2014-022


2014-04-18, 19:25:22 UT; Cape Canaveral, LC-40; Falcon 9 v1.1, 009

2014-022A
SSC 39680
SpaceX CRS-3   (Commercial Resupply Services) USA
Dragon CRS-3   (Commercial Resupply Services)
Komerční nákladní kosmická loď.
Loď postavila společnost SpaceX v rámci programu COTS (Commercial Orbital Transportation Services).
Celková délka lodi je 566 cm; prázdná hmotnost je asi 4200 kg; maximální hmotnost nákladu je 3310 kg. Loď se skládá ze dvou částí: návratové hermetizované části o délce 310 cm s maximálním průměrem 366 cm s hermetizovaným prostorem 10 m3 pro uložení nákladu a válcovitého přídavného modulu o délce 130 cm, k němuž jsou připojeny dva panely sluneční baterie (výkon 5 kW) s rozpětím 16.5 m. Uvnitř přídavného modulu je nehermetizovaný prostor pro další náklad. Pro korekce dráhy a orientaci je loď vybavena 18 motorky a hlavním motorem o tahu 400 N (spaluje monomethylhydrazin a oxid dusíku).
Nákladní loď veze 2089 kg zásob a materiálu:
v hermetizovaném prostoru 1518 kg, z toho 715 kg materiálu pro vědecké experimenty, 476 kg potřeb pro posádku, 204 kg vybavení stanice, 123 kg vybavení pro výstup a 0.6 kg součástí výpočetní techniky;
v nehermetizovaném prostoru 571 kg aparatur.
Třetí zásobovací let k ISS. Při návratu nese 1600 kg nákladu. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2014-04-18.82 51.64° 90.98 min 313 - 332 km
2014-04-20.35 51.65° 92.90 min 414 - 419 km

Události:
2014-04-18 19:25:22 UT: Vzlet. [17]
19:35 UT: Oddělení nákladní lodi od horního stupně rakety. [18]
2014-04-20 11:14 UT: Nákladní loď byla zachycena robotickou paží ISS.
14:06 UT: Nákladní loď byla připojena ke stykovacímu uzlu modulu Harmony. [19]
2014-05-18 Nákladní loď byla robotickou paží odpojena od modulu Harmony.
13:26 UT: Nákladní loď byla uvolněna k samostatnému letu.
19:05 UT: Loď přistála v Tichém oceánu asi 300 km západně od Baja California; celková doba letu 29.99 dne. [20],[22]
2014-022B
SSC 39681
SporeSat   USA
 
Vědecká družice.
Družici v rámci programu Elana 5 postavily NASA Ames Research Center a katedra biologického inženýrství na Purdue University.
Částečně stabilizovaná družice typu CubeSat 3U o hmotnosti 5.4 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x36 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Komunikace se Zemí probíhá v pásmu S
Družice nese tři zařízení BioCD, v nichž jsou spory kapradiny Ceratopteris richardi vystavena různému stupni gravitace (jeden disk se sporami se nepohybuje, další dva rotují různou rychlostí) a sleduje se vliv gravitace na klíčení spór. [4],[5],[6]
Parametry dráhy:
2014-04-18.95 51.65° 90.87 min 302 - 333 km
2014-06-03.46 51.62° 87.54 min 151 - 153 km

Události:
2014-04-18 19:25:22 UT: Vzlet. [17]
2014-06-04 Přirozený zánik v atmosféře po 47 dnech letu. [20]
2014-022C
SSC 39682
TSat   (Taylor Satellite) USA
TESTSat-Lite  
Studentská technologická družice.
Družici postavili studenti Taylor University, Upland; družici byla postavena v rámci programu NASA ELaNa 5 (Educational Launch of Nanosatellites).
Družice typu CubeSat 2U o hmotnosti asi 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x20 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Hlavním úkolem mise je zmapovat pokrytí komunikační sítí sestavou družic Globalstar a zkoumat spodní vrstvu zemské ionosféry (nese Langmuirovy sondy pro sledování elektronové hustoty a tříosý magnetometr). [7],[8]
Parametry dráhy:
2014-04-18.94 51.64° 90.85 min 300 - 332 km
2014-05-27.97 51.61° 87.68 min 153 - 167 km

