2004-049


2004-12-18, 16:26 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5G+, V-165

2004-049A
SSC 28492
Hélios 2A   Francie
 
Vojenská fotoprůzkumná družice.
Družici pro Délégation Générale pour l'Armement (DGA), Paříž, postavila firma EADS Astrium, Vélizy, na základě typu Spot Mk. 5; provoz zajišťuje Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paříž.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 4200 kg má nepravidelný tvar s přibližnými rozměry 340x370x600 cm a s připojeným rozkládacím pětidílným panelem sluneční baterie dodávajícím 2.9 kW. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S, snímky se přenášejí v pásmu X.
Družice nese:
- širokoúhlou přehledovou kameru SPOT-5;
- kameru s vysokým rozlišení pro snímkování zemského povrchu s rozlišením až 30 cm.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2004-12-19.10 98.07° 98.06 min 665 - 666 km
2004-12-22.64 98.08° 98.39 min 680 - 683 km
2010-03-28.09 98.10° 98.37 min 679 - 681 km parametry podle amatérských pozorování

Události:
2004-12-18 16:26 UT: Vzlet.
17:27 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2],[9]
2004-049B
SSC 28493
NanoSat 01   Španělsko
 
Technologická družice.
Družici postavil a provozuje Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Madrid.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 19 kg má tvar dvojitého komolého šestibokého jehlanu s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajících průměrně 17 W a dobíjejících Li-ion baterie s kapacitou 4.8 Ah. Poloha družice se odvozuje ze čtyř magnetických senzorů, dvou solárních čidel a tří magnetických cívek.
Družice nese:
- telekomunikační zařízení kurýrního typu pro přenos dat ze vzdálených vědeckých základen do Madridu;
- experimentální infračervený datový rozvod mezi řídicím procesorem a výkonnými prvky OWLS (Optical Wireless Links for intra-Satellite).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky. [1],[3],[10]
Parametry dráhy:
2004-12-19.17 98.08° 97.98 min 658 - 666 km
2009-01-01.52 98.24° 97.94 min 656 - 664 km
2014-01-02.11 98.37° 97.83 min 651 - 659 km

Události:
2004-12-18 16:26 UT: Vzlet.
17:33 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [3],[9]
2012 Družice byla stále v běžném provozu. [10]
2004-049C
SSC 28494
Essaim 1   Francie
 
Vojenská průzkumná družice.
Družici pro Délégation Générale pour l'Armement (DGA), Paříž, postavila firma EADS Astrium, Vélizy, podle typu Myriade ve spolupráci s Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paříž, jež ji pro DGA provozuje.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 120 kg má tvar hranolu o přibližných rozměrech 60x60x90 cm s jedním výklopným panelem sluneční baterie.
Družice nese prototypové zařízení pro elektronický průzkum.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky. [1],[4]
Parametry dráhy:
2004-12-19.17 98.07° 97.95 min 654 - 667 km
2008-01-01.13 98.19° 97.95 min 658 - 663 km
2010-03-19.14 98.28° 97.93 min 657 - 663 km parametry na základě amatérských pozorování

Události:
2004-12-18 16:26 UT: Vzlet.
17:33 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [4],[9]
2005-květen Družice byla uvedena do operačního provozu. [11]
2010-říjen Družice byla deaktivována.
2004-049D
SSC 28495
Essaim 2   Francie
 
Vojenská průzkumná družice.
Družici pro Délégation Générale pour l'Armement (DGA), Paříž, postavila firma EADS Astrium, Vélizy, podle typu Myriade ve spolupráci s Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paříž, jež ji pro DGA provozuje.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 120 kg má tvar hranolu o přibližných rozměrech 60x60x90 cm s jedním výklopným panelem sluneční baterie.
Družice nese prototypové zařízení pro elektronický průzkum.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky. [1],[5]
Parametry dráhy:
2004-12-19.17 98.07° 97.95 min 652 - 669 km
2008-01-01.13 98.19° 97.95 min 657 - 664 km
2010-03-19.14 98.28° 97.93 min 657 - 663 km parametry na základě amatérských pozorování

Události:
2004-12-18 16:26 UT: Vzlet.
17:33 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [5],[9]
2005-květen Družice byla uvedena do operačního provozu. [11]
2010-říjen Družice byla deaktivována.
2004-049E
SSC 28496
Essaim 3   Francie
 
Vojenská průzkumná družice.
Družici pro Délégation Générale pour l'Armement (DGA), Paříž, postavila firma EADS Astrium, Vélizy, podle typu Myriade ve spolupráci s Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paříž, jež ji pro DGA provozuje.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 120 kg má tvar hranolu o přibližných rozměrech 60x60x90 cm s jedním výklopným panelem sluneční baterie.
Družice nese prototypové zařízení pro elektronický průzkum.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky. [1],[6]
Parametry dráhy:
2004-12-19.17 98.07° 97.94 min 653 - 667 km
2008-01-01.13 98.20° 97.95 min 654 - 667 km
2010-03-16.35 98.29° 97.93 min 653 - 667 km parametry na základě amatérských pozorování

Události:
2004-12-18 16:26 UT: Vzlet.
17:33 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [6],[9]
2005-květen Družice byla uvedena do operačního provozu. [11]
2010-říjen Družice byla deaktivována.
2004-049F
SSC 28497
Essaim 4   Francie
 
