2003-005


2003-01-29, 18:06:00.431 UT; Cape Canaveral, SLC-17B; Delta-2 7925-9.5, D295

2003-005A
SSC 27663
USA 166   USA
Navstar 51   (Navigation Signal Timing and Ranging)
GPS 2R-8 (Global Positioning System)
SVN-56   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě platformy AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2032 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.1 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny a navigační systém odolný vnějšímu rušení.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2003-01-30.79 39.06° 356.03 min 174 - 20350 km
2003-02-01.02 55.05° 720.82 min 20155 - 20350 km
2008-01-01.30 55.28° 718.03 min 20070 - 20297 km
2013-01-01.11 56.33° 717.92 min 20002 - 20359 km

Události:
2003-01-29 18:06:00 UT: Vzlet.
19:14 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [5],[6]
2003-02-18 Družice byla zařazena do běžného provozu. [1]
2003-005B
SSC 27664
XSS-10   (Experimental Small Satellite 10) USA
 
Vojenská technologická družice.
Družici postavila ve spolupráci s Boeing Co., Canoga Park, a provozuje ji Air Force Research Laboratory, Kirtland AFB, Albuquerque.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 31 kg má válcovitý tvar o délce 81 cm a maximálním průměru 38 cm s připojenými dvěma nádržemi s pohonnými látkami. Z horní podstavy vycházejí dva objektivy optického systému. Elektrickou energii dodávají 4 Li-ion akumulátory, každý s kapacitou 3 Ah. Družice je vybavena pohonnou jednotkou pro manévrování.
Družice nese:
- nový navigační a stabilizační systém GNC (Guidance, Navigation and Control);
- kameru VCS (Visible Camera System) pro ověření možnosti inspekce cizích družic;
- miniaturizovaný komunikační systém SGLS (Miniature Space to Ground Link System) pro pásmo S.
Předpokládaná aktivní životnost je 1 den (omezeno kapacitou akumulátoru). [1],[2],[7],[8],[9]
Parametry dráhy:
2003-01-30.90 39.75° 97.95 min 517 - 804 km
2008-01-01.71 39.75° 97.81 min 516 - 791 km
2013-01-01.09 39.75° 97.66 min 513 - 781 km

Události:
2003-01-29 18:06:00 UT: Vzlet. [5],[6]
2003-01-30 ~10:00 UT: Družice se oddělila od druhého stupně nosné rakety a v okolí stupně manévrovala. [2],[8],[9]
2003-01-31 Po vyčerpání energie z akumulátorů byl experiment ukončen. [2],[8]
2003-005C
SSC 27665
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2003-01-30.84 39.57° 100.88 min 794 - 807 km
2008-01-01.27 39.57° 100.86 min 743 - 855 km
2013-01-01.88 39.58° 100.84 min 793 - 804 km

Události:
2003-01-29 18:06:00 UT: Vzlet. [5],[6]
2003-01-30 ~10:00 UT: Oddělení družice XSS-10. [8],[9]
2003-005D
SSC 27666
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 124 cm a délku 204 cm. [1]
Parametry dráhy:
2003-01-30.78 39.00° 355.58 min 177 - 20319 km
2004-01-31.39 38.99° 211.15 min 146 - 10590 km
2005-02-07.66 38.82° 89.44 min 121 -     373 km

Události:
2003-01-29 18:06:00 UT: Vzlet.
19:14 UT: Oddělení družice USA 166. [5],[6]
2005-02-08 Přirozený zánik v atmosféře po 740 dnech letu (2.03 roku). [10]
2003-005E
SSC 27773
fragment rakety   USA
 
Fragment katalogizovaný v dubnu 2003.
Parametry dráhy:
2003-04-19.37 38.92° 346.75 min 158 - 19784 km
2008-01-01.24 38.88° 124.02 min 141 -   3579 km
2008-05-28.96 38.80° 91.67 min 123 -     590 km

Události:
2003-01-29 18:06:00 UT: Vzlet. [5],[6]
2008-05-30 Přirozený zánik v atmosféře po 1948 dnech letu (5.33 roku). [10]
2003-005F
SSC 27955
fragment rakety   USA
 
Fragment katalogizovaný v říjnu 2003.
Parametry dráhy:
2003-10-04.54 39.57° 98.91 min 561 - 851 km
2003-11-23.66 39.55° 93.17 min 380 - 479 km

Události:
2003-01-29 18:06:00 UT: Vzlet. [5],[6]
2003-12-10 Přirozený zánik v atmosféře po 315 dnech letu. [10]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 5, s. 19.
  3. GPS-2R (Navstar-2R) - 2014-03-26 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/navstar-2r.htm.
  4. Navstar – [2014-06-01] - http://www.astronautix.com/project/navstar.htm.
  5. Spacewarn Bulletin, No. 591 – 2003-02-01 - http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx591.html.
  6. Mission Status Center – 2003-01-30 - http://www.spaceflightnow.com/delta/d295/status.html.
  7. XSS 10 – 2014-04-05 - http://www.skyrocket.de/space/doc_sdat/xss-10.htm.
  8. Air Force XSS-10 Micro-Satellite Mission a Success – 2003-01-30 - http://www.space.com/spaceflightxss10_update_030130.html.
  9. XSS-10 Micro-Satellite Flight Demonstration Program – [2014-06-01] - http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1767&context=smallsat.
  10. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-06-06       © Jan Sedláček