2003-031


2003-06-30, 14:15:25.395 UT; Pleseck, PU-133/1; Rokot/Briz-M

2003-031A
SSC 27840
Monitor-E GVM   (Monitor E gabaritno-vesovoj maket) Rusko
Монитор Э ГВМ   (Монитор Э габаритно-весовой макет)
Hmotnostní a rozměrová maketa družice Monitor E, vycházející z platformy Jachta.
Maketu, která plánovaně zůstala spojena s horním stupněm rakety, vyrobilo Chruničevovo kosmické středisko, Fili.
Maketa družice o hmotnosti asi 650 kg má tvar krychle o délce hrany 120 cm.
Družice nese pouze přístroje pro sledování funkcí rakety během vzletu. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2003-06-30.86 98.73° 100.12 min 697 - 831 km
2008-01-01.73 98.57° 100.11 min 693 - 835 km
2013-01-02.24 98.30° 100.10 min 693 - 833 km

Události:
2003-06-30 14:15:25 UT: Vzlet. [3],[4]
2003-031B
SSC 27841
MIMOSA   (Microaccelerometric Measurements of Satellite Acceleration) Česko
 
Vědecká družice.
Družici pro Akademii věd ČR vyrobila firma Space Devices s.r.o., Praha; přístrojové vybavení dodal Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov.
Rotací stabilizovaná družice o hmotnosti 51.3 kg má přibližně kulový tvar o průměru 56 cm tvořený 26 stěnami (18 čtvercových a 8 trojúhelníkových). Čtvercové plochy jsou osazeny články sluneční baterie dodávajícími 13 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjejícími Li-ion baterie s kapacitou 8 Ah. Získaná data jsou na pozemní stanici vysílána na frekvenci 2.28 GHz rychlostí 80 nebo 20 kbit/s. Orientační a stabilizační systém obsahuje šest čidel Slunce, tříosý cívkový magnetometr, přijímač signálů GPS; rychlost rotace je řízena třemi elektromagnetickými cívkami.
Družice nese mikroakcelerometr MAC-3 pro měření negravitačních sil působících na družici.
Předpokládaná aktivní životnost je 1.5 roku. [1],[2],[3],[5]
Parametry dráhy:
2003-06-30.63 96.80° 96.23 min 314 - 842 km
2008-01-01.45 96.85° 93.81 min 300 - 622 km
2011-12-11.76 96.70° 87.23 min 129 - 146 km

Události:
2003-06-30 14:15:25 UT: Vzlet. [3],[4]
15:02:31 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
15:42 UT: Stanice v Panské Vsi zachytila první signály. [5]
2011-12-11 ~21:55 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 3086.3 dne letu (8.45 roku). [6]
2003-031C
SSC 27842
DTUSat-1   (Danmarks Tekniske Universitet Satellite) Dánsko
 
Studentská technologická družice.
Družici vyrobili a provozují studenti Danmarks Tekniske Universitet, Kodaň.
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1.33 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x11.3 cm se čtyřmi stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávajícími asi 1.75 W (průměrná spotřeba je 0.5 W) a dobíjejícími palubní Li-ion baterie. Vysílač družice pracuje v pásmu UHF.
Družice nese 450 m neizolovaného měděného drátu a zařízení pro jeho rozvinutí; bude testováno využití elektrodynamických vlastností dlouhého vodiče ke snižování dráhy. [1],[2],[3],[7]
Parametry dráhy:
2003-07-01.85 98.72° 101.37 min 818 - 830 km
2008-01-01.63 98.71° 101.34 min 816 - 829 km
2013-01-01.55 98.69° 101.31 min 814 - 827 km

Události:
2003-06-30 14:15:25 UT: Vzlet. [3],[4]
15:49 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [7]
2006-03-26 Mise byla ukončena aniž se podařilo s družicí navázat spojení. [7]
2003-031D
SSC 27843
MOST   (Microvariability and Oscilations of Stars; Microvariabilité et Oscillations Stellaire) Kanada
 
Astronomická družice.
Družici pro Canadian Space Agency, St. Hubert, vyrobila firma Dynacon Enterprises Ltd., Mississauga.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 54 kg má tvar kvádru o rozměrech 65x65x30 cm se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie. Orientační a stabilizační systém obsahuje miniaturní silové setrvačníky a magnetické cívky a udržuje polohu družice s přesností lepší než jedna úhlová vteřina. Získaná data se na Zemi předávají v pásmu S rychlostí 38.4 kbit/s.
Družice nese dalekohled o průměru 15 cm pro měření jemných oscilací v jasnosti hvězd ve vlnových délkách 350 až 700 nm.
Předpokládaná aktivní životnost 18 měsíců. [1],[2],[3],[8]
Parametry dráhy:
2003-07-01.85 98.72° 101.41 min 819 - 833 km
2008-01-01.21 98.72° 101.40 min 819 - 832 km
2013-01-02.08 98.72° 101.39 min 817 - 832 km

