2002-042


2002-09-10, 08:20 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A (2024), F3

2002-042A
SSC 27515
USERS SEM   (Unmanned Sapce Experiment Recovery System Service Module) Japonsko
 
Služební modul družice.
Družici pro materiálové experimenty v mikrogravitaci pro Institute for Unmanned Space Experiment Free Flyer (USEF), Tokio, vyrobila firma Mitsubishi.
Služební modul tříose stabilizované družice o hmotnosti asi 800 kg má tvar kvádru o rozměrech 150x170x140 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 15.5 m dodávající 700  (na konci plánované životnosti). Služební modul obsahuje pohonnou jednotku pro korekce letové dráhy.
Modul zabezpečuje elektrickou energii a komunikační kanály pro návratový modul (2002-042H).
Předpokládaná aktivní životnost je 2.5 roku. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2002-09-10.40 30.29° 93.56 min 441 - 456 km
2003-05-29.80 30.41° 94.18 min 473 - 485 km
2003-06-13.30 30.40° 96.20 min 570 - 583 km
2007-01-01.42 30.43° 91.45 min 343 - 349 km
2007-06-14.28 30.40° 88.35 min 190 - 196 km

Události:
2002-09-10 08:20 UT: Vzlet.
08:34 UT: Navedení na plánovanou dráhu.
08:39 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2],[3],[4]
2003-05-29 Oddělení návratového modulu. [5]
2007-06-15 Přirozený zánik v atmosféře po 1739 dnech letu (4.76 roku). [8]
2002-042B
SSC 27516
Kodama   Japonsko
DRTS   (Data Relay Transponder Satellite)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro National Space Development Agency (NASDA), Tokio, vyrobila firma Mitsubishi Electric Corporation, Tokio; komunikační vybavení dodala firma NEC Toshiba Space Systems, Ltd., Tokio.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 1500 kg má tvar kvádru o rozměrech 220x240x220 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 17 m dobíjejících palubní NiH2 baterie s celkovou kapacitou 100 Ah. Na družici jsou dvě parabolické antény: o průměru 180 cm pro komunikaci s pozemní stanicí a o průměru 360 cm pro spojení s družicemi. Družice je vybavena pohonnou jednotkou obsahující hlavní motor o tahu 500 N, motorky o tahu 20 N pro malé korekce dráhy a iontové motorky pro udržování pracovní polohy.
Družice nese komunikační aparaturu pro přenos dat z nízkoletících družic v pásmech Ka.
Plánovaná poloha na dráze je nad 90.75° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 7.5 roku. [1],[2],[3],[6]
Parametry dráhy:
2002-09-10.46 30.40° 93.59 min 443 -     457 km
2002-09-11.58 11.95° 780.99 min 7415 - 36014 km
2002-09-22.79 0.11° 1446.13 min 35938 - 36028 km
2002-10-10.60 0.05° 1436.56 min 35777 - 35814 km nad 90.8° v.d.
2007-01-01.33 0.07° 1436.12 min 35773 - 35802 km nad 90.8° v.d.
2012-01-01.72 1.04° 1436.10 min 35777 - 35796 km nad 90.7° v.d.

Události:
2002-09-10 08:20 UT: Vzlet.
08:50 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2],[3],[4]
Při následním navádědní na stacionární dráhu nepracoval hlavní motor družice správně a pro dosažení pracovní polohy bylo nutné využít korekčních motorků, které pracovaly asi půl hodiny. Družice má přesto dostatek pohonných látek pro plánovanou aktivní životnost. [2]
2003-01-10 Družice zahájila běžný provoz. [7]
2002-042C
SSC 27517
první stupeň rakety   Japonsko
 
První stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-09-10.46 30.40° 93.53 min 439 - 456 km
2002-11-01.87 30.40° 92.50 min 392 - 402 km
2002-12-01.53 30.40° 90.98 min 317 - 328 km
2002-12-11.90 30.38° 87.55 min 151 - 156 km

