2003-054


2003-12-02, 10:04 UT; Vandenberg AFB, SLC-3E; Atlas 2AS, AC-164

2003-054A
SSC 28095
USA 173   USA
NOSS-3 2A   (Naval Ocean Surveillance System)
NROL 18   (National Reconnaisance Office Launch 18)
Intruder 6A   název zveřejněn v roce 2013
Vojenská družice pro elektronický průzkum provozu na oceánech.
Družici pro US Navy postavila firma Lockheed Martin Astronautics, Denver.
Družice pracuje ve dvojici (jejich celková hmotnost je asi 6500 kg) se současně vyneseným satelitem; pro udržování formace je vybavena motorovým systémem. Telemetrie se vysílá v pásmu L.
Informace o vybavení družice nebyly zveřejněny. [1],[2]
Parametry dráhy:
2003-12-02.99 63.42° 107.49 min 1013 - 1208 km
2008-12-28.74 63.44° 107.42 min 1081 - 1132 km podle amatérských pozorování

Události:
2003-12-02 10:04 UT: Vzlet.
11:18 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1],[2]
Několik hodin po startu bylo amatérskými pozorovateli potvrzeno oddělení dvou objektů od horního stupně rakety. [1]
2003-054B
SSC 28096
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2003-12-02 63.4° 1010 - 1210 km

Události:
2003-12-02 10:04 UT: Vzlet.
11:18 UT: Oddělení družic. [1],[2]
2003-054C
SSC 28097
USA 173 (subsatelit)   USA
Intruder 6B   název zveřejněn v roce 2013
v oficiálním katalogu vedeno jako fragment družice USA 173
Vojenská družice pro elektronický průzkum provozu na oceánech.
Družici pro US Navy postavila firma Lockheed Martin Astronautics, Denver.
Družice pracuje ve dvojici (jejich celková hmotnost je asi 6500 kg) se současně vyneseným satelitem.
Informace o vybavení družice nebyly zveřejněny. [1],[2]
Parametry dráhy:
2003-12-03.06 63.42° 107.50 min 1013 - 1209 km
2009-01-01.01 63.44° 107.42 min 1081 - 1131 km podle amatérských pozorování

Události:
2003-12-02 10:04 UT: Vzlet.
11:18 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1],[2]
Několik hodin po startu bylo amatérskými pozorovateli potvrzeno oddělení dvou objektů od horního stupně rakety. [1]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2003-054A – USA 173 / A. Vítek – 2009-04-05 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2003/054A.HTM.
  3. 2003-054C – USA 173-subsatellite / A. Vítek – 2009-08-16 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2003/054C.HTM.
Poslední aktualizace: 2014-05-01       © Jan Sedláček