Události:
2003-06-30 14:15:25 UT: Vzlet. [3],[4]
14:46:46 UT: Oddělení družice od stupně Briz-KM. [19]
2013-06-29 Kosmický dalekohled je stále v provozu. [9]
2003-031E
SSC 27844
CUTE-1   (Cubical Titech Engineering Satellite) Japonsko
CO-55   (CUTE Oscar 55)
Studentská družice.
Družici postavili a provozují studenti Tokyo Institute of Technology, Tokio.
Družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm s výklopným panelem sluneční baterie (výklopný mechanismus je předmětem testování) a stěnami s křemíkovými slunečními články (celkový výkon 1.5 W) dobíjejícími palubní Li-ion baterii s kapacitou 1.4 Ah. Orientační systém obsahuje čtyři miniaturní silové setrvačníky, čtyři akcelerometry a sluneční čidlo typu CMOS.
Družice nese experimentální sluneční senzor a radioamatérský převáděč. [1],[2],[3],[10]
Parametry dráhy:
2003-07-01.85 98.73° 101.41 min 819 - 831 km
2008-01-01.21 98.72° 101.37 min 817 - 830 km
2013-01-02.04 98.70° 101.33 min 815 - 828 km

Události:
2003-06-30 14:15:25 UT: Vzlet. [3],[4]
2003-červenec Družice byla uvedena do provozu. [10]
2011-září Družice je stále v provozu. [11]
2003-031F
SSC 27845
Quakesat   USA
 
Technologická družice.
Družici pro firmu QuakerFinder, Palo Alto, vyrobila Space Systems Development Laboratory, Stanford University, Stanford.
Družice typu CubeSat 3U o hmotnosti 4.5 kg má tvar kvádru o rozměrech 11x11x35 cm (ve složeném stavu) se čtyřmi oboustrannými výklopnými panely sluneční baterie, boční stěny družice jsou rovněž pokryty fotovoltaickými články (celkový výkon 14 W); záložním zdrojem jsou dvě Li-ion baterie s kapacitou 3 Ah. Z horní podstavy družice vychází teleskopická tyč o délce 30 cm nesoucí magnetometr. Orientační a stabilizační systém obsahuje čtyři permanentní magnety a dvě magnetické cívky. Naměřená data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 128 Mbit a na Zemi se vysílají v pásmu UHF rychlostí 9.6 kbit/s.
Družice nese magnetometr pro měření extrémně nízkých frekvencí magnetické složky elektromagnetického záření vznikajícího při zemětřeseních.
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok. [1],[2],[3],[12],[13]
Parametry dráhy:
2003-07-01.85 98.72° 101.44 min 821 - 833 km
2008-01-01.19 98.72° 101.40 min 819 - 831 km
2013-01-02.07 98.71° 101.34 min 816 - 829 km

Události:
2003-06-30 14:15:25 UT: Vzlet. [3],[4]
2003-08-21 Družice zachytila první signály při zemětřesení na Novém Zélandu. [14]
2004-prosinec Byla ukončena vědecká měření. [13]
2003-031G
SSC 27846
AAU CubeSat   (Aalborg University CubeSat) Dánsko
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Aalborg University, Aalborg.
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Vysílání probíhá v pásmu UHF, data se předávají rychlostí 9.6 kbit/s. Stabilizaci družice zajišťují silové setrvačníky a magnetické cívky.
Družice nese kameru firmy Supercircuits Inc., Austin, pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 200 m.
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok. [1],[2],[3],[15]
Parametry dráhy:
2003-07-02.13 98.73° 101.37 min 817 - 830 km
2008-01-01.56 98.71° 101.34 min 816 - 829 km
2013-01-02.02 98.69° 101.31 min 814 - 827 km

