2014-033


2014-06-19, 19:11:11 UT; Jasnyj, PU-370/13; Dnepr, (F-20)

  Hvězdičkou (*) označené údaje jsou předběžné a mohou se změnit!
2014-033A
SSC 40010
KazEOSat 2   (Kazakhstan Earth Observation Satellite) Kazachstán
DZZ-MR   (Дистанционное Зондирование Земли - Medium Resolution)
MRES   (Medium Resolution Earth Observation Satellite) pojmenování ve fázi vývoje
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro společnosti Kazachstan Gharysh Sapary postavila firma Airbus Group, Toulouse, a Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford, na základě typu SSTL-150.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 185 kg má tvar kvádru o rozměrech 70x80x90 cm se stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 55 W a dobíjející palubní Li-ion baterie s kapacitou 15 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahuje sledovače hvězd, senzor Slunce a silové setrvačníky. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 16 GB a jsou vysílána na Zemi v pásmu X rychlostí až 160 Mbit/s. Družice je vybavena pohonným systémem pro drobné korekce dráhy (delta-V 36 m/s) iontovými motory o tahu 10 až 100 mN (zásoba 12 kg xenonu).
Družice nese optické zařízení KEIS (Kazakh Earth Imaging System) pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 6.5 m v pěti spektrálních pásmech.
Plánovaná aktivní životnost je 7 roků. [3],[4],[57]
Parametry dráhy:
2014-06-21.19 97.99° 97.19 min 612 - 636 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53],[57]
19:27:09 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu. [54],[55]
2014-033B
SSC 40011
Hodoyoshi 4   (ほどよし4号) Japonsko
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje University of Tokyo.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 63.7 kg má přibližně tvar krychle o délce hrany 70 cm se stěnami částečně pokrytými fotovoltaickými články a se dvěma výklopnými panely sluneční baterie (celkový výkon 100 W). Družice je vybavena pohonným systémem využívajícím experimentální iontový motor.
Družice nese:
- aparaturu pro snímkování zemského povrchu s maximálním rozlišením 5 m;
- komunikační systém pro přenos dat z automatických stanic. [12],[13],[14]
Parametry dráhy:
2014-06-21.20 97.99° 97.35 min 613 - 650 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:11 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu. [54],[55]
2014-033C
SSC 40012
UniSat 6   (University Satellite 6) Itálie
 
Technologická družice.
Družici postavili studenti a profesoři sdružení ve skupině GAUSS (Astrodynamic Group of University "La Sapienza") při University of Rome.
Družice o startovní hmotnosti 26 kg má tvar krychle s délkou hrany 50 cm se stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávajících 30 W. Pro stabilizaci družice v magnetickém poli Země se využívají permanentní magnety. Součástí jsou pouzdra s družicemi typu CubeSat: Tigrisat, Lemur 1, ANTELSAT a Aerocube 6, které budou na samostatnou dráhu uvolněny později.
Družice nese:
- aparaturu pro testování zařízení v podmínkách kosmického letu;
- retranslační zařízení pro radioamatérský provoz v pásmu UHF. [17],[18]
Parametry dráhy:
2014-06-21.07 97.98° 97.86 min 613 - 699 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:15 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu. [54],[55]
2014-033D
SSC 40013
Deimos 2   Španělsko
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro společnosti Deimos Imaging Inc., Valladolid (Španělsko) a SI (Satrec Initiative), Daejeon (Jižní Korea), postavila firma Elecnor Boecillo, Madrid.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 310 kg má tvar pravidelného šestibokého hranolu o průměru 150 cm a výšce 195 cm s připojenými čtyřmi výklopnými panely sluneční baterie dodávajících 450 W (na konci aktivní životnosti). Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 256 Gbit a na Zemi se předávají v pásmu X rychlostí 160 Mbit/s. Družice je vybavena pohonným systémem s motorem HEPS (Hall Effect Propulsion System).
Družice nese optické zařízení HiRAIS (High Resolution Advanced Imaging System) pro snímkování zemského povrchu s rozlišením až 1 m; zrcadlo dalekohledu má průměr 41.5 cm.
Plánovaná aktivní životnost je 7 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2014-06-21.19 97.99° 96.85 min 597 - 619 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:05 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu. [54],[55]
2014-033E
SSC 40014
BugSat 1   Argentina
Tita  
Technologická družice pro snímkování zemského povrchu.
Družici postavila a provozuje společnost Satellogic S.A..
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 22 kg má tvar kvádru o rozměrech 27.5x50x50 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Poloha na dráze se určuje podle přijímače signálů GPS. Data se předávají v pásmu C.
Družice nese:
- zobrazovací aparaturu pro pořizování snímků zemského povrchu;
- zařízení pro radioamatérská spojení v pásmu UHF.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 roků. [5],[6]
Parametry dráhy:
2014-06-21.19 97.99° 96.55 min 570 - 617 km