Události:
2002-09-10 08:20 UT: Vzlet. [2],[3],[4]
2002-12-11 Přirozený zánik v atmosféře po 92 dnech letu. [8]
2002-042D
SSC 27518
druhý stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-09-15.68 28.44° 613.27 min 476 - 34589 km
2007-01-01.02 28.71° 611.94 min 415 - 34581 km
2012-01-01.09 28.93° 611.27 min 447 - 34514 km

Události:
2002-09-10 08:20 UT: Vzlet.
08:39 UT: Oddělení družice USERS.
08:50 UT: Oddělení družice Kodama. [2],[3],[4]
2002-042E
SSC 27519
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2002-09-10.46 30.40° 93.52 min 441 - 453 km
2002-11-03.05 30.40° 89.25 min 231 - 243 km

Události:
2002-09-10 08:20 UT: Vzlet. [2],[3],[4]
2002-11-03 Přirozený zánik v atmosféře po 54 dnech letu. [8]
2002-042F
SSC 27520
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2002-09-10.72 30.41° 93.58 min 443 - 456 km
2002-11-11.88 30.39° 88.73 min 209 - 215 km

Události:
2002-09-10 08:20 UT: Vzlet. [2],[3],[4]
2002-11-12 Přirozený zánik v atmosféře po 63 dnech letu. [8]
2002-042G
SSC 27527
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2002-09-16.80 30.40° 93.03 min 415 - 431 km
2002-10-01.56 30.40° 90.68 min 295 - 321 km

Události:
2002-09-10 08:20 UT: Vzlet. [2],[3],[4]
2002-10-02 Přirozený zánik v atmosféře po 22 dnech letu. [8]
2002-042H
SSC 27815
USERS REM   (Unmanned Sapce Experiment Recovery System Reentry Module) Japonsko
 
Návratový modul družice.
Družici pro materiálové experimenty v mikrogravitaci pro Institute for Unmanned Space Experiment Free Flyer (USEF), Tokio, vyrobila firma Mitsubishi.
Návratový modul tříose stabilizované družice o hmotnosti 926 kg má tvar kužele s maximálním průměrem 150 cm a výškou 190 cm. Povrch modulu je pokryt ablativním materiálem chránícím modul při průletu atmosférou. Modul je opatřen motorovou jednotkou na TPL pro zbrzdění před vstupem do atmosféry a padákovým systémem pro měkké přistání. Během letu po oběžné dráze je modul připojen ke služebnímu modulu, který zabezpečuje dodávku elektrické energie a zajišťuje spojení s pozemním střediskem (2002-042A).
Modul nese:
- elektrickou pícku pro pěstování krystalů supravodičů v mikrogravitaci;
- optické zařízení pro sledování okolí pouzdra v průběhu průletu atmosférou.
Předpokládaná aktivní životnost je 8.5 měsíce. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2002-09-10.40 30.29° 93.56 min 441 - 456 km
2003-05-29.93 30.41° 94.24 min 474 - 489 km

Události:
2002-09-10 08:20 UT: Vzlet.
08:34 UT: Navedení na plánovanou dráhu.
08:39 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2],[3],[4]
2003-05-29 Oddělení od služebního modulu.
Návrat na zem po 261 dni letu; modul přistál východně od japonských ostrovů Ogasarawa v Tichém oceánu. [5],[8]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2002, číslo 22, s. 40.
  3. Japanese H-2A rocket launches two satellites – 2002-09-10 - http://www.spaceflightnow.com/h2a/f3/.
  4. Mission Status Center – 2002-09-10 - http://www.spaceflightnow.com/h2a/f3/status.html.
  5. Japanese science cargo returns to Earth for study – 2003-05-30 - http://www.spaceflightnow.com/news/n0305/30users/.
  6. Data Relay Test Satellite "KODAMA" (DRTS) – 2012-09-10 - http://global.jaxa.jp/projects/sat/drts/.
  7. Move to Operation Phase of "Kodama" – 2003-01-09 - http://global.jaxa.jp/press/nasda/2003/kodama_20030109_e.html.
  8. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-06-25       © Jan Sedláček