Události:
2014-04-18 19:25:22 UT: Vzlet. [17]
2014-05-28 Přirozený zánik v atmosféře po 40 dnech letu. [20]
2014-022D
SSC 39683
ALL-STAR/THEIA   USA
(Agile Low-cost Laboratory for Space Technology Acceleration and Research / Telescopic High-definition Earth Imaging Apparatus)
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili studenti vysokých škol sdružení v Colorado Space Grant Consortium (COSGC), Boulder, ve spolupráci s firmou Lockheed Martin a za finančního přispění NASA.
Částečně stabilizovaná družice typu CubeSat 3U o hmotnosti 4.012 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm (na dráze 10x10x60 cm); články sluneční baterie je pokryt plášť družice, z něhož se na dráze vysune vlastní těleso družice, a dvě vyklápěcí křídla o rozpětí 43 cm. Stabilizaci družice zajišťují silové setrvačníky, poloha na dráze se určuje podle signálů navigačního systému GPS. Vysílání družice probíhá v pásmu UHF (436.750 MHz) výkonem 0.75 W.
Družice nese zobrazovací aparaturu THEIA (Telescopic High-definition Earth Imaging Apparatus) pro snímkování noční strany Země.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 měsíce. [11],[12],[13]
Parametry dráhy:
2014-04-18.95 51.65° 90.86 min 301 - 333 km
2014-05-25.84 51.64° 87.59 min 154 - 156 km

Události:
2014-04-18 19:25:22 UT: Vzlet. [17]
2014-05-26 Přirozený zánik v atmosféře po 38 dnech letu. [20]
2014-022E
SSC 39684
Phonesat 2.5   USA
 
Technologická družice.
Družici vyrobil a postavil tým inženýrů NASA Ames Research Center v Moffett Field.
Družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1.4 kg má přibližně tvar krychle o rozměrech 10x10x11 cm se stěnami opatřenými články sluneční baterie. Ke stavbě družice byly použity pouze komerčně dostupné komponenty.
Družice nese komunikační zařízení, malou kameru a GPS přijímač (vše součásti smartphonu). Jako palubní počítač funguje smartphone Google Nexus-S s operačním systémem Android. Po dosažení oběžné dráhy se z tělesa družice vysunují dvě tyčové antény.
Účelem experimentu je demonstrovat možnost stavby levných nanodružic na základě komponentů smartphonů. [9],[10]
Parametry dráhy:
2014-04-18.95 51.66° 90.86 min 301 - 332 km
2014-05-14.63 51.64° 88.40 min 190 - 201 km

Události:
2014-04-18 19:25:22 UT: Vzlet. [17]
2014-05-15 Přirozený zánik v atmosféře po 27 dnech samostatného letu. [20]
2014-022F
SSC 39685
KickSat 1   USA
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili studenti Cornell University k vyzkoušení provozu femtosatelitů; družici byla postavena v rámci programu NASA ELaNa (Educational Launch of Nanosatellites).
Částečně stabilizovaná družice typu CubeSat 3U o hmotnosti 2.68 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x30 cm. V modulu velikosti 10x10x10 cm, jehož pět stěn je osazeno články sluneční baterie, je umístěna avionika a elektronika, zbylá část družice má 128 míst pro umístění femtodružic Sprite o rozměrech 3.5x3.5x0.25 cm a hmotnosti 5 gramů - obsazeno je 104 pozic. Femtodružice (na desce je umístěn fotovoltaický článek, miniaturní gyroskop, magnetometr, mikročip a vysílač pracující na 437.240 MHz s výkonem 10 mW) se na dráze oddělují pomocí pružin při rotaci mateřské družice a jejich zánik v atmosféře se očekává v řádu dní, maximálně během 6 týdnů.
Hlavním úkolem je prověřit možnosti femtosatelitů a jejich vysazení na dráhu. [14],[15],[16]
Parametry dráhy:
2014-04-18.95 51.65° 90.85 min 300 - 333 km
2014-05-13.80 51.65° 87.83 min 160 - 175 km

Události:
2014-04-18 19:25:22 UT: Vzlet. [17]
2014-05-04 Pro poruchu časovače nedošlo k plánovanému oddělení femtodružic Sprite. [21]
2014-05-14 Přirozený zánik v atmosféře po 26 dnech samostatného letu. [20]
2014-022G
SSC 39686
fragment lodi Dragon CRS-3   USA
 
Zřejmě kryt panelu sluneční baterie. Fragment byl původně označen jako 2014-022C, později přejmenován na 2014-022G.
Parametry dráhy:
2014-04-18.95 51.66° 90.99 min 313 - 333 km
2014-04-29.87 51.62° 87.74 min 155 - 170 km