Události:
2014-06-02 Družice byla dodána do Ruska. [6]
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:01 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu. [54],[55]
2014-033F
SSC 40015
Hodoyoshi 3   (ほどよし3号) Japonsko
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje University of Tokyo.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 56.5 kg má přibližně tvar krychle o délce hrany 50 cm se stěnami částečně pokrytými fotovoltaickými články a se dvěma výklopnými panely sluneční baterie (celkový výkon 100 W). Družice je vybavena pohonným systémem využívajícím H2O2.
Družice nese:
- aparaturu pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 40 a 200 m;
- komunikační systém pro přenos dat z automatických stanic. [12],[13],[14]
Parametry dráhy:
2014-06-21.20 97.98° 97.51 min 613 - 666 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:12 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu. [54],[55]
2014-033G
SSC 40016
SaudiSat-4   (Saudi Satellite) Saúdská Arábie
 
Technologická družice.
Družici postavila firma King Abdulaziz City for Science & Technology ve spolupráci s Space Research Institute.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 100 kg má tvar kvádru se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie. Na povrchu družice jsou instalovány výkonné UV-LED diody pro možnost optického sledování družice (experiment připravila Stanford University).
Družice nese experiment pro studium povrchového náboje družice na průběh letové dráhy. [9]
Parametry dráhy:
2014-06-21.20 97.98° 97.68 min 613 - 682 km

Události:
2014-03-16 Podpis dohody s NASA Ames Research Center o provádění experimentů na družici. [11]
2014-05-29 Družice byla letecky dopravena na základnu Jasnyj. [10]
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:13 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu. [54],[55]
2014-033H
SSC 40017
TabletSat-Aurora   (ТаблетСат-Аврора) Rusko
TabletSat-2U-EO   (TabletSat - 2 Unit - Earth Observation) původní označení
Technologická družice; první soukromá ruská družice.
Družici postavila a provozuje společnost OOO Sputniks (ООО Спутниковые инновационные космические системы), Moskva.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 25 kg má tvar pravidelného šestibokého hranolu se šesti výklopnými panely sluneční baterie dobíjející akumulátory na bázi LiFePO4. Orientační a stabilizační systém obsahuje silové setrvačníky, gyroskopy, senzory Slunce a hvězd a magnetometr, poloha na dráze se určuje podle přijímače signálů GPS. Data se na Zemi předávají v pásmu X.
Družice nese:
- zobrazovací aparaturu pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 15 m;
- experimentální solární články vytvořené přímo na desce plošných spojů;
- zařízení pro radioamatérská spojení na frekvenci 435.437 MHz. [7],[8]
Parametry dráhy:
2014-06-21.19 97.99° 96.70 min 583 - 618 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:03 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu. [54],[55]
Krátce po oddělení zahájila družice vysíláni. [56]
2014-033J
SSC 40018
AprizeSat 9   USA
 
Telekomunikační družice kurýrního typu.
Družici pro operátora Aprize Satellite Inc., Fairfax, postavila americká firma SpaceQuest Ltd., Faifax; na provozu systému AIS se podílí exactEarth of Cambridge, Ontario.
Družice o startovní hmotnosti 14 kg má tvar krychle s délkou hrany 25 cm; články sluneční baterie jsou pokryty všechny stěny tělesa družice, z každé boční stěny se získává průměrně 15 W (z horní a dolní 7.7 W) k dobíjejí palubní NiCd baterie. Přenášené zprávy jsou zaznamenávány do polovodičové paměti s kapacitou 12nbsp;MB, na Zemi se předávají v pásmu S. Pro stabilizaci družice v magnetickém poli Země se využívají permanentní magnety.
Družice nese retranslační zařízení obsahující pět přijímačů a dva vysílače s výkonem 1 W pro retranslaci dat z pozemních automatických stanic. Na družici je přijímač dat systému AIS (Automatic Identification System) pro sledování námořních lodí.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [15],[16]
Parametry dráhy:
2014-06-21.21 97.98° 98.03 min 613 - 715 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:16 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu. [54],[55]
2014-033K
SSC 40019
AprizeSat 10   USA
 
