2003-044


2003-10-01, 04:03:00 UT; Sea Launch, Odyssey; Zenit-3SL/DM-SL, (11)

2003-044A
SSC 27954
Galaxy 13   USA
Horizons-1  
G-13   (Galaxy 13)
Linkstar 4  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro Pan American Satellite, Inc. (PanAmSat), Wilton, a JSAT International Inc., Tokio, postavila firma Boeing Satellite Systems (BSS), Seal Beach, na základě platformy Boeing 601HP.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4090 kg (prázdná 2630 kg) má tvar kvádru o rozměrech 270x360x570 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 26 m (výrobce Spectrolab, Inc.) dodávajících 8.6 kW (na konci aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem R-4D o tahu 490 N, pro korekce dráhy slouží 12 motorků každý s tahem 10 N a 4 iontové motorky XIPS s tahem po 18 mN.
Družice nese 24 transpondérů pro pásmo C (využívá PanAmSat) a 24 transpondérů pro pásmo Ku (využívá JSAT).
Plánovaná poloha na dráze je nad 127° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2003-10-01.19 0.04° 673.52 min 2397 - 35751 km
2003-10-19.56 0.08° 1436.12 min 35780 - 35795 km nad 126.9° z.d.
2004-01-03.60 0.01° 1436.09 min 35783 - 35790 km nad 127.0° z.d.
2008-01-03.52 0.03° 1436.11 min 35779 - 35794 km nad 127.0° z.d.
2013-01-01.41 0.01° 1436.09 min 35785 - 35788 km nad 127.0° z.d.

Události:
2003-10-01 04:03 UT: Vzlet.
05:03 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [5]
2003-044B
SSC 27953
horní stupeň rakety   USA
blok DM-SL  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmostnosti 2140 kg je 622 cm dlouhé s maximálním vnějším průměrem 370 cm. [1]
Parametry dráhy:
2003-10-01.19 0.04° 673.51 min 2397 - 35751 km
2003-10-02.59 0.06° 671.51 min 2327 - 35720 km
2008-01-02.45 0.22° 671.52 min 2308 - 35739 km
2013-01-01.65 0.79° 671.58 min 2302 - 35749 km

Události:
2003-10-01 04:03 UT: Vzlet.
05:03 UT: Oddělení družice. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. Galaxy 13/Horizons 1 / A. Vítek – 2014-03-26 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/galaxy-13.htm.
  3. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 23, s. 48.
  4. JSAT International - Horizons-1 - [2014-05-04] - http://www.jsati.com/satellite-servicesH1.asp.
  5. Successful Launch for Boeing-Built Galaxy XIII/Horizons-1 Satellite - 2003-10-01 - http://boeing.mediaroom.com/2003-10-01-Successful-Launch-for-Boeing-Built-Galaxy-XIII-Horizons-1-Satellite.
Poslední aktualizace: 2014-05-08       © Jan Sedláček