Události:
2014-04-18 19:25:22 UT: Vzlet. [17]
2014-04-29 Přirozený zánik v atmosféře po 11 dnech letu. [20]
2014-022H
SSC 39687
fragment lodi Dragon CRS-3   USA
 
Zřejmě kryt panelu sluneční baterie.
Parametry dráhy:
2014-04-18.95 51.64° 90.94 min 309 - 332 km
2014-04-28.06 51.63° 88.25 min 177 - 199 km

Události:
2014-04-18 19:25:22 UT: Vzlet. [17]
2014-04-28 Přirozený zánik v atmosféře po 10 dnech letu. [20]

horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety.
První stupeň byl zbytky paliva zbrzděn a naveden k řízenému sestupu na hladinu Atlantiku; stupeň dosedl na vodní hladinu ve vertikální poloze.
Události:
2014-04-18 19:25:22 UT: Vzlet.
Po oddělení lodi Dragon a cubesatů byl stupeň asi 2.5 hodiny po startu naveden k zániku do atmosféry nad Indickým oceánem.
Zdroje informací:
 1. SPACEX CRS-3 MISSION – 2014-březen - http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/SpaceXCRS-3_PressKit_FINAL.pdf.
 2. Dragon - [2014-03-01] - http://www.spacex.com/dragon.php.
 3. UPCOMING MISSION: FALCON 9 AND DRAGON LAUNCHING TO SPACE STATION - 2014-03-11 - http://www.spacex.com/news/2014/03/11/upcoming-mission-falcon-9-and-dragon-launching-space-station.
 4. SporeSat (SpaceX-3) - 2014-04-18 - http://www.nasa.gov/ames/research/space-biosciences/sporesat-spacex-3-0/#.U1piM_l_vT8.
 5. SporeSat - 2013-04-04 - http://www.nasa.gov/centers/ames/pdf/745574main_SporeSat%20Fact%20Sheet-v4-5.pdf.
 6. SporeSat Nanosatellite Mission - [2013-04-27] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/content/-/article/sporesat.
 7. DRAFT: Information Bullets for TSAT Launch - 2014-03-13 - https://engineering.purdue.edu/INSGC/GeneralPublic/in_tsat_launch_sunday_on_spacex_rocket/Information%20Bullets%204%20for%20TSAT%20Launch.pdf.
 8. TSAT Satellite - [2014-03-01] - http://space.taylor.edu/tsat.html.
 9. PhoneSat-2.5 Demonstration Mission - [2014-03-01] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/p/phonesat-2-5.
 10. PhoneSat /Home page/ - 2014-04-18 - http://www.phonesat.org/.
 11. STR Overview / Isaac Hayden - [2014-03-01] - http://spacegrant.colorado.edu/images/AllStar/STR.pdf .
 12. ALL • STAR - [2014-03-01] - http://spacegrant.colorado.edu/allstar-projects/theia.
 13. ALL-STAR/THEIA - 2014-03-11 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/all-star-theia.htm.
 14. KickSat - [2014-03-01] - http://zacinaction.github.io/kicksat/.
 15. KickSat CubeSat to Deploy Smallest Earth-Orbiting Satellites - 2014-03-07 - http://www.arrl.org/news/view/kicksat-cubesat-to-deploy-smallest-earth-orbiting-satellites.
 16. KickSat-1 - 2014-03-10 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/kicksat-1.htm.
 17. SpaceX Falcon 9 ready for second attempt to loft CRS-3 Dragon - 2014-04-18 - http://www.nasaspaceflight.com/2014/04/spacex-crs-3-dragon-new-milestones/.
 18. Mission Status Center - 2014-04-18 - http://www.spaceflightnow.com/falcon9/009/status.html.
 19. Dragon Delivers Science, Station Supplies - 2014-04-20 - http://www.nasa.gov/content/dragon-delivers-science-station-supplies/#.U1Qzhfl_uT8.
 20. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
 21. Jonathan Space Report No. 697 - 2014-05-17 - http://planet4589.org/space/jsr/back/news.697.
 22. Station Releases Dragon for Splashdown in Pacific - 2014-05-18 - http://www.nasa.gov/content/station-releases-dragon-for-splashdown-in-pacific/.
Poslední aktualizace: 2014-06-09       © Jan Sedláček