Telekomunikační družice kurýrního typu.
Družici pro operátora Aprize Satellite Inc., Fairfax, postavila americká firma SpaceQuest Ltd., Faifax; na provozu systému AIS se podílí exactEarth of Cambridge, Ontario.
Družice o startovní hmotnosti 14 kg má tvar krychle s délkou hrany 25 cm; články sluneční baterie jsou pokryty všechny stěny tělesa družice, z každé boční stěny se získává průměrně 15 W (z horní a dolní 7.7 W) k dobíjejí palubní NiCd baterie. Přenášené zprávy jsou zaznamenávány do polovodičové paměti s kapacitou 12nbsp;MB, na Zemi se předávají v pásmu S. Pro stabilizaci družice v magnetickém poli Země se využívají permanentní magnety.
Družice nese retranslační zařízení obsahující pět přijímačů a dva vysílače s výkonem 1 W pro retranslaci dat z pozemních automatických stanic. Na družici je přijímač dat systému AIS (Automatic Identification System) pro sledování námořních lodí.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [15],[16]
Parametry dráhy:
2014-06-21.21 97.98° 98.22 min 613 - 733 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:18 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu. [54],[55]
2014-033L
SSC 40020
BRITE-Toronto   (Bright-star Target Explorer - Toronto) Kanada
BRITE-CA 1   (Bright-star Target Explorer - Canada 1)
CanX 3E   (Canadian Advanced Nanospace eXperiments 3E)
Astronomická družice.
Družici postavila University of Toronto, Institute for Aerospace Studies.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 7 kg má tvar krychle s délkou hrany 20 cm se stěnami opatřenými články sluneční baterie s maximálním výkonem 10 W a dobíjejících palubní Li-ion baterie s kapacitou 5.3 Ah. Stabilizační systém obsahuje tříosý magnetometr, šest slunečních senzorů, sledovače hvězd a tři silové setrvačníky. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 256 MB. Komunikace se Zemí probíhá v pásmu S a data se předávají rychlostí 32 až 256 kbit/s.
Družice nese fotometr se zorným polem 24° pro studium jasných hvězd (nad hvězdnou velikost 3.5) a transpondér pro amatérská spojení v pásmu UHF. [19],[20]
Parametry dráhy:
2014-06-21.07 97.98° 98.27 min 613 - 739 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:21 UT: Uvolnění družice na samostatnou dráhu. [54],[55]
2014-033M
SSC 40021
Duchifat-1   Izrael
דוכיפת 1   pojmenování podle ptáka dudka v hebrejštině
Vědecká družice.
Družici postavili a provozují studenti středních škol sdružení kolem Space Laboratory of the Herzliya Science Center, Herzliya, za podpory Israeli Amateur Radio Organization.
Družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 0.86 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Družice vysílá údaje v radioamatérském pásmu (protokol APRS).
Družice nese:
- přijímače navigačního systému GPS a v reálném čase vysílá informaci o své poloze;
- retranslační zařízení pro přenos jednoduchých dat a krátkých zpráv. [34],[35],[36]
Parametry dráhy:
2014-06-23 97.99° 96.95 min 604 - 621 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 1 s družicí. [54],[55]
2014-033N
SSC 40022
PACE   (Platform for Attitude Control Experiments) Tchajwan
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje National Cheng Kung University of the Republic of China.
Stabilizovaná družice typu CubeSat 2U o hmotnosti 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 11x11x24 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími palubní Li-ion baterie s kapacitou 3.6 Ah. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 16 MB a na Zemi se předávají v radioamatérském pásmu UHF Orientační a stabilizační systém obsahuje čtyči čidla Slunce, tříosý magnetometr, tři silové setrvačníky a magnetické cívky.
Cílem mise je testování a dlouhodobé sledování systému řízení polohy družice v prosotru v podmínkách kosmického letu. [32],[33]
Parametry dráhy:
2014-06-23.55 97.99° 96.95 min 604 - 621 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 1 s družicí. [54],[55]
2014-033P
SSC 40023
Flock-1c.10   USA
 
Ddružice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s jedním rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením asi 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [40],[41]
Parametry dráhy:
2014-06-23.82 97.99° 96.95 min 604 - 621 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 4 s družicí. [54],[55],[42]
2014-033Q
SSC 40024
NanoSatC-Br-1   Brazílie
 
