2005-029


2005-08-12, 11:43 UT; Cape Canaveral, SLC-41; Atlas 5 model 401, AV-007

2005-029A
SSC 28788
MRO   (Mars Reconnaissance Orbiter) USA
 
Planetární sonda - družice Marsu.
Sondu pro NASA (provoz zajišťuje středisko Jet Propulsion Laboratory) postavila firma Lockheed Martin Space Systems (LMSS), Littleton.
Sonda o vzletové hmotnosti 2180 kg (1220 kg tvoří palivo) má pětiboký služební modul s nepravidelnou nástavbou; celková výška je 650 cm. Ke služebnímu modulu jsou připojeny dva panely sluneční baterie o rozpětí 13.6 m dodávající 2 kW (u Marsu) a dobíjející NiH2 baterie. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 160 Gbit a předávají se na Zemi v pásmu X rychlostí 3.5 Mbit/s. Pro korekce dráhy, stabilizaci a orientaci je sonda vybavena pohonným systémem obsahujícím 6 motorů s tahem po 170 N, 6 motorů s tahem po 22 N a 8 motorků s tahem po 0.9 N. Orientace v prostoru je zjišťována pomocí dvou hvězdných čidel a 16 senzorů Slunce.
Marsovská družice nese:
- komplex kamer HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), CTX (Context Camera) a MARCI (Mars Color Imager) pro snímkování povrchu v různých spektrálních pásmech s rozlišením od 25 cm do 10 km;
- navigační kameru ONC (Optical Navigation Camera);
- spektrometr CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) pro mineralogickou analýzu a detekci vody;
- radiometr MCS (Mars Climate Sounder) pro sledování vertikálního teplotního profilu atmosféry;
- radiolokátor SHARAD (Shallow Radar) pro zjišťování vodního ledu v pod povrchem (max. 1 km);
- prototyp retranslačního a navigačního zařízení Electra;
- prototyp komunikační aparatury pracujícího v pásmu Ku.
Předpokládaná aktivní životnost na dráze kolem Marsu je 5 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2006-03-10.20 93.3° 2130 min 426 - 45062 km areocentrická dráha

Události:
2005-04-01 Na kosmodrom byla dopravena nosná raketa. [3]
2005-04-30 Sonda byla letecky dopravena na kosmodrom. [4]
2005-08-12 11:43 UT: Vzlet.
12:41 UT: Oddělení od horního stupně rakety na únikové dráze. [2]
2006-03-08 Sonda vstoupila do sféry gravitačního vlivu Marsu. [2]
2006-03-10 21:12 UT: Zážeh motorů pro brzdění k přechodu na areocentrickou dráhu; motory pracovaly 1641 s, změna rychlosti 1000 m/s. [2]
2006-03-08 Sonda pořídila první zkušební snímky povrchu Marsu. [2]
2006-03-30 Sonda zahájila atmosférické brzdění (aerobraking). [2]
2006-09-11 Bylo dokončeno formování oběžné dráhy pro zahájení výzkumu. [5]
2006-říjen Sonda zahájila vědecký výzkum.
2005-029B
SSC 28789
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2100 kg má délku 12.68 m a průměr 305 cm. [1]
Parametry dráhy:
heliocentrická dráha

Události:
2005-08-12 11:43 UT: Vzlet.
12:41 UT: Oddělení sondy na únikové dráze. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-029A – MRO / A. Vítek – 2010-03-29 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/029A.HTM.
  3. One Step Closer to Launch: Rocket Delivery - 2005-04-01 - http://web.archive.org/web/20051128003057/http://mars.jpl.nasa.gov/mro/gallery/launch/av003_1.html.
  4. Moving Day For Mars Reconnaissance Orbiter - 2005-05-01 - http://www.space.com/1025-moving-day-mars-reconnaissance-orbiter.html.
  5. Mars Reconnaissance Orbiter Reaches Planned Flight Path - 2006-09-12 - http://mars.jpl.nasa.gov/mro/newsroom/pressreleases/20060912a.html.
Poslední aktualizace: 2014-03-03       © Jan Sedláček