2004-019


2004-05-25, 12:34:22.926 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, 684

2004-019A
SSC 28261
Progress-M 49   (Прогресс-М 49) Rusko
ISS-14P   (International Space Station 14 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmická nákladní loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 249) o vzletové hmotnosti asi 7270 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 986 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 224.77 kg pro americký segment), 640 kg paliva a okysličovadla, 191.45 kg potravin, 420 kg vody, 28 kg kyslíku a 20 kg vzduchu. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici dalších asi 250 kg paliva v nádržích lodi. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2004-05-25.91 51.63° 89.33 min 237 - 246 km
2004-05-27.40 51.63° 89.32 min 236 - 245 km
2004-07-30.43 51.57° 91.67 min 346 - 367 km

Události:
2004-05-25 12:34:23 UT: Vzlet.
12:43:12 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2],[4]
16:15 a 16:45 UT: Dvouimpulsní korekční manévr; motor pracoval 35.6 a 16.4 s. [2]
2004-05-27 13:54:46 UT: Připojení v automatickém režimu ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda. [2],[3]
17:13 UT: Otevření průlezů mezi kosmickou lodí a ISS. [2]
2004-07-30 06:04:48 UT: Oddělení od stykovacího uzlu modulu Zvezda.
10:37:00 UT: Zahájení brzdicího manévru; motor pracoval 157 s a snížil rychlost o 92.2 m/s.
11:25:41 UT: Dopad neshořených zbytků lodi do Tichého oceánu. [2],[3]
2004-019B
SSC 28262
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti kolem 2400 kg má délku 810 cm a vnější průměr 266 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-05-25.95 51.64° 88.58 min 184 - 224 km
2004-05-27.84 51.63° 87.60 min 150 - 162 km

Události:
2004-05-25 12:34:23 UT: Vzlet.
12:43:12 UT: Oddělení nákladní lodi. [2],[4]
2004-05-27 ~02:25 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 2.6 dne letu. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-019A – Progress-M 49 / A. Vítek – 2009-04-10 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/019A.HTM.
  3. Прогресс-М 49 - 2004-07-31 - http://www.mcc.rsa.ru/www_old/progres_m49.htm.
  4. Progress M-49 Launched to the International Space Station - 2004-05-25 - http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=12967.
  5. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-04-12       © Jan Sedláček