2003-021


2003-05-24, 16:34 UT; Xichang Satellite Launch Center, LP-2; CZ-3A, Y7

2003-021A
SSC 27813
Beidou 1C   Čína
BNTS-1C   (Beidou Navigation Test Satellite)
Vojenská stacionární navigační družice.
Družici pro čínské ministerstvo obrany postavila firma China Academy of Space Technology (CAST), Peking, na základě typu DFH-3.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 2200 kg má tvar kvádru o rozměrech 220x172x200 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí asi 18 m. K tělesu družice je připojena výklopná parabolická anténa o průměru asi 180 cm. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena motorem FY-25 o tahu 490 N.
Družice nese:
- navigační aparaturu komunikující s uživateli v pásmech L a S; současně může obsluhovat 540 000 uživatelů;
- aparaturu pro monitorování stavu počasí a retranslaci tísňových volání.
Plánovaná poloha na dráze je nad 110.5° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 8 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2003-05-24.45 25.05° 749.83 min 197 - 41727 km
2003-05-26.95 0.03° 1438.91 min 35717 - 35966 km
2003-06-04.76 0.29° 1436.09 min 35751 - 35822 km nad 110.5° v.d.
2008-01-01.21 0.14° 1436.14 min 35773 - 35802 km nad 110.5° v.d.
2012-09-27.88 1.77° 1436.15 min 35779 - 35797 km
2013-01-01.76 1.98° 1441.71 min 35890 - 35902 km

Události:
2003-05-24 16:34 UT: Vzlet. [2]
2003-06-03 Družice byla navedena na stacionární dráhu. [4]
2012-září Družice opustila stacionární dráhu a byla postupně převedena na odkládací dráhu.
2003-021B
SSC 27814
horní stupeň rakety   Čína
 
Třetí stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2003-05-24.45 25.04° 750.40 min 198 - 41754 km
2008-01-01.30 25.21° 211.57 min 143 - 10624 km
2008-09-24.71 25.06° 90.06 min 118 -     436 km

Události:
2003-05-24 16:34 UT: Vzlet. [2]
2008-09-25 Přirozený zánik v atmosféře po 1951 dni letu (5.34 roku). [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 14, s. 54.
  3. He-Chin Chen, Yu-Sheng Huang, Kai-Wei Chiang, Ming Yang and Ruey-Juin Rau: THE PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN GPS AND BeiDou-2/COMPASS: A PERSPECTIVE FROM ASIA; Journal of the Chinese Institute of Ingineers, ročník 2009, číslo 5, s. 679 - 689.
  4. Third Navigation Satellite Successfully Positioned – 2003-06-03 - http://www.china.org.cn/english/2003/Jun/66157.htm.
  5. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-05-27       © Jan Sedláček