2002-031


2002-06-20, 09:33:46 UT; Pleseck, PU-133/3; Rokot/Briz-KM, 492588034 / 72502

2002-031A
SSC 27450
Iridium 97   USA
Iridium SV-97  
Telekomunikační družice.
Družici pro společnost Iridium Satellite LLC, Arlington, postavila firma Lockheed Martin Missiles and Space Co., Sunnyvale, na základě typu LM-700; komunikační zařízení dodala Motorola, Satellite Communications, Chandler.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 689 kg (prázdná 556 kg) má tvar trojbokého hranolu dlouhého 350 cm s podstavou tvořenou rovnoramenným trojúhelníkem o délce strany asi 100 cm. Ke služební části družice jsou připojeny dva otočné panely sluneční baterie. Družice je opatřena čtyřmi anténami pro mezidružicové spojení rychlostí až 10 Mbit/s a třemi obdélníkovými anténami (86x186 cm) pro komunikaci s pozemními stanicemi v pásmu L.
Družice nese telekomunikační zařízení zajišťující 1200 kanálů pro mobilní telefony.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 5 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2002-06-20.59 86.59° 98.02 min 659 - 669 km
2007-01-09.06 86.40° 100.40 min 774 - 781 km
2012-01-01.65 86.39° 100.40 min 777 - 778 km

Události:
2002-06-20 09:33:46 UT: Vzlet.
~11:12 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1],[2],[4]
2007-leden Družice nahradila v provozu družici Iridium 36 (1997-056C, 24967). [5]
2002-031B
SSC 27451
Iridium 98   USA
Iridium SV-98  
Telekomunikační družice.
Družici pro společnost Iridium Satellite LLC, Arlington, postavila firma Lockheed Martin Missiles and Space Co., Sunnyvale, na základě typu LM-700; komunikační zařízení dodala Motorola, Satellite Communications, Chandler.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 689 kg (prázdná 556 kg) má tvar trojbokého hranolu dlouhého 350 cm s podstavou tvořenou rovnoramenným trojúhelníkem o délce strany asi 100 cm. Ke služební části družice jsou připojeny dva otočné panely sluneční baterie. Družice je opatřena čtyřmi anténami pro mezidružicové spojení rychlostí až 10 Mbit/s a třemi obdélníkovými anténami (86x186 cm) pro komunikaci s pozemními stanicemi v pásmu L.
Družice nese telekomunikační zařízení zajišťující 1200 kanálů pro mobilní telefony.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 5 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2002-06-20.66 86.58° 97.97 min 657 - 666 km
2007-01-01.54 87.23° 99.80 min 745 - 753 km
2012-01-01.43 86.45° 99.80 min 748 - 750 km

Události:
2002-06-20 09:33:46 UT: Vzlet.
~11:12 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1],[2],[4]
2007-květen Družice byla přesunuta do roviny 6, kde slouží jako záloha. [5]
2002-031C
SSC 27452
horní stupeň rakety   Rusko
blok Briz-KM  
Třetí stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-06-20.52 86.58° 93.53 min 232 - 662 km
2002-08-28.05 86.56° 92.49 min 221 - 572 km
2002-11-16.48 86.53° 87.19 min 103 - 168 km

Události:
2002-06-20 09:33:46 UT: Vzlet.
~11:12 UT: Oddělení družic Iridium 97 a Iridium 98. [1],[2],[4]
2002-11-16 Přirozený zánik v atmosféře po 149 dnech letu. [6]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2002, číslo 17, s. 57.
  3. Iridium satellite technology, theory and frequency bands - [2014-06-29] - http://www.radio-electronics.com/info/satellite/communications-systems/iridium-theory-history-technology-frequency.php.
  4. Eurockot successfully launches Iridium satellites - 2002-06-20 - http://www.spaceflightnow.com/rockot/is2/.
  5. Iridium Constellation Status - 2014-04-08 - http://www.rod.sladen.org.uk/iridium.htm.
  6. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-07-01       © Jan Sedláček