Vojenská průzkumná družice.
Družici pro Délégation Générale pour l'Armement (DGA), Paříž, postavila firma EADS Astrium, Vélizy, podle typu Myriade ve spolupráci s Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paříž, jež ji pro DGA provozuje.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 120 kg má tvar hranolu o přibližných rozměrech 60x60x90 cm s jedním výklopným panelem sluneční baterie.
Družice nese prototypové zařízení pro elektronický průzkum.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky. [1],[7]
Parametry dráhy:
2004-12-19.17 98.07° 97.92 min 651 - 668 km
2008-01-01.13 98.20° 97.95 min 651 - 670 km
2010-03-16.35 98.29° 97.93 min 651 - 669 km parametry na základě amatérských pozorování

Události:
2004-12-18 16:26 UT: Vzlet.
17:33 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [7],[9]
2005-květen Družice byla uvedena do operačního provozu. [11]
2010-říjen Družice byla deaktivována.
2004-049G
SSC 28498
PARASOL   Francie
     (Polarization and Anisotropy of Reflectances for Atmospheric Science coupled with Observations from a Lidar)
 
Vědecká družice pro studium aerosolů v ovzduší.
Družici pro Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paříž, postavila firma EADS Astrium, Vélizy, podle typu Myriade.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 125 kg má tvar hranolu o rozměrech 60x60x80 cm s jedním dvoudílným panelem sluneční baterie o délce 170 cm dodávajícím 180 W a dobíjejícím palubni Li-ion baterie s kapacitou 15 Ah. Získaná dat jsou ukládána do paměti s kapacitou 16 GB a přenášena na Zemi v pásmu X. Orientační a stabilizační systém využívá tři sluneční senzory, magnetometr, čtyři silové setrvačníky a tři magnetické cívky. Pro korekce dráhy je vybavena systémem čtyř motků na hydrazin s tahem po 1 N.
Družice nese radiometr POLDER (Polarization and Directionality of the Earth's Reflectances) s 15  polarizačními filtry.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1],[8],[14]
Parametry dráhy:
2004-12-19.37 98.07° 97.91 min 651 - 666 km
2005-02-05.96 98.23° 98.83 min 702 - 703 km
2009-01-01.68 98.26° 98.83 min 702 - 703 km
2014-01-01.90 98.49° 98.16 min 660 - 681 km

Události:
2004-12-18 16:26 UT: Vzlet.
17:34 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [8],[9]
2005-01-07 Družice pořídila první snímky. [13]
2005-duben Družice zahájila běžný provoz. [8]
2013-10-11 Družice ukončila činnost a byla postupně přesunuta na jinou oběžnou dráhu. [12]
2013-12-18 Mise byla ukončena. [14]
2004-049H
SSC 28499
horní stupeň rakety   Francie
EPS   (Etage à Propergols Stockables)
Druhý stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 2100 kg má tvar komolého kužele s připojenými kulovými nádržemi (s možností natankovat 10 tun složek paliva) a centrálním raketovým motorem Aestus o tahu 27.4 kN. Těleso má maximální průměr 394 cm a výšku 336 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-12-19.44 98.06° 97.52 min 608 - 672 km
2005-02-02.40 98.06° 97.53 min 571 - 709 km
2009-01-01.66 98.24° 97.49 min 570 - 707 km
2014-01-01.76 98.23° 97.40 min 568 - 700 km

Události:
2004-12-18 16:26 UT: Vzlet. [2],[9]
17:27 UT: Oddělení družice Hélios 2A. [2]
17:33 UT: Oddělení družic Nanosat 01, Essaim 1, Essaim 2, Essaim 3, Essaim 4. [3],[4],[5],[6],[7]
17:34 UT: Oddělení družice PARASOL. [8]
Zdroje informací:
 1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
 2. 2004-049A – Hélios 2A / A. Vítek – 2010-07-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/049A.HTM.
 3. 2004-049B – Nanosat 01 / A. Vítek – 2010-03-07 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/049B.HTM.
 4. 2004-049C – Essaim 1 / A. Vítek – 2008-10-12 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/049C.HTM.
 5. 2004-049D – Essaim 2 / A. Vítek – 2008-10-12 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/049D.HTM.
 6. 2004-049E – Essaim 3 / A. Vítek – 2010-07-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/049E.HTM.
 7. 2004-049F – Essaim 4 / A. Vítek – 2010-07-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/049F.HTM.
 8. 2004-049G – PARASOL / A. Vítek – 2010-07-15 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/049G.HTM.
 9. Ariane 5 Successfully Orbits France's Helios 2A Satellite - 2004-12-18 - http://www.space.com/605-ariane-5-successfully-orbits-france-helios-2a-satellite.html.
 10. NanoSat 1 - [2014-03-16] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/n/nanosat-1.
 11. ESSAIM, Micro-Satellites In Formation - 2005-07-03 - http://www.spacedaily.com/news/microsat-05h.html.
 12. End of Parasol mission - 2013-12-18 - http://smsc.cnes.fr/PARASOL/GP_actualites.htm.
 13. FIRST PARASOL IMAGES - 2005-01-18 - http://smsc.cnes.fr/PARASOL/news_20050118.htm.
 14. PARASOL of CNES Myriade Series - [2014-03-16] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/p/parasol.
Poslední aktualizace: 2014-03-26       © Jan Sedláček