2003-046


2003-10-17, 04:52 UT; Satish Dhawan Space Center; PSLV, C5

2003-046A
SSC 28051
Resourcesat-1   Indie
IRS-P6   (Indian Remote Sensing Satellite)
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1360 kg má přibližně tvar krychle s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajícími 1.25 kW a dobíjejícími dvě NiCd baterie s kapacitou 24 Ah. Na horní podstavě tělesa jsou tři bloky s vědeckou aparaturou; získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 120 Gbit. Stabilizační systém obsahuje čtyři silové setrvačníky a dvojici magnetických cívek, aktivním prvkem je 12 motorků na hydrazin (8 s tahem 1 N, 4 s tahem 11 N).
Družice nese:
- aparaturu LISS-4 (Linear Imaging Self Scanner) pořizující snímky zemského povrchu ve třech spektrálních pásmech s rozlišením 5.8 m (hmotnost 169.5 kg);
- aparaturu LISS-3 (Linear Imaging Self Scanner) pořizující snímky zemského povrchu ve viditelné, blízké infračervené a krátkovlnné infračervené oblasti spektra s rozlišením 23.5 m (hmotnost 106.1 kg);
- aparaturu AWiFS (Advanced Wide Field Sensor) pořizující snímky ve čtyřech spektrálních pásmech s maximálním rozlišením 56 m (hmotnost 103.6 kg).
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2003-10-21.82 98.81° 101.39 min 814 - 836 km
2008-01-01.11 98.67° 101.29 min 819 - 821 km
2013-01-01.13 98.77° 101.29 min 817 - 823 km

Události:
2003-10-17 04:52 UT: Vzlet.
05:10 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [4]
2003-046B
SSC 28050
horní stupeň rakety   Indie
PS4  
Čtvrtý stupeň nosné rakety (hmotnost včetně paliva je 2500 kg); těleso má tvar válce o vnějším průměru 280 cm a délce 290 cm. [1]
Parametry dráhy:
2003-10-17.32 98.74° 101.70 min 803 - 875 km
2008-01-01.68 98.55° 101.69 min 801 - 876 km
2013-01-01.95 98.44° 101.67 min 801 - 874 km

Události:
2003-10-17 04:52 UT: Vzlet.
05:10 UT: Oddělení družice. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. Overview of the Resourcesat-1 (IRS-P6) – [2014-05-04] - http://calval.cr.usgs.gov/documents/IRSP6.pdf.
  3. IRS P6 / Resourcesat-1 - 2008 - http://www.isro.org/satellites/irs-p6resourcesat-1.aspx.
  4. PSLV Launches RESOURCESAT-1 (IRS-P6) - 2003-10-17 - http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=12808.
Poslední aktualizace: 2014-05-07       © Jan Sedláček