2004-023


2004-06-23, 22:54:00.693 UT; Cape Canaveral, SLC-17B; Delta 7925-9.5, 305

2004-023A
SSC 28361
USA 178   USA
Navstar 55   (Navigation Signal Timing And Ranging)
GPS 2R-12 (Global Positioning System)
SVN-60   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě platformy AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2032 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny, navigační systém odolný vnějšímu rušení.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků; v provozu nahrazuje družici GPS 2A-16 (USA 117, 1996-019A, 23833). [1],[2]
Parametry dráhy:
2004-06-24.06 38.93° 356.42 min 184 - 20364 km
2004-06-26.33 55.05° 720.08 min 20107 - 20361 km
2004-07-21.70 55.04° 717.90 min 20089 - 20271 km
2009-01-01.68 55.64° 717.97 min 20030 - 20334 km
2014-01-01.26 54.62° 717.95 min 19945 - 20419 km

Události:
2004-06-23 22:54:00 UT: Vzlet.
23:19:36 UT: Oddělení od třetího stupně rakety. [2]
2004-07-20 Bylo oznámeno uvedení družice do operačního provozu. [3]
2004-023B
SSC 28362
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg má délku 588 cm a vnější průměr 244 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-06-24.14 32.93° 99.70 min 175 - 1314 km
2004-09-01 32.85° 87.82 min 133 -   200 km

Události:
2004-06-23 22:54:00 UT: Vzlet. [2]
2004-09-01 Přirozený zánik v atmosféře po 70 dnech letu. [4]
2004-023C
SSC 28363
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Třetí stupeň nosné rakety o prázdné hmotnosti 205 kg je válcovité těleso s průměrem 150 cm a délkou 229 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-06-23.81 38.84° 355.92 min 187 - 20330 km
2009-01-01.17 38.81° 179.15 min 166 -   8132 km
2010-06-29.89 38.65° 89.99 min 127 -     421 km

Události:
2004-06-23 22:54:00 UT: Vzlet.
23:19:36 UT: Oddělení družice. [2]
2010-06-30 Přirozený zánik v atmosféře po 2198 dnech letu (6.02 roku). [4]
2004-023D
SSC 29422
fragment rakety   USA
 
Fragment katalogizovaný v září 2006.
Parametry dráhy:
2006-09-19.06 38.82° 311.57 min 159 - 17533 km
2009-01-01.42 38.85° 277.37 min 179 - 15242 km
2014-03-18.28 38.87° 210.20 min 198 - 10467 km

Události:
2004-06-23 22:54:00 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-023A – USA 178 / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/023A.HTM.
  3. Newest Lockheed Martin-Built GPS Satellite Begins Service for Navigation Users Worldwide - 2004-07-20 - http://www.thefreelibrary.com/Newest+Lockheed+Martin-Built+GPS+Satellite+Begins+Service+for...-a0132338602.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-04-10       © Jan Sedláček