Události:
2003-06-30 14:15:25 UT: Vzlet. [3],[4]
2003-07-02 Byly zachyceny první signály z družice. [15]
2003-031H
SSC 27847
CanX-1   (Canadian Advanced Nanospace experiments) Kanada
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti University of Toronto, Institute for Aerospace Studies, Toronto.
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 2 W. Stabilizaci družice zajišťují elektromagnetické cívky a magnetometr. Komunikace se Zemí probíhá na frekvenci 437.88 MHz.
Družice nese:
- kameru pro snímkování hvězdného nebe ke zjišťování polohy družice v prostoru;
- přijímač GPS pro testování zjištění polohy na dráze;
- nově vyvinutý řídicí počítač ARMS7 s procesorem s nízkou spotřebou. [1],[2],[3],[16],[17]
Parametry dráhy:
2003-07-02.27 98.70° 101.42 min 814 - 838 km
2008-01-01.56 98.71° 101.34 min 816 - 829 km
2013-01-02.54 98.69° 101.31 min 814 - 827 km

Události:
2003-06-30 14:15:25 UT: Vzlet. [3],[4]
Krátce po navedení na samostatnou dráhu se družice odmlčela. [1]
2003-031J
SSC 27848
Cubesat XI-4   (Cubesat X-factor Investigator) Japonsko
さい 4   [Sai 4]
CO-57   (Cubesat Oscar 57)
Oscar 57  
Studentská technologická družice sloužící k ověření různých komerčně vyráběných prvků konstrukce nanodružic.
Družici postavili a provozují studenti University of Tokyo, Tokio.
Částečně stabilizovaná družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími 1.2 W a dobíjející palubní Li-ion baterie s kapacitou 6.2 Ah. Pořízené snímky se ukládají do palubní paměti s kapacitou 64 kbyte. Částečnou stabilizaci družice zajišťují magnetické cívky a permanentní magnety. Komunikace se Zemí probíhá v radioamatérském pásmu UHF, rychlost přenosu dat je 1.2 kbit/s.
Družice nese:
- kameru pro snímkování zemského povrchu s rozlišením asi 4 km. [1],[2],[3],[18]
Parametry dráhy:
2003-07-02.34 98.76° 101.44 min 824 - 830 km
2008-01-01.08 98.72° 101.38 min 818 - 831 km
2013-01-02.02 98.71° 101.35 min 815 - 829 km

Události:
2003-06-30 14:15:25 UT: Vzlet. [3],[4]
Zdroje informací:
 1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
 2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 15, s. 25.
 3. "РОКОТ" СТАРТОВАЛ ИЗ ПЛЕСЕЦКА – 2003-06-30 - http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?30.06.03.html#327.2003.06.30J.
 4. Rockot booster successfully launches 9 payloads – 2003-06-30 - http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/30rockot/.
 5. Project Mimosa – [2014-05-11] - http://www.asu.cas.cz/~bezdek/vyzkum/mimosa/index.html.
 6. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
 7. DTUSat-1 – [2014-05-11] - http://dtusat1.dtusat.dtu.dk/group.php?c_gid=1.
 8. MOST – [2014-05-11] - http://most.astro.ubc.ca//index.html.
 9. Canadian satellite marks special anniversary in space – 2013-06-29 - http://www.cp24.com/news/canadian-satellite-marks-special-anniversary-in-space-1.1346887.
 10. CUTE-I (Cubical Tokyo Tech Engineering Satellite-I) – [2014-05-11] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/cute-i.
 11. The Challenge for Ultra-Small Satellites : Aiming at Great Innovation in Space Science – 2011-září - http://www.isas.jaxa.jp/e/forefront/2011/matsunaga/index.shtml.
 12. QuakeSat 1 – 2014-04-05 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/quakesat-1.htm.
 13. QukeSat – [2014-05-11] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/q/quakesat.
 14. Using Nanosats as a Proof of Concept for Space Science Missions: QuakeSat as an Operational Example – 2004-srpen - http://38.112.59.48/research/pdf/QF_SmallSat2004.pdf .
 15. AAU CUBESAT – [2014-05-11] - http://www.space.aau.dk/cubesat/.
 16. CanX-1: Mission – 2014-01-25 - http://utias-sfl.net/?page_id=393.
 17. J. I. Kleiman: Protection of Materials and Structures from the Space Environment: ICPMSE-7; Springer, 2006, s. 447.
 18. University of Tokyo's CubeSat Pro ject - 2001 - http://www.crn2.inpe.br/conasat1/projetos_cubesat/projetos/XI%20Cubesat%20-%20University%20of%20Tokyo%20-%20Japan/XI%20Cubesat%20-%20SYS%20-%20University%20of%20Tokyo's%20CubeSat.pdf.
 19. РН "Рокот", "Бриз-КМ", КА "MIMOZA", KA "MOST", nano-КА– 2003-06-30 - http://coopi.khrunichev.ru/main.php?id=271.
Poslední aktualizace: 2014-05-19       © Jan Sedláček