2004-014


2004-04-20, 16:57:23.734 UT; Vandenberg AFB, SLC-2W; Delta 7920-10C, 304

2004-014A
SSC 28230
GP-B   (Gravity Probe B) USA
Gravity Probe B  
Vědecká družice pro základní výzkum.
Družici pro středisko NASA Marshall Space Flight Center postavila firma Lockheed Martin Missiles and Space Co., Sunnyvale; spoluprovozovatelem je Stanford University, Stanford.
Rotací stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 3314 kg má nepravidelný tvar o délce 643 cm a maximálním vnějším průměrem 264 cm s připojenými čtyřmi panely sluneční baterie dodávajících průměrně 606 kW a dobíjejících dvě baterie s kapacitou 35 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahuje dvě čidla hvězd, úhloměrný gyroskop a dva přijímače signálů systému GPS. Udržování zaměření osy rotace družice na hvězdu IM Pegasi a kompenzaci vlivu odporu atmosféry zajišťuje osm mikrotrysek využívajících odpařující se hélium z chladicího systému. Komunikace se Zemí probíhá prostřednictvím družic systému TDRSS.
Družice nese:
- čtyři přesné kulové křemenné gyroskopy o průměru 3.81 cm rotující v Dewarově nádobě při teplotě 1.8 K s magnetickými snímači orientace osy rotace, pro chlazení nádoby je na počátku letu k dispozici 2441 litrů supratekutého hélia;
- teleskop s průměrem 14 cm pro přesné zamíření osy rotace družice na referenční hvězdu IM Pegasi;
- mechanický systém pro vyvažování družice při postupném odpařování hélia.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky; zásoba hélia na 13 měsíců. [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2004-04-20.95 90.01° 97.59 min 641 - 645 km
2009-01-01.05 89.95° 97.56 min 640 - 644 km
2014-01-01.44 89.90° 97.48 min 636 - 640 km

Události:
2004-04-19 Plánovaný vzlet odložen pro silný vítr v horních vrstvách atmosféry. [1]
2004-04-20 16:57:23 UT: Vzlet.
18:12:33 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety. [3],[5]
2004-07-30 Bylo dokončeno roztáčení měřicích gyroskopů do provozních otáček. [3]
2004-08-27 Družice zahájila vědecká měření. [3]
2004-11-11 00:58 UT: Družice přešla do bezpečnostního módu; do normálního provozu byla uvedena následující den. [3]
2005-08-15 Byla ukončena fáze vědeckých měření pomocí gyroskopů; družice pokračovala ve shromažďovávání dalších dat. [3]
2005-09-29 Bylo vyčerpáno veškeré chladicí hélium. [4]
2006-říjen Družice začala být využívána jako cvičný objekt pro posluchače US Air Force Academy. [4]
2008-09-30 Družice ukončila vědeckou část mise. [3]
2010-12-08 Všechny přístroje družice byly vypnuty a družice byla vyřazena z provozu. [3],[4]
2004-014B
SSC 28231
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg má délku 588 cm a vnější průměr 244 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-04-20.94 94.56° 92.71 min 183 - 632 km
2004-05-27.35 94.53° 87.51 min 132 - 170 km

Události:
2004-04-20 16:57:23 UT: Vzlet.
18:12:33 UT: Oddělení družice; zbytek paliva byl využit na snížení dráhy pro urychlení zániku v atmosféře. [1],[3]
2004-05-27 Přirozený zánik v atmosféře po 37 dnech letu. [6]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2004, číslo 6, s. 68.
  3. 2004-014A – GP-B / A. Vítek – 2011-05-06 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/014A.HTM.
  4. GP-B (Gravity Probe B) - [2014-04-13] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/gp-b.
  5. Gravity Probe Launched - 2004-04-20 - http://www.nasa.gov/missions/highlights/launch_update_gpb.html.
  6. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-04-15       © Jan Sedláček