Technologická družice.
Družici pro Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Sao Paulo, postavily Southern Regional Space Research Center ve spolupráci se Space Science Laboratory of the Federal University of Santa Maria a INPE na základě stavebnice firmy Innovative Solutions In Space B.V., Delft.
Stabilizovaná družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x11.3 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími palubní Li-ion baterie. Získaná data družice v reálném čase předává na Zemi v radioamatérském pásmu UHF.
Družice nese:
- tříosý magnetometr FGM (Fluxgate Magnetometer) pro studium magnetické anomálie v jižním Atlantiku;
- desky integrovaných obvodů pro studium vlivu kosmického záření na elektronické součástky. [26],[27],[28]
Parametry dráhy:
2014-06-23.55 97.98° 96.96 min 605 - 621 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 1 s družicí. [54],[55]
2014-033R
SSC 40025
QB50P1   Belgie
 
Technologická družice pro termosférický výzkum (úvodní satelit plánované série 50 družic).
Družici pro von Karman Institute postavila firma Innovative Solutions In Space B.V., Delft.
Stabilizovaná družice typu CubeSat 2U o hmotnosti 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x20 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Stabilizační systém dodala britská firma Surrey Space Centre.
Družice nese:
- spektrometr INMS (Ion & Neutral Mass Spectrometre) pro měření zastoupení plynů v termosféře, hustoty a teploty; dodala Mullard Space Science Laboratory;
- termočlánek připravený ve von Karman Institute;
- transpondér pro amatérská spojení v pásmu UHF (dodal AMSAT-NL); pro běžný radioamatérský provoz bude družice předána po šestiměsíčním testování. [21],[22],[23]
Parametry dráhy:
2014-06-23.48 97.98° 96.96 min 605 - 621 km

Události:
2014-05-04 Družice byla dodána na kosmodrom. [25]
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 1 s družicí. [54],[55]
2014-033S
SSC 40026
Flock-1c.7   USA
 
Ddružice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s jedním rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením asi 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [40],[41]
Parametry dráhy:
2014-06-23.48 97.99° 96.96 min 605 - 621 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 3 s družicí. [54],[55],[42]
2014-033T
SSC 40027
Flock-1c.1   USA
 
Ddružice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s jedním rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením asi 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [40],[41]
Parametry dráhy:
2014-06-23.55 97.99° 96.96 min 605 - 621 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 2 s družicí. [54],[55],[42]
2014-033U
SSC 40028
POPSAT-HIP 1   Singapur
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje ji firma Microspace Rapid Pte, Ltd., Singapur.
Družice typu CubeSat 3U o hmotnosti 3 kg má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x30 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Družice vysílá na frekvenci 437.405 MHz.
Družice nese:
- pokusný systém řízení polohy družice;
- zobrazovací systém pro snímkování zemského povrchu s vysokým rozlišením. [31]
Parametry dráhy:
2014-06-23.55 97.99° 96.97 min 604 - 623 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 1 s družicí. [54],[55]
2014-033V
SSC 40029
Flock-1c.2   USA
 
Ddružice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s jedním rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením asi 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [40],[41]
Parametry dráhy:
2014-06-23.42 97.99° 96.98 min 605 - 623 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 2 s družicí. [54],[55],[42]
2014-033W
SSC 40030
DTUSat-2   (Danmarks Tekniske Universitet Satellite) Dánsko
 
Studentská technologická družice.
Družici vyrobili a provozují studenti Danmarks Tekniske Universitet, Kodaň.
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími dvě palubní baterie každá s kapacitou 1.1 Ah. Pro příjem dat je družice opatřena vysunovací dipólovou anténou. Orientační a stabilizační systém obsahují senzory Slunce a hvězd, infračervený senzor zemského horizontu, magnetometr a magnetické cívky; pro stabilizaci gravitačním gradientem je na výsuvné tyči dlouhé 140 cm závaží 40 g. Získaná data se předávají na Zemi v pásmu S rychlostí 9.6 kbit/s.
Družice nese:
- aparaturu pro přenos datových paketů z vysílačů umístěných na ptácích; data obsahují údaje o identifikaci jedince a jeho poloze;
- malý fotoaparát pro sledování oddělení družice a snímkování hvězdného nebe pro kontrolu polohy družice na dráze;
- zkušební senzor Slunce druhé generace. [29],[30]
Parametry dráhy:
2014-06-23.48 97.99° 96.98 min 606 - 623 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 1 s družicí. [54],[55]
2014-033X
SSC 40031
Flock-1c.4   USA
 
