2004-032


2004-08-11, 05:03:07.172 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, 685

2004-032A
SSC 28399
Progress-M 50   (Прогресс-М 50) Rusko
ISS-15P   (International Space Station 15 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmická nákladní loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 350) o vzletové hmotnosti 7283 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 1169 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 307 kg pro americký segment), 442 kg paliva a okysličovadla, 236 kg potravin, 420 kg vody, 28 kg kyslíku a 21 kg vzduchu. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici dalších asi 250 kg paliva v nádržích lodi. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2004-08-11.26 51.57° 88.64 min 178 - 236 km
2004-08-14.80 51.63° 91.67 min 353 - 360 km
2004-12-22.83 51.64° 91.62 min 351 - 357 km

Události:
2004-08-11 05:03:07 UT: Vzlet.
05:11:56 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
08:38 a 09:08 UT: Dvouimpulsní korekce dráhy; motor pracoval 44.7 a 28.8 s. [2],[3]
2004-08-13 05:04:51 UT: Zahájení druhé korekce dráhy; motor pracoval 33.8 s. [2]
2004-08-14 02:32:23 UT: Zahájeno závěrečné přibližování k ISS.
05:01:08 UT: Připojení ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda komplexu ISS. [2],[3]
2004-08-20 01:26:30 UT: Zahájení korekce dráhy; motor pracoval 313 s, změna rychlosti 1.33 m/s. [2],[3]
2004-08-28 00:32:15 UT: Zahájení korekce dráhy; motor pracoval 579.2 s, změna rychlosti 2.44 m/s. [2],[3]
2004-09-23 12:05:00 UT: Zahájení korekce dráhy; motor pracoval 10 minut, změna rychlosti 2.7 m/s. [2],[3]
2004-11-17 14:12 UT: Zahájení korekce dráhy; motor pracoval 548.6 s, změna rychlosti 1.6 m/s. [2],[3]
2004-12-22 19:37 UT: Oddělení lodi od modulu Zvezda.
19:40 UT: Úhybný manévr; motor pracoval 15 s.
22:32:06 UT: Zahájení brzdicího manévru; motor pracoval 147.8  a snížil rychlost o 82 m/s.
23:10:02 UT: Vstup do atmosféry ve výšce 93.8 km.
23:23:38 UT: Dopad neshořených částí lodi do jižních oblastí Tichého oceánu asi 4900 km východně od Nového Zélandu; doba trvání letu 133.76 dne. [2],[3]
2004-032B
SSC 28400
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg má délku 810 cm a průměr 266 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-08-11.20 51.65° 88.61 min 182 - 229 km
2004-08-13.53 51.63° 87.56 min 147 - 160 km

Události:
2004-08-11 05:03:07 UT: Vzlet.
05:11:56 UT: Oddělení nákladní lodi. [2],[3]
2004-12-22 ~16:50 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 2.5 dne letu. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-032A – Progress-M 50 / A. Vítek – 2009-04-10 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/032A.HTM.
  3. Прогресс-М 50 - 2004-12-23 - http://www.mcc.rsa.ru/www_old/progres_m50.htm.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-04-04       © Jan Sedláček