2003-012


2003-04-08, 13:43 UT; Cape Canaveral, SLC-40; Titan 401B Centaur, B-35

2003-012A
SSC 27711
USA 169   USA
Milstar 6   (MILitary Strategic and TActical Relay satellite)
Milstar-2 4   (Military Strategic and Tactical Relay)
DFS-6   (Development Flight Satellite)
Stacionární vojenská telekomunikační družice.
Družici pro americké ministerstvo obrany vyrobila firma Lockheed Martin Missiles and Space Co. (LMMS), Sunnyvale.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 4500 kg se skládá ze tří částí, které se po dosažení oběžné dráhy rozkládají do délky 47 m, k prostřednímu dílu jsou připojeny dva panely sluneční baterie o rozpětí 35 m dodávající 5 kW (na konci aktivní životnosti). Komunikační aparatura pracuje v pásmech UHF, SHF a EHF a pro spojení s jinými družicemi využívá pásmo V (60 GHz); příjem dat a vysílání probíhá ve velmi úzkých směrovaných paprscích přes 23 různých antén. Pohonná jednotka je osazena dvěma motory R-4D-12.
Družice nese spojové systémy odolné proti radiaci a geomagnetickým bouřím:
- LDR (Low Data Rate) pro přenos dat rychlostí od 75 do 2400 bit/s;
- MDR (Medium Data Rate) pro přenos dat rychlostí od 4800 do 1.54 Mbit/s;
- XLP pro přenos dat mezi družicemi.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2003-04-08.84 4.50° 1436.07 min 35782 - 35790 km
2009-12-30.18 1.85° 1434.12 min 35739 - 35756 km nad 90.0° z.d.;
parametry podle amatérských pozorování

Události:
2003-04-08 13:43 UT: Vzlet.
15:01 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
20:16 UT: Dosažení stacionární dráhy.
21:45 UT: Lockheed Martin oznámil úspěšné vyklopení panelů sluneční baterie. [4]
2003-červen Po skončení provozních zkoušek byla družice předána Air Force Space Command a zařazena do provozu. [5],[6]
2003-012B
SSC 27712
horní stupeň   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety, TC-23.
Parametry dráhy:
nejsou známy

Události:
2003-04-08 13:43 UT: Vzlet.
15:01 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
20:16 UT: Dosažení stacionární dráhy.
21:45 UT: Lockheed Martin oznámil úspěšné vyklopení panelů sluneční baterie. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 13, s. 52.
  3. Milstar-2 1, 2, 3, 4 (Milstar 3, 4, 5, 6) - 2014-03-25 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/milstar-2.htm.
  4. Miision Status Center – 2003-04-08 - http://www.spaceflightnow.com/titan/b35/status.html.
  5. On-orbit checkout of final Milstar 2 satellite completed – 2003-06-25 - http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/25milstar/.
  6. MILSTAR Satellite Successfully Launched to Complete the Constellation; Army Communicator, Summer 2003, Vol. 28, s. 37.
Poslední aktualizace: 2014-06-02       © Jan Sedláček