2002-003


2002-02-04, 02:45 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A 2024, TF-2

2002-003A
SSC 27367
Tsubasa   Japonsko
MDS-1   (Mission Demonstration test Satellite)   do navedení na pracovní dráhu
Technologická družice.
Družici postavila ve spolupráci s NEC Corporation, Tokio, a provozuje ji NASDA (National Space Development Agency), Tokio.
Rotací stabilizovaná družice (osa rotace směřuje na Slunce) o hmotnosti 470 kg má tvar kvádru o výšce 160 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 330 cm.
Družice nese experimenty pro testování odolnosti komerčně vyráběných komponent:
- TSC (Terrestrial Solar Cells) pro vyhodnocení výkonnosti solárních článků;
- CSD (Commercial Semiconductor Devices) pro analýzu účinků kosmického záření na polovodičové součástky;
- SSR (Solid State data Recorder) pro sledování vlivu kosmického prostředí na paměťová zařízení;
- PCS (Parallel Computer System) ke sledování vlivu kosmického prostředí na výkonný počítač;
- SEDA (Space Environment Data Acquisition equipment) pro měření kosmické radiace;
- CPV (Common Pressure Vessel type battery) k ověření funkčnosti baterií během letu.
Předpokládaná aktivní životnost je 1.5 roku. [1],[2]
Parametry dráhy:
2002-02-04.80 28.55° 635.52 min 480 - 35735 km
2003-10-27.16 29.03° 614.87 min 238 - 34911 km
2007-01-01.50 28.36° 499.61 min 181 - 28776 km
2012-01-01.53 28.51° 379.93 min 220 - 21777 km

Události:
2002-01-31 Vypuštění odloženo z technických příčin na 2002-02-04. [1]
2002-02-04 02:45 UT: Vzlet.
03:31 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1],[2]
2003-09-25 Družice ukončila aktivní fázi letu. [4]
2002-003B
SSC 27368
DASH + VEP 3  
       (Demonstrator of Atmospheric reentry System with Hyper velocity + Vehicle Evaluation Payload)
Japonsko
 
Návratový modul a monitorovací zařízení; oba náklady se neoddělily plánovaným způsobem od rakety a zůstaly spojeny s válcovým adaptérem (příčinou bylo nesprávné zapojení konektoru pro přenos signálu).
Návratový modul DASH postavil a provozuje ISAS (Institute of Space and Astronautical Science, Sagamihara.
Rotací stabilizované těleso o hmotnosti 89 kg má tvar osmibokého hranolu o průměru 70 cm a výšce 54 ,cm. Energie je získávána jen z chemických baterií. Je vybaveno brzdicím motorem a dvěma motory pro orientaci, která dále využívá senzor Slunce, senzor zemského horizontu a silové setrvačníky.
Hlavním nákladem je návratové pouzdro o hmotnosti 19 kg o průměru 40 cm, které testuje návratový systém vyvíjený pro sondu MUSES-C (Hayabusa).
Monitorovací systém VEP-3 postavila NASDA (National Space Development Agency), Tokio.
Systém o hmotnosti 33  nese soubor přístrojů pro měření vibrací a tepelných poměrů pod aerodynamickým krytem při startu a navádění na oběžnou dráhu. Přístroje jsou napájeny jen z chemických baterií. VEP-3 zůstal plánovaně spojen s kuželovým adaptérem umožňujícím současné vynesení dvou objektů.
VEP-3 nese akustické senzory, akcelerometry a snímače teploty. [1],[2],[5],[6]
Parametry dráhy:
2002-02-04.80 28.55° 634.75 min 484 - 35692 km
2007-01-01.10 28.96° 628.89 min 431 - 35443 km
2012-01-01.35 29.07° 625.77 min 405 - 35308 km

Události:
2002-01-31 Vypuštění odloženo z technických příčin na 2002-02-04. [1]
2002-02-04 02:45 UT: Vzlet.
03:15 UT: Plánované oddělení objektu DASH se neuskutečnilo.
03:25 UT: Oddělení celé sestavy od horního stupně rakety. [1],[2]
2002-003C
SSC 27369
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-02-04.80 28.54° 635.90 min 482 - 35752 km
2007-01-01.34 24.52° 607.12 min 1029 - 33716 km
2012-01-02.60 23.80° 607.11 min 1054 - 33690 km

Události:
2002-01-31 Vypuštění odloženo z technických příčin na 2002-02-04. [1]
2002-02-04 02:45 UT: Vzlet.
03:25 UT: Oddělení objektu složeného z adaptéru, DASH a VEP-3.
03:31 UT: Oddělení družice Tsubasa.
04:25 UT: Zkušebním zážehem byl stupeň převeden na vyšší dráhu. [1],[2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2002, číslo 8, s. 40.
  3. About Mission Demonstration test Satellite-1 "TSUBASA" (MDS-1) - 2003 - http://global.jaxa.jp/projects/sat/mds1/index.html.
  4. MDS-1:Mission Demonstration test Satellite-1 - [2014-07-20] - http://global.jaxa.jp/activity/pr/brochure/files/sat11.pdf.
  5. DASH - 2014-03-30 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/dash.htm.
  6. VEP 3 - 2014-07-06 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/vep-3.htm.
Poslední aktualizace: 2014-07-23       © Jan Sedláček