2005-001


2005-01-12, 18:47:08 UT; Cape Canaveral, LC-17B; Delta 2 (7925), 311

2005-001A
SSC 28517
Deep Impact   USA
EPOXI   (Extrasolar Planet Observation Deep Impact Extended Investigation)
Discovery 8  
Sonda určená k průzkumu komety 9P/Tempel-1.
Sondu pro NASA Space Science Directorate, Washington, postavila firma Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder. Let sondy řídí středisko NASA Jet Propulsion Laboratory, vědeckou část mise řídí University of Maryland, College Park.
Tříose stabilizovaná sonda o vzletové hmotnosti 973 kg (vlastní sonda 601 kg, impaktní těleso 372 kg) má tvar pětibokého hranolu o průměru 170 cm a výšce 230 cm s připojenými jedním dvoudílným panelem sluneční baterie dodávajícím maximálně 92 W a dobíjejícím palubní NiH baterii s kapacitou 16 Ah. Na spodní straně nese sonda impaktní těleso, které je určeno k nárazu do jádra komety (impaktní těleso nese navigační kameru a pohonnou jednotku pro korekce dráhy se zásobou 8 kg hydrazinu; energii dodává chemická baterie s kapacitou 250 Ah). Komunikace se Zemí probíhá v pásmu X prostřednictvím otočné parabolické antény umístěné na horní podstavě sondy a dvou pevných antén na bocích tělesa. Sonda je opatřena ochrannými štíty proti kometárnímu prachu.
Sonda nese:
- impaktní těleso pro mechanické narušení povrchu jádra komety;
- soupravu optických přístrojů s kamerami se středním a vysokým rozlišením pro sledování komety.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2005-01-12.79 29.7° 87.8 min 169 - 169 km přibližné parametry parkovací dráhy
2005-01-19 0.6° 544.2 dne 0.981 - 1.628 AU heliocentrická dráha
2010-07-03 3.2° 421.5 dne 0.98 - 1.22 AU heliocentrická dráha

Události:
2005-01-12 18:47:08 UT: Vzlet.
18:56 UT: Navedení na parkovací dráhu.
19:16 UT: Navedení na únikovou dráhu.
19:21 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [3]
2005-02-11 Provedena korekce dráhy TCM-1; změna rychlosti o 28.57 m/s. [3]
2005-04-25 Sonda pořídila první snímky cílové komety. [3]
2005-05-04 Provedena korekce dráhy; změna rychlosti o 5 m/s. [3]
2005-06-23 Provedena korekce dráhy; změna rychlosti o 5.8 m/s. [3]
2005-07-03 00:00 UT: Provedena korekce dráhy.
06:00 UT: Impaktní část se pomocí pružinového mechanismu oddělila od sondy.
06:12 UT: Proveden korekční manévr; změna rychlosti 102 m/s. [3]
2005-07-04 Zahájení automatického navádění impaktoru na cíl.
05:44:58 UT: Impaktor narazil do jádra komety 9P/Tempel 1; sonda snímala dopad ze vzdálenosti 8600 km. Dopadem byl vytvořen kráter o průměru asi 100 metrů. 05:59 UT: Sonda proletěla v minimální vzdálenosti asi 500 km od jádra komety.
~06:44 UT: Sonda zahájila snímkování jádra komety na odletové části dráhy. [3]
2005-07-06 Sonda ukončila snímkování komety 9P/Tempel 1. [3]
2007-říjen NASA rozhodl o dadatečné misi ke kometě 103P/Hartley 2. [3]
2007-12-31 Gravitační manévr u Země - v 19:29:20 UT proletěla sonda ve výšce 15 568 km nad Austrálií. [3]
2008-12-29 Gravitační manévr u Země - ve 21:39:57 UT proletěla sonda 49 831 km od středu Země. [3]
2010-06-27 Gravitační manévr u Země - ve 22:04 UT proletěla sonda 36 860 km od středu Země. [3]
2010-09-05 Zahájeno sledování komety 103P/Hartley 2. [3]
2010-11-04 13:59:29 UT: Průlet kolem komety 103P/Hartley 2 ve vzdálenosti asi 700 km od jejího jádra. [3]
2010-11-25 Ukončeno sledování komety 103P/Hartley 2. [3]
2013-02-05 Sonda pořídila snímky komety C/2012 S1 (ISON). [4]
2013-08-08 Poslední rádiový kontakt se sondou; později už sonda nereagovala na vysílání ze Země. [5],[6]
2013-09-20 Sonda byla prohlášena za ztracenou a mise byla ukončena. [6]
2005-001B
SSC 28518
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Třetí stupeň nosné rakety o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-37B. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-01-12.79 29.7° 87.8 min 169 - 169 km přibližné parametry parkovací dráhy
2005-01-19 0.6° 544.2 dne 0.981 - 1.628 AU heliocentrická dráha

