2004-012


2004-04-18, 15:59 UT; Xichang Satellite Launch Center; CZ-2C

2004-012A
SSC 28220
Tansuo 1   Čína
TS-1   (Tansuo 1)
Shiyan 1  
试验卫星一号   [Shìyàn wèixīng yī hào]
ExperimentSat 1   neoficiální pojmenování
Družice pro dálkový průzkum.
Družici pro China Academy of Sciences, Peking, postavila firma China Academy of Space Technology, Peking, ve spolupráci s China Research Institute of Space Technology, Harbin Institute of Technology, Harbin, a firmou Astrium.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 204 kg má zřejmě tvar kvádru s připojenými čtyřmi panely sluneční baterie. Stabilizační systém obsahuje silové setrvačníky a systém magnetických cívek.
Družice nese aparaturu pro stereoskopické snímkování zemského povrchu (s rozlišením asi 10 m) a monitoring životního prostředí. [1],[2],[4]
Parametry dráhy:
2004-04-19.88 97.71° 96.84 min 600 - 615 km
2009-01-01.02 97.52° 96.74 min 593 - 611 km
2014-01-01.53 97.53° 96.44 min 579 - 597 km

Události:
2004-04-18 15:59 UT: Vzlet.
~16:10 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2004-012B
SSC 28221
Naxing 1   Čína
NX-1   (Naxing 1)
纳星一号   [Nà xīng yī hào]
NS-1   (Nano Satellite 1)
Studentská technologická družice.
Družici postavily a provozují Tsinghua University, Peking, a Aerospace Qinghua Satellite Technologies Co. Ltd., Peking.
Stabilizovaná družice o hmotnosti 25 kg zřejmě má tvar pravidelného šestibokého hranolu se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Podrobnosti o družici nejsou zveřejněny.
Družice nese:
- prototyp komunikačního systému;
- prototyp systému stabilizace a orientace;
- kameru pro snímkování Země. [1],[3]
Parametry dráhy:
2004-04-19.88 97.71° 96.85 min 600 - 615 km
2009-01-01.27 97.51° 96.78 min 596 - 613 km
2014-01-01.53 97.54° 96.61 min 587 - 605 km

Události:
2004-04-18 15:59 UT: Vzlet.
16:11:40 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [3]
2004-012C
SSC 28222
horní stupeň rakety   Čína
L35  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 3200 kg je dlouhé 871 cm s vnějším průměrem 335 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-04-19.87 97.64° 96.30 min 543 - 620 km
2009-01-01.64 97.46° 96.19 min 539 - 613 km
2014-01-01.91 97.36° 95.88 min 523 - 599 km

Události:
2004-04-18 15:59 UT: Vzlet. [2]
~16:10 UT: Oddělení družice Tansuo 1. [2]
16:11:40 UT: Oddělení družice Naxing 1. [3]
2004-012D
SSC 28223
fragment rakety   Čína

Parametry dráhy:
2004-04-19.89 97.82° 97.87 min 596 - 718 km
2004-06-18.22 97.71° 92.96 min 333 - 505 km
2004-08-20.42 97.68° 89.24 min 224 - 250 km

Události:
2004-04-18 15:59 UT: Vzlet. [2]
2004-08-21 Přirozený zánik v atmosféře po 125 dnech letu. [5]
2004-012E
SSC 28224
fragment rakety   Čína

Parametry dráhy:
2005-02-18.72 97.54° 97.87 min 594 - 719 km
2009-01-01.48 97.48° 97.59 min 585 - 701 km
2014-01-01.51 97.56° 95.72 min 521 - 586 km
2014-11-20.21 97.50° 89.62 min 248 - 263 km

Události:
2004-04-18 15:59 UT: Vzlet. [2]
2014-11-20 Přirozený zánik v atmosféře po 3868 dnech letu (10.59 roku).
2004-012F
SSC 28225
fragment rakety   Čína

Parametry dráhy:
2005-02-20.17 97.50° 98.35 min 599 - 761 km
2009-01-01.11 97.50° 98.12 min 592 - 745 km
2014-01-01.52 97.43° 97.12 min 564 - 677 km

Události:
2004-04-18 15:59 UT: Vzlet. [2]
2004-012G
SSC 28226
fragment rakety   Čína

Parametry dráhy:
2005-02-19.67 97.87° 98.33 min 604 - 754 km
2009-01-01.95 97.74° 98.13 min 598 - 740 km
2014-01-01.24 97.81° 96.88 min 562 - 657 km
2016-02-27.08 97.81° 88.72 min 205 - 218 km

Události:
2004-04-18 15:59 UT: Vzlet. [2]
2016-02-27 Přirozený zánik v atmosféře po 7332 dnech letu (11.86 roku).
2004-012H
SSC 28227
fragment rakety   Čína

Parametry dráhy:
2005-02-20.18 97.60° 96.75 min 580 - 626 km
2009-01-01.15 97.50° 92.82 min 404 - 421 km
2009-02-25.17 97.49° 90.09 min 272 - 285 km

Události:
2004-04-18 15:59 UT: Vzlet. [2]
2009-02-26 Přirozený zánik v atmosféře po 1775 dnech letu (4.86 roku). [5]
2004-012J
SSC 28232
fragment rakety   Čína

Parametry dráhy:
2005-02-19.23 97.88° 99.38 min 607 - 851 km
2009-01-01.51 97.80° 99.16 min 601 - 836 km
2014-01-01.49 97.91° 97.92 min 572 - 747 km

Události:
2004-04-18 15:59 UT: Vzlet. [2]
2004-012K
SSC 28233
fragment rakety   Čína

Parametry dráhy:
2005-02-19.73 97.81° 97.75 min 593 - 709 km
2009-01-01.09 97.67° 97.46 min 584 - 690 km
2014-01-01.51 97.65° 95.13 min 499 - 551 km
2014-06-16.98 97.61° 88.81 min 203 - 228 km

Události:
2004-04-18 15:59 UT: Vzlet. [2]
2014-06-17 Přirozený zánik v atmosféře po 3712 dnech letu (10.16 roku). [5]
2004-012L
SSC 35417
fragment rakety   Čína

Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-06-22.44 97.81° 99.19 min 602 - 838 km
2014-01-02.53 97.91° 98.44 min 586 - 781 km

Události:
2004-04-18 15:59 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-012A – SW-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/012A.HTM.
  3. 2004-012B – NX-1 / A. Vítek – 2010-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/012B.HTM.
  4. Brian Harvey: China in Space: The Great Leap Forward; Springer Science+Business Media, New York 2013, s. 202.
  5. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2016-03-14       © Jan Sedláček