Ddružice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s jedním rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením asi 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [40],[41]
Parametry dráhy:
2014-06-23.48 97.99° 96.98 min 606 - 622 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 3 s družicí. [54],[55],[42]
2014-033Y
SSC 40032
QB50P2   Belgie
 
Technologická družice pro termosférický výzkum (úvodní satelit plánované série 50 družic).
Družici pro von Karman Institute postavila firma Innovative Solutions In Space B.V., Delft.
Stabilizovaná družice typu CubeSat 2U o hmotnosti 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x20 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Stabilizační systém dodala britská firma Surrey Space Centre.
Družice nese:
- experiment FIPEX (Flux-Φ-Probe Experiment) připravený na University of Dresden;
- termočlánek připravený ve von Karman Institute;
- transpondér pro amatérská spojení v pásmu UHF (dodal AMSAT-F); pro běžný radioamatérský provoz bude družice předána po šestiměsíčním testování. [21],[23],[24]
Parametry dráhy:
2014-06-23.55 97.98° 96.98 min 607 - 622 km

Události:
2014-05-04 Družice byla dodána na kosmodrom. [25]
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 1 s družicí. [54],[55]
2014-033Z
SSC 40033
Flock-1c.11   USA
 
Ddružice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s jedním rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením asi 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [40],[41]
Parametry dráhy:
2014-06-23.62 97.99° 96.98 min 606 - 622 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 4 s družicí. [54],[55],[42]
2014-033AA
SSC 40034
ANTELSAT   (Administración Nacional de Telecomunicaciones Satellite) Uruguay
 
Technologická družice; první uruguayská družice.
Družici postavili na Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República ve spolupráci se State Faculty of Engineering a telekomunikačním operátorem ANTEL.
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat 2U o hmotnosti 2 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x20 cm s pěti stěnami (s výjimkou stěny přivrácené k Zemi) pokrytými články sluneční baterie dodávajícími 10 W. Komunikace s družicí probíhá v pásmech VHF, UHF a S; data se předávají na Zemi rychlostí 1200 bit/s. Stabilizační systém obsahuje magnetometr, senzory Slunce a magnetické cívky.
Družice nese:
- zobrazovací systém pro snímkování zemského povrchu ve viditelném a infračerveném pásmu;
- aparatutu pro retranslaci radioamatérských relací. [49],[50],[51]
Parametry dráhy:
2014-06-23.62 97.99° 96.99 min 606 - 623 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:15 UT: Oddělení družice Unisat-6 od horního stupně; družice se později oddělila od Unisatu-6. [54],[55]
2014-033AB
SSC 40035
Flock-1c.9   USA
 
Ddružice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s jedním rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením asi 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [40],[41]
Parametry dráhy:
2014-06-23.28 97.99° 96.99 min 606 - 623 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 4 s družicí. [54],[55],[42]
2014-033AC
SSC 40036
Flock-1c.6   USA
 
Ddružice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s jedním rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením asi 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [40],[41]
Parametry dráhy:
2014-06-23.42 97.99° 96.99 min 607 - 622 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 3 s družicí. [54],[55],[42]
2014-033AD
SSC 40037
Perseus-M 2   USA, Rusko
 
Družice pro sledování námořního provozu.
Družici postavily americká společnost Canopus System US a ruská Dauria Aerospace.
Družice typu CubeSat 6U o přibližných rozměrech 20x30x30 cm se dvěma největšími stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími palubní baterie.
Družice nese aparaturu pro přenos vysílání systému automatické identifikace a polohy námořních lodí AIS (Automatic Identification System). [43],[44]
Parametry dráhy:
2014-06-23.42 97.99° 96.99 min 606 - 623 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 5 s družicí. [54],[55]
2014-033AE
SSC 40038
Flock-1c.5   USA
 
Ddružice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s jedním rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením asi 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [40],[41]
Parametry dráhy:
2014-06-23.35 97.99° 97.01 min 606 - 625 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 3 s družicí. [54],[55],[42]
2014-033AF
SSC 40039
Perseus-M 1   USA, Rusko
 
Družice pro sledování námořního provozu.
Družici postavily americká společnost Canopus System US a ruská Dauria Aerospace.
Družice typu CubeSat 6U o přibližných rozměrech 20x30x30 cm se dvěma největšími stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími palubní baterie.
Družice nese aparaturu pro přenos vysílání systému automatické identifikace a polohy námořních lodí AIS (Automatic Identification System). [43],[44]
Parametry dráhy:
2014-06-23.49 97.99° 97.01 min 606 - 625 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 5 s družicí. [54],[55]
2014-033AG
SSC 40040
Flock-1c.8   USA
 