Události:
2005-01-12 18:47:08 UT: Vzlet.
18:56 UT: Navedení na parkovací dráhu.
19:16 UT: Navedení na únikovou dráhu.
19:21 UT: Oddělení sonda Deep Impact. [3]
2005-001C
SSC 28519
druhý stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety o prázdné hmotnosti 919 kg je dlouhý 588 cm a jeho průměr je 244 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-01-13.65 23.98° 130.82 min 152 - 4163 km
2005-02-27.85 23.96° 122.23 min 153 - 3407 km
2005-06-20.20 23.90° 87.47 min 108 -   189 km

Události:
2005-01-12 18:47:08 UT: Vzlet. [3]
2005-06-20 Přirozený zánik v atmosféře po 159 dnech letu. [7]

Deep Impact - impaktor   USA
  objekt nebyl katalogizován
Těleso určené k dopadu na kometu 9P/Tempel-1.
Těleso o hmotnosti 372 kg (113 kg připadá na měděný balast) má tvar kvádru; elektrickou energii po oddělení od mateřské sondy dodává chemická baterie s kapacitou 250 Ah. Samostatný let je řízen procesorem Rad 750. Výsledky snímkování v závěrečné fázi letu se předávají na Zemi prostřednictvím mateřské sondy. Pro korekce dráhy před dopadem na kometu je impaktor vybaven soustavou motorků na hydrazin; zásoba paliva je 8 kg.
Impaktor nese dalekohled o průměru 12 cm spojený s navigační kamerou pro snímkování hvězd a cílového tělesa.
Předpokládaná aktivní životnost po oddělení od sondy jsou dva dny. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2005-01-19 0.6° 544.2 dne 0.981 - 1.628 AU heliocentrická dráha

Události:
2005-01-12 18:47:08 UT: Vzlet.
19:21 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [3]
2005-07-03 06:00 UT: Impaktor se pomocí pružinového mechanismu oddělil od mateřské sondy. [3]
2005-07-04 Zahájení automatického navádění impaktoru na cíl.
04:14 UT: Korekce dráhy; motorky pracovaly 20 s.
05:10 UT: Druhá korekce letové dráhy.
05:32 UT: Třetí korekce dráhy letu; motorky pracovaly 44 s a spotřebovaly 0.37 kg hydrazinu.
05:44 UT: Těleso zasáhly dvě částice, které vychýlily kameru ze zaměření na střed jádra komety.
05:44:54 UT: 3.7 s před dopadem byl pořízen poslední snímek povrchu jádra komety.
05:44:58 UT: Impaktor narazil do jádra komety 9P/Tempel 1 rychlostí 10.2 km/s.

závaží   USA
  objekt nebyl katalogizován
Závaží, s jehož pomocí se zastavovala rotace sondy po oddělení od horního stupně nosné rakety. Objekt se pohybuje po heliocentrické dráze podobné dráze třetího stupně rakety. [1]
Parametry dráhy:
heliocentrická dráha

Události:
2005-01-12 18:47:08 UT: Vzlet. [3]

závaží   USA
  objekt nebyl katalogizován
Závaží, s jehož pomocí se zastavovala rotace sondy po oddělení od horního stupně nosné rakety. Objekt se pohybuje po heliocentrické dráze podobné dráze třetího stupně rakety. [1]
Parametry dráhy:
heliocentrická dráha

Události:
2005-01-12 18:47:08 UT: Vzlet. [3]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2005, číslo 3, s. 21.
  3. 2005-001A – EPOXI / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/001A.HTM.
  4. NASA Spacecraft Deep Impact Eyes Comet ISON - 2013-02-05 - http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-047.
  5. Your First Look Inside a Comet! - [2014-03-13] - http://deepimpact.umd.edu/.
  6. NASA Declares End to Deep Impact Comet Mission - 2013-09-20 - http://news.nationalgeographic.com/news/2013/09/130920-deep-impact-ends-comet-mission-nasa-jpl/.
  7. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-03-21       © Jan Sedláček