2003-003


2003-01-16, 15:39:00.050 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Columbia, OV-102

2003-003A
SSC 27647
STS 107   (Space Transportation System) USA
Columbia F-28  
Shuttle Mission 113  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 119 613 kg výr. č. OV-102 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2055, 2053 a 2049, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese zdvojený přetlakový modul Spacehab (Research Double Module), v němž proběhne více než 80 experimentů z oblasti biologie, fyziky, geofyziky a materiálových experimentů. Na nosníku Freestar v nákladovém prostoru je umístěno zařízení MEIDEX (Medioterranean Israeli Dust Experiment) pro sledování prachu a aerosolů nad Saharou a Středozemním mořem.
Pro izraelského kosmonauta jsou na palubě speciálně připravené košer potraviny. [1], [2],[3]
Posádka:
Richard Douglas Husband NASA, USA 2. let
William Cameron McCool NASA, USA 1. let
David McDowell Brown NASA, USA 1. let
Kalpana Chawlaová NASA, USA 2. let
Michael Phillip Anderson NASA, USA 2. let
Laurel Blair Salton Clarková NASA, USA 1. let
Ilan Ramon IAF, Izrael 1. let

Parametry dráhy:
2003-01-16.68 39.01° 90.14 min 273 - 290 km
2003-01-23.14 39.02° 90.03 min 269 - 283 km
2003-01-31.25 39.02° 89.92 min 264 - 277 km

Události:
2003-01-16 15:39:00 UT: Vzlet.
16:23 UT: Navedení na pracovní dráhu.
17:37 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
~22:20 UT: Zahájeny vědecké experimenty. [1],[4],[8]
2003-01-16
až 03-01-30
Práce na vědeckých experimentech. V laboratoři Spacehab RDM se ve dvanáctihodinových směnách střídaly dvě skupiny: modrá (McCool, Brown, Anderson) a červená (Husband, Chawla[ová], Clark[ová], Ramon). [1],[4]
2003-01-31 Zahájeny kontroly systémů raketoplánu před návratem.
Ukončení vědeckých experimentů.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu a laboratoře. [1],[4]
2003-02-01 08:49 UT: Zahájena příprava přistávacího manévru.
13:15:58 UT: Zahájeno motorické brzdění; motory pracovaly 158 s a snížily rychlost o 78.6 m/s.
13:40:15 UT: Vstup do atmosféry ve výšce 121 km.
13:48:59 UT: Čidla v levé polovině křídla zaregistrovala nečekaný nárůst teploty.
~13:52 UT: Pozorovatelé na zemi sledovali dva úlomky za raketoplánem.
13:52:41 UT: Zaregistrován rychlý růst teploty v levém podvozku.
13:53 UT: Na observatoři na Mt. Hamilton byl sledován úlomek doprovázející raketoplán.
13:54:22 UT: Začátek nárůstu teploty na levé střední části trupu.
13:59:23 UT: Řídicí středisko přestalo dostávat údaje z raketoplánu.
13:59:32 UT: Poslední blok dat získaný z raketoplánu.
14:00:04 UT: Poslední telemetrická data (se silným šumem) získaná prostřednictvím družice TDRSS.
14:00:21 UT: Začátek rozpadu trupu raketoplánu.
14:03:34 UT: Vypočtený čas dopadu největších fragmentů do eliptické oblasti jihovýchodně od Dallasu.
14:15 UT: Bylo oznámeno, že byl ztracen i radarový kontakt s raketoplánem.
Raketoplán byl zničen a posádka zahynula 15.93 dne po startu. [4],[5],[6],[7],[8]
2003-003B
SSC 27713
fragment   USA
 
Fragment katalogizovaný v dubnu 2003.
Fragment byl dodatečně zjištěn během kontroly záznamu radarových sledování raketoplánu. Objekt o rozměru asi 30x30 cm po oddělení od raketoplánu výrazně rotoval. [1],[4]
Parametry dráhy:
2003-01-18.89 39.02° 89.62 min 247 - 264 km

Události:
2003-01-16 15:39:00 UT: Vzlet. [1],[4],[8]
2003-01-17 Fragment se oddělil od Columbie a vzdaloval se rychlostí 5 m/s. [1],[4]
2003-01-20 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu. [9]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 5, s. 19.
  3. STS-107 – 2005-08-22 - http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/archives/sts-107/index.html.
  4. STS-107 Mission Control Center Status Reports – 2005-07-25 - http://spaceflight.nasa.gov/spacenews/reports/sts-107/index.html.
  5. A. Vítek: Co se stalo s Columbií; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 4, s.4 - 10.
  6. B. Růžička: Columbia - cesta k ohnivému infernu; Letectví a kosmonautika, číslo 7, s. 29 - 31.
  7. T. Přibyl: Den, kdy se nevrátila Columbia; Nakladatelství JUNIOR, s.r.o., Říčany u Prahy, 2004.
  8. STS-107: Remembering the accomplishments of the Columbia crew – 2013-02-01 - http://www.nasaspaceflight.com/2013/02/sts-107-remembering-columbia-crew/.
  9. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-06-07       © Jan Sedláček