2003-039


2003-08-29, 01:47:59 UT; Bajkonur PU-1/5; Sojuz-U, D15000-682

2003-039A
SSC 27873
Progress-M 48   (Прогресс-М 48) Rusko
ISS-12P   (International Space Station 12 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmická nákladní loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 248) o vzletové hmotnosti 7283 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (грузовой отсек), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (отсек компонентов дозаправки) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (приборно-агрегатный отсек) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 1299 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 321 kg pro americký segment), 353 kg paliva, 199 kg potravin, 420 kg vody, 21 kg kyslíku a 24 kg vzduchu. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici dalších asi 250 kg paliva v nádržích lodi. [1],[2]
Parametry dráhy:
2003-08-29.13 51.65° 88.66 min 190 - 226 km
2003-08-29.33 51.63° 90.50 min 247 - 351 km
2003-08-31.15 51.63° 92.20 min 378 - 387 km
2004-01-28.47 51.61° 91.89 min 363 - 372 km

Události:
2003-08-27 Nosná raketa s nákladní lodí byla převezena na startovní rampu. [4]
2003-08-29 01:47:59 UT: Vzlet. [2],[3]
01:56:48 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2003-08-31 04:40:45 UT: Připojení ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda komplexu ISS. [2]
2003-10-01 Korekce dráhy letu ISS; motor lodi zvýšil rychlost o 1.68 m/s. [2]
2004-01-28 08:35:56 UT: Odpojení lodi od stykovacího uzlu modulu Zvezda.
13:11:30 UT: Spuštění brzdicího motoru, který pracoval 94.7 m/s.
13:57 UT: Řízený zánik v atmosféře nad jižními oblastmi Tichého oceánu; doba trvání letu byla 152.51 dne. [1],[2],[5]
2003-039B
SSC 27874
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcov= těleso o hmotnosti asi 2400 kg je dlouhé 810 cm s maximálním vnějším průměrem 266 cm. [1]
Parametry dráhy:
2003-08-29.07 51.63° 88.56 min 188 - 219 km
2003-08-30.11 51.63° 88.22 min 174 - 199 km
2003-08-31.03 51.65° 87.28 min 134 - 146 km

Události:
2003-08-29 01:47:59 UT: Vzlet. [2],[3]
01:56:48 UT: Oddělení nákladní lodi. [1]
2003-08-31 Přirozený zánik v atmosféře po dvou dnech letu. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. ПОЛЁТ ГРУЗОВОГО КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «ПРОГРЕСС М-48» – 2003-09-01 - http://www.mcc.rsa.ru/MKS/progres_m48.htm.
  3. EXPEDITION SEVEN (ISS-7) - 2003-08-29 - http://www.energia.ru/eng/iss/iss07/progress-m-48/photo_archive-progress-m-48.html.
  4. 08/27/2003 Baikonur Cosmodrome - 2003-08-27 - http://www.energia.ru/eng/iss/iss07/progress-m-48/photo_08-27.html.
  5. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-05-12       © Jan Sedláček