2002-002


2002-01-23, 23:46:57 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 42L, V-147

2002-002A
SSC 27298
INSAT 3C   (Indian National Satellite) Indie
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici postavila a provozuje Indická kosmická gentura (ISRO), Bengalúr; základem byla platforma I-3K.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2750 kg (prázdná 1218 kg) má tvar kvádru o rozměrech 165x170x193 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 14.7 m dodávajících 2765 W (na konci aktivní životnosti). Vysílání probíhá prostřednictvím dvou výklopných antén o průměru 200 cm a tří pevných antén o průměru 70 a 90 cm. Orientační a stabilizační systém obsahuje silové setrvačníky, magnetické cívky, senzory Země a Slunce a systém 16 motorků s tahem po 10 N využívané i pro drobné korekce dráhy. Pro dosažení pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem LAM s tahem 440 N.
Družice nese 24 transpondéra pro pásmo C, 6 transpondérů pro rozšířené pásmo C, 2 transpondéry pro pásmo S a jeden převaděč pro pásmo C/S pro spojení s pohyblivými pojítky.
Plánovaná poloha na dráze je nad 74°v.d. (v provozu nahradí družici INSAT 2D - 1997-027B, 24820); předpokládaná aktivní životnost je 12 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2002-01-24.67 4.01° 638.54 min 580 - 35790 km
2002-01-25.86 1.71° 817.02 min 9364 - 35780 km
2002-01-27.87 0.82° 1014.31 min 18355 - 35770 km
2002-01-31.98 0.19° 1428.37 min 35490 - 35780 km nad 63° v.d.
2002-02-09.61 0.17° 1435.90 min 35761 - 35805 km nad 74.0° v.d.
2007-01-02.83 0.05° 1436.10 min 35760 - 35813 km nad 74.0° v.d.
2012-01-06.59 0.02° 1436.08 min 35779 - 35793 km nad 74.0°v.d.

Události:
2002-01-23 23:46:57 UT: Vzlet. [2],[4],[5]
2002-01-24 00:08 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [4],[5]
2002-01-30 Družice dosáhla předběžnou stacionární dráhu. [1]
2002-02-09 Družice byla zakotvena v pracovní poloze a zahájila provozní zkoušky. [1]
2002-002B
SSC 27299
horní stupeň rakety   Francie
H-10-3  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1500 kg je dlouhé 11 m s maximálním vnějším průměrem 260 cm. [1]
Parametry dráhy:
2002-01-24.70 3.98° 656.07 min 426 - 36839 km
2007-01-02.91 4.33° 654.28 min 451 - 36723 km
2012-01-01.90 4.36° 653.72 min 477 - 36668 km

Události:
2002-01-23 23:46:57 UT: Vzlet. [2],[4],[5]
2002-01-24 00:08 UT: Oddělení družice. [4],[5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2002, číslo 5, s. 39.
  3. INSAT 3C - 2008 - http://www.isro.org/satellites/insat-3c.aspx.
  4. Ariane overcomes computer abot, lofts Indian satellite - 2002-01-23 - http://www.spaceflightnow.com/ariane/v147/.
  5. Mission Status Center - 2002-01-24 - http://www.spaceflightnow.com/ariane/v147/status.html.
Poslední aktualizace: 2014-02-25       © Jan Sedláček