2002-010


2002-03-01, 11:22:02.080 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Columbia, OV-102

2002-010A
SSC 27388
STS 109   (Space Transportation System) USA
Columbia F-27  
HST SM-3B   (Hubble Space Telescope Servicing Mission 3B)
Shuttle Mission 108  
Pilotovaný raketoplán; opravářská mise k Hubble Space Telescope (HST).
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 119 613 kg výr. č. OV-102 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2047, 2053 a 2056, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese nové panely sluneční baterie s kabely a propojkami, montážní plošinu pro uchycení HST, chladicí jednotku NCS (NICMOS Cooling System) pro přístroj NICMOS (nepracuje od roku 1999), blok elektroniky pro HST a náhradní blok silových setrvačníků pro HST. [1], [2],[3]
Posádka:
Scott Douglas Altman NASA, USA 3. let
Duane Gene Carey NASA, USA 1. let
John Mace Grunsfeld NASA, USA 4. let
Nancy Jane Currieová NASA, USA 4. let
Richard Michael Linnehan NASA, USA 3. let
James Hansen Newman NASA, USA 4. let
Michael James Massimino NASA, USA 1. let

Parametry dráhy:
2002-03-01.54 28.46° 92.29 min 199 - 574 km
2002-03-02.17 28.47° 92.41 min 211 - 574 km
2002-03-03.13 28.47° 96.10 min 566 - 577 km
2002-03-08.78 28.47° 96.30 min 578 - 584 km
2002-03-11.47 28.47° 95.27 min 485 - 578 km

Události:
2002-03-01 11:22:02 UT: Vzlet.
~13:20 UT: otevřeny dveře nákladového prostoru. [1],[2],[5]
2002-03-03 04:09:18 UT: Manévrem NPC bylo zahájeno přibližování k HST.
09:28 UT: Raketoplán se zastavil asi 10 m od HST.
09:31 UT: Manipulátorem RMS byl HST zachycen a pomalu posunován k montážní plošině.
10:32 UT: HST byl pevně uchycen na montážní plošině. [3],[4],[5]
2002-03-04 06:37 UT: Kosmonauti Grunsfeld a Linnehan zahájili výstup do volného vesmíru.
Kosmonauti během výstupu demontovali z HST panel sluneční baterie a instalovali nový panel.
13:38 UT: Zahájením tlakování přechodové komory byl ukončen výstup; délka výstupu 7:01 hod. Kosmonauti splnili všechny plánované úkoly. [3],[4],[5]
2002-03-05 06:37 UT: Kosmonauti Newman a Linnehan zahájili výstup do volného vesmíru.
Kosmonauti během výstupu demontovali z HST druhý panel sluneční baterie a instalovali nový a vyměnili blok gyroskopů RWA-1.
13:56 UT: Zahájením tlakování přechodové komory byl ukončen druhý výstup; oficiální délka výstupu 7:16 hod. [3],[4],[5]
2002-03-06 08:11 UT: Po problémech se skafandrem zahájili Grunsfeld a Linnehan třetí výstup do volného vesmíru (oficiální zahájení v 08:28 UT přepojením skafandrů na vnitřní baterie).
Kosmonauti během výstupu vyměnili jednotku PCU (Power Control Unit) a instalovali dodatečné panely tepelné izolace.
15:16 UT: Zahájením tlakování přechodové komory byl ukončen třetí výstup; délka výstupu 6:48 hod. [3],[4],[5]
2002-03-07 08:45 UT: Kosmonauti Newman a Massimimo zahájili dekompresi přechodové komory a v 09:00 UT zahájili výstup do volného vesmíru.
Kosmonauti během výstupu instalovali nový chladicí systém NCC pro aparaturu NICMOS, novou kameru ACS (Advanced Camera for Surveys) a blok elektroniky ESM.
16:30 UT: Zahájením tlakování přechodové komory byl ukončen výstup; délka výstupu 7:30 hod. [3],[4],[5]
2002-03-08 08:30 UT: Kosmonauti Grunsfeld a Linnehan zahájili dekompresi přechodové komory a v 08:46 UT oficiálně zahájili výstup do volného vesmíru.
Kosmonauti během výstupu aktivovali novou chladicí jednotku NCC a zkontrolovali propojení kabelů.
16:06 UT: Zahájením tlakování přechodové komory byl ukončen výstup; délka výstupu 7:20 hod.
17:18 UT: Raketoplán provedl drobnou korekci letové dráhy. [3],[4],[5]
2002-03-09 ~09:00 UT: Byly odemčeny zámky poutající HST k montážní plošině.
Massimino pomocí manipulátoru RMS zdvihl HST nad nákladový prostor.
10:04 UT: HST byl opět uvolněn k samostatnému letu. 10:37:36 UT. Zahájení manévru pro vzdálení se od HST; změna rychlosti 0.8 m/s.
12:01:26 UT: Zahájení manévru ke snížení dráhy; motory OMS pracovaly 48 s a snížily rychlost o 22.5 m/s. [3],[4],[5]
2002-03-10 Pro posádku byl naplánován odpočinkový den. [3],[4],[5]
2002-03-11 Příprava systémů raketoplánu před návratem; úklid vnitřních prostor raketoplánu.
13:16 UT: Provedena korekce letové dráhy. [3],[4],[5]
2002-03-12 ~04:20 UT: Zahájení závěrečné fáze letu - přistání.
05:54 UT: Byly uzavřeny dveře nákladového prostoru.
08:22:39 UT: Motory OMS zahájily brzdicí manévr; pracovaly 244 s a snížily rychlost o 127 m/s.
09:00:51 UT: Raketoplán vstoupil do atmosféry.
09:31:53 UT: Raketoplán dosedl na dráhu 33 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
09:33:11 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba trvání letu je 10.92 dne. [3],[4],[5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2002, číslo 9, s. 41.
  3. STS-109 – 2005-08-22 - http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/archives/sts-109/index.html.
  4. STS-109 - 2010-02-16 - http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/archives/sts-109.html.
  5. A. Vítek: Znovu ve službách astronomů; Letectví a kosmonautika, ročník 2002, číslo 10, s. 47 - 51 a číslo 11, s. 36 - 40.
Poslední aktualizace: 2014-07-17       © Jan Sedláček