Ddružice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s jedním rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením asi 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [40],[41]
Parametry dráhy:
2014-06-23.42 97.99° 97.02 min 607 - 625 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 4 s družicí. [54],[55],[42]
2014-033AH
SSC 40041
Flock-1c.3   USA
 
Ddružice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje společnost Planet Labs, Inc., San Francisco.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 5 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s jedním rozkládacím panelem sluneční baterie. Ze základny mířící k Zemi vychází objektiv kamery.
Družice nese zobrazovací systém pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením asi 5 m ke komerčním účelům.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [40],[41]
Parametry dráhy:
2014-06-23.49 97.99° 97.02 min 607 - 624 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 2 s družicí. [54],[55],[42]
2014-033AJ
SSC 40042
PolyITAN 1   Ukrajina
 
Technologická družice.
Družici postavili na Národní technické univerzitě Ukrajiny "Kijevský polytechnický institut" (НТУУ Київський політехнічний інститут), Kijev, za spolupráce s ukrajinskými radioamatéry.
Družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Družice vysílá v radioamatérském pásmu na 437.675 MHz.
Družice nese:
- přijímač navigačních signálů kompatibilní se systémem GLONASS a GPS pro přesné určení prvků dráhy;
- experimentální stabilizační systém, který je testována pro použití v malých satelitech;
- systém minitepelných trubic zkoušených pro budoucí tepelné systémy nanodružic. [37],[38],[39]
Parametry dráhy:
2014-06-23.49 97.99° 97.03 min 606 - 626 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:07 UT: Uvolnění pouzdra QuadPack 2 s družicí. [54],[55]
2014-033AK
SSC 40043
Tigrisat   Irák
 
Studentská družice pro dálkový průzkum.
Družici vyrobili a provozují iráčtí studenti na La Sapienza University of Rome.
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat 3U o hmotnosti 4 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x30 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Komunikace s družicí probíhá v pásmu UHF, data jsou předávána v pásmu S (sledovací stanice jsou v Římě a Bagdádu). Stabilizaci družice zajišťují magnetické cívky.
Družice nese zobrazovací systém pro snímkování zemského povrchu, zejména prachových bouří na Irákem. [45],[46]
Parametry dráhy:
2014-06-22.97 97.98° 97.82 min 611 - 698 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:15 UT: Oddělení družice Unisat-6 od horního stupně; družice se později oddělila od Unisatu-6. [54],[55]
2014-033AL
SSC 40044
Lemur 1   USA
 
Technologická družice.
Družici vyrobila a provozuje firma NanoSatisfi Inc.
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat 3U o hmotnosti 4 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x30 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese:
- zobrazovací systém pro snímkování zemského povrchu ve viditelném světle s rozlišením asi 5 m;
- zobrazovací systém v infračerveném pásmu pro snímkování zemského povrchu. [47],[48]
Parametry dráhy:
2014-06-23.65 97.98° 97.82 min 612 - 697 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:15 UT: Oddělení družice Unisat-6 od horního stupně; družice se později oddělila od Unisatu-6. [54],[55],[47]
2014-033AM
SSC 40045
AeroCube 6A   USA
 
Technologická družice.
Družici postavila firma The Aerospace Corporation, El Segundo.
Rotací stabilizovaná družice (osa rotace míří na Slunce) typu CubeSat 1U o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Poloha na dráze se odvozuje z příjmu signálů navigačního systému GPS. Komunikace s družicí probíhá v pásmu UHF.
Družice nese sadu mikrodozimetrů pro měření radiace působící na elektronické prvky družice. [52]
Parametry dráhy:
2014-06-23.52 97.98° 97.88 min 614 - 700 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:15 UT: Oddělení družice Unisat-6 od horního stupně; družice se později oddělila od Unisatu-6. [54],[55]
2014-033AN
SSC 40046
AeroCube 6B   USA
 
Technologická družice.
Družici postavila firma The Aerospace Corporation, El Segundo.
Rotací stabilizovaná družice (osa rotace míří na Slunce) typu CubeSat 1U o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Poloha na dráze se odvozuje z příjmu signálů navigačního systému GPS. Komunikace s družicí probíhá v pásmu UHF.
Družice nese sadu mikrodozimetrů pro měření radiace působící na elektronické prvky družice. [52]
Parametry dráhy:
2014-06-23.52 97.98° 97.88 min 614 - 700 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:15 UT: Oddělení družice Unisat-6 od horního stupně; družice se později oddělila od Unisatu-6. [54],[55]
2014-033AP
SSC 40047
horní stupeň rakety   Rusko
 
