2003-010


2003-03-31, 22:09:00.850 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, D297

2003-010A
SSC 27704
USA 168   USA
Navstar 52   (Navigation Signal Timing and Ranging)
GPS 2R-9 (Global Positioning System)
SVN-45   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě platformy AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2032 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny a navigační systém odolný vnějšímu rušení.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků (v provozu nahrazuje družici USA 49, GPS 2-5, 1989-097A, 20361). [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2003-03-31.97 39.01° 356.74 min 192 - 20376 km
2003-04-03.30 54.96° 720.67 min 20063 - 20434 km
2003-04-07.80 54.97° 717.91 min 19985 - 20376 km
2008-01-01.86 53.71° 718.01 min 19833 - 20533 km
2013-01-01.65 53.37° 718.01 min 19658 - 20708 km

Události:
2002 Start plánovaný na 2002-05-16 postupně odkládán na 2002-07-25, 2002-11-14 a 2003-02-06. [5]
2003-03-31 22:09:00 UT: Vzlet.
23:17:17 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [5],[6]
2003-04-12 Družice byla zařazena do běžného provozu. [1]
2003-010B
SSC 27705
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2003-04-01.03 37.19° 98.10 min 198 - 1137 km
2003-05-15.05 30.81° 94.81 min 192 -   827 km
2003-06-28.05 30.78° 88.34 min 147 -   237 km

Události:
2003-03-31 22:09:00 UT: Vzlet. [5],[6]
2003-06-29 Přirozený zánik v atmosféře po 90 dnech letu. [7]
2003-010C
SSC 27706
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má vnější průměr 124 cm a délku 204 cm. [1]
Parametry dráhy:
2003-03-31.97 38.97° 356.33 min 188 - 20355 km
2004-07-01.47 39.01° 315.26 min 195 - 17737 km
2005-01-01.61 38.95° 300.66 min 180 - 16797 km
2008-01-01.79 38.97° 238.66 min 192 - 12543 km
2013-01-01.04 38.94° 166.56 min 204 -   7095 km
2016-09-25.86 38.71° 87.51 min 127 -     175 km

Události:
2003-03-31 22:09:00 UT: Vzlet.
23:17:17 UT: Oddělení družice. [5],[6]
2016-09-25 Přirozený zánik v atmosféře po 4927 dnech letu (13.49 roku).
2003-010D
SSC 28264
fragment rakety   USA
 
Fragment katalogizovaný v květnu 2004.
Parametry dráhy:
2004-05-01.81 39.18° 344.95 min 199 - 19630 km
2008-01-07.42 39.08° 311.49 min 217 - 17470 km
2013-02-17.00 39.11° 277.75 min 199 - 15247 km

Události:
2003-03-31 22:09:00 UT: Vzlet. [5],[6]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 12, s. 21.
  3. GPS-2R (Navstar-2R) - 2014-03-26 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/navstar-2r.htm.
  4. Navstar 52 - 2013-08-16 - http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2003-010A.
  5. Navstar – [2014-06-01] - http://www.astronautix.com/project/navstar.htm.
  6. Delta doesn't disappoint in successful GPS launch – 2003-03-31 - http://www.spaceflightnow.com/delta/d297/.
  7. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2016-09-29       © Jan Sedláček