - 35802 km nad 60° z.d.
2013-09-01.43 3.64° 1452.55 min 36088 - 36128 km

Události:
2001-07-23 07:23 UT: Vzlet.
07:50 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety na přechodové dráze.
2001-12-21 Byly dokončeny provozní zkoušky a družice byla předána NOAA.
2003-04-01 Družice byla zařazena do operačního provozu v poloze nad 75° z.d.
2007-12-04 Na družici došlo k poruše v systému udržování polohy.
2007-12-07 Družice obnovila normální činnost.
2008-12-14 Na jednom z motorků družice došlo k úniku okysličovadla; družice byla dočasně vyřazena z provozu.
2009-01-06 Družice byla uvedena do normálního provozu.
2013-08-16 Družice byla deaktivována a postupně převedena na odkládací dráhu.
2001-031B
SSC 26872
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2001-07-24.11 20.87° 751.04 min 244 - 41738 km
2002-01-02.47 20.37° 320.61 min 119 - 18159 km
2002-01-28.82 20.16° 100.33 min 104 -   1445 km

Události:
2001-07-23 07:23 UT: Vzlet.
07:50 UT: Oddělení družice.
2002-01-29 Přirozený zánik v atmosféře po 190 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2014-09-01       © Jan Sedláček