Horní stupeň rakety.
Parametry dráhy:
2014-06-19.92 97.90° 105.79 min 609 - 1454 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
19:27:01 UT: Zahájení oddělování družic. [54],[55]
2014-033AQ
SSC 40048
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2014-06-19.87 97.99° 96.25 min 545 - 612 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
2014-033AR
SSC 40049
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2014-06-23.52 97.98° 97.88 min 614 - 700 km

Události:
2014-06-19 19:11:11 UT: Vzlet. [53]
Zdroje informací:
 1. DEIMOS-2: Cost-Effective, Very-High Resolution Multispectral Imagery – 2012-04-12 - http://calval.cr.usgs.gov/wordpress/wp-content/uploads/Pirondini-Poster-Deimos-2-JACIE12-Apr12.pdf.
 2. Deimos-2 Minisatellite Mission - [2014-06-15] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/deimos-2.
 3. KazEOSat 2 - 2014-06-09 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/kazeosat-2.htm.
 4. KazEOSat-2 (Medium Resolution Earth Observation Satellite), Kazakhstan - [2014-06-19] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/k/kazeosat-2.
 5. BugSat 1 (Tita) - 2014-06-09 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/bugsat-1.htm.
 6. Tita ya está en Rusia - 2014-06-04 - http://argentinaenelespacio.blogspot.cz/2014/06/tita-ya-esta-en-rusia.html.
 7. «СПУТНИКС» запустил первый российский частный спутник дистанционного зондирования Земли - 2014-06-20 - http://www.sputnix.ru/ru/mediainfo/item/355-sputniks-zapustil-pervyj-rossijskij-chastnyj-sputnik-distantsionnogo-zondirovaniya-zemli.
 8. Микроспутник-технологический демонстратор - [2014-06-23] - http://www.sputnix.ru/ru/projects/microsatellite-demonstrator.
 9. Saudisat 4 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/saudisat-4.htm.
 10. Volga-Dnepr operates first satellite flight for Saudi Arabia’s “KACST” Science and Technology organisation - 2014-05-29 - http://www.noodls.com/view/2B25C0BD04F56A5A874B8995C8CE0024A27A3B7F?9015xxx1401360044#sthash.45BMa5m7.dpuf .
 11. Saudi Arabia signs deal with NASA to launch Saudi SAT-4 - 2014-03-16 - http://www.ameinfo.com/blog/technology/saudi-arabia-signs-deal-nasa-launch-saudi-sat-4/.
 12. Hodoyoshi 3 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/hodoyoshi-3.htm.
 13. Two Micro-satellites "Hodoyoshi-3 & 4" Developed by University of Tokyo will be Launched in Early Morning of June 20 : Professor Shinichi Nakasuka, Department of Aeronautics and Astronautics - 2014-06-17 - http://www.t.u-tokyo.ac.jp/etpage/release/2014/2014061701.html.
 14. Japan, Ukraine Launch Satellites to Monitor Environment Around Fukushima, Chernobyl - 2014-06-19 - http://enr.construction.com/yb/enr/article.aspx?story_id=id:IODzFdjhBlMgcZLRRh6Zw6_Acx3Groz7p2vAY_0dfv8gkyB0eTEqFDsBiYlaM1UdP3Kl-NGs36LZcOlzfPv8NA**.
 15. WE'VE BROUGHT THE COSTS OF SPACECRAFT DESIGN DOWN TO EARTH - [2014-06-23] - http://www.aprizesat.com/space.php.
 16. Aprizesat 9 & 10 - 2014-06-19 - http://www.spaceflight101.com/dnepr-launch-updates---2014-cluster-launch.html.
 17. Unisat-6 - 2014-06-20 - http://www.gaussteam.com/tag/unisat-6/.
 18. UniSat 6 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/unisat-6.htm.
 19. BRITE-CA 1, 2 (BRITE-Toronto, BRITE-Montreal / CanX 3E, 3F) - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/brite-ca.htm.
 20. BRITE-CA 1 & 2 - 2014-06-19 - http://www.spaceflight101.com/dnepr-launch-updates---2014-cluster-launch.html.
 21. ISIS - QB50 - 2014 - http://www.isispace.nl/cms/index.php/projects/qb50.
 22. QB50P1 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/qb50p1.htm.
 23. QB50 Precursor Flight - 2014-červen - https://www.qb50.eu/index.php/precursor-flight.
 24. QB50P2 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/qb50p2.htm.
 25. Two QB50 satellites with ham radio payloads delivered - 2014-05-04 - http://amsat-uk.org/2014/05/04/two-qb50-satellites-with-ham-radio-payloads-delivered/.
 26. NanoSatC-Br 1 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/nanosatc-br-1.htm.
 27. NanoSatC-Br1 (Brazilian CubeSat Project-1) - [2014-06-23] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/n/nanosatc-br1.
 28. Confirmado, o Cubesat NanosatC-Br1 Será Lançado Pelo Foguete Russo DNPER - 2014-01-15 - http://brazilianspace.blogspot.cz/2014/01/confirmado-o-cubesat-nanosatc-br1-sera.html.
 29. DTUSat 2 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/dtusat-2.htm.
 30. DTUSat-2 (Danish Technical University Satellite-2) - [2014-06-23] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/dtusat-2.
 31. POPSAT-HIP 1 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/popsat-hip-1.htm.
 32. PACE - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/pace.htm.
 33. PACE - 2014-06-19 - http://www.spaceflight101.com/dnepr-launch-updates---2014-cluster-launch.html.
 34. Duchifat 1 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/duchifat-1.htm.
 35. Smallest Israeli ‘nano-satellite’ set to launch tonight - 2014-06-19 - http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Smallest-Israeli-nano-satellite-set-to-launch-tonight-359845.
 36. HSL - Duchifat 1 - 2014-06-23 - https://www.facebook.com/HerzliyaSpaceLaboratory.
 37. PolyITAN-1 - 2013-06-11 - http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finished_detail.php?serialnum=295.
 38. PolyITAN 1 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/polyitan-1.htm.
 39. Экспериментальное моделирование тепловых режимов наноспутника - 2013-06-14 - http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/56346/06-Zavadskaya.pdf?sequence=1.
 40. "Flock" of Nano Satellites to Capture High-Res Views of Whole Earth - 2014-01-10 - http://www.scientificamerican.com/article/flock-of-nano-satellites-to-capture-high-res-views-of-whole-earth/.
 41. Flock-1, -1b, -1c - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/flock-1.htm.
 42. Planet labs Flock 1c launch was successful - 2014-06-19 - https://twitter.com/planetlabs.
 43. Perseus-M 1, 2 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/perseus-m.htm.
 44. Perseus M1 & M2 - 2014-06-19 - http://www.spaceflight101.com/dnepr-launch-updates---2014-cluster-launch.html.
 45. Launch of Iraqi Satellite - 2014-06-20 - http://investiraq.org/launch-of-iraqi-satellite/.
 46. Tigrisat - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/tigrisat.htm.
 47. TLS-01: Dnepr UniSat-6 Launch 2014 - 2014-06-20 - http://tyvak.com/news/launchannouncementtls-tls01/.
 48. Lemur 1 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/lemur-1.htm.
 49. Satélite AntelSat - [2014-06-23] - http://iie.fing.edu.uy/investigacion/grupos/lai/.
 50. ANTELSAT - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/antelsat.htm.
 51. Satélite AntelSat pasó por cielo uruguayo y empezó a emitir señales - 2014-06-21 - http://www.elpais.com.uy/informacion/satelite-antel-sat-paso-cielo.html.
 52. AeroCube 6 - 2014-06-20 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/aerocube-6.htm.
 53. "Сатана" с 33 спутниками 17 стран стартовала с пусковой базы на Урале - 2014-06-19 - http://ria.ru/space/20140619/1012781110.html.
 54. Все спутники отделились от ракеты-носителя "Сатана" - 2014-06-19 - http://ria.ru/space/20140619/1012782412.html.
 55. Russian-Ukrainian Dnepr to fly in the midst of political crisis - 2014-06-19 - http://www.russianspaceweb.com/dnepr_020.html.
 56. Российский частный спутник передал на Землю первый сигнал - 2014-06-20 - http://itar-tass.com/nauka/1268351.
 57. SSTL announces successful launch of KazEOSat-2 - 2014-06-19 - http://www.sstl.co.uk/News-and-Events/2014-News-Archive/SSTL-announces-successful-launch-of-KazEOSat-2.
Poslední aktualizace: 2014-07-09       © Jan Sedláček
TOPlist