2006-F03


2006-07-26, 19:43 UT; Bajkonur, PU-109/95; Dnepr-1, 450-2973-804


BelKA   (Belaruski kasmičny aparat) Bělorusko
БелКА   (Беларускі касьмічны апарат)
Družice pro dálkový průzkum; ztracená při havárii nosiče.
Družici pro Národní akademii věd Běloruska postavila RKK Energija, Koroljov, na platformě Jamal.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 750 kg má tvar kvádru s připojenými dvěma výklopnými panely sluneční baterie.
Družice nese aparaturu pro snímkování zemského povrchu s maximálním rozlišením 250 cm v panchromatickém režimu nebo 10 m v barevném režimu. Získaná data se přenášejí rychlostí maximálně 300 Mbit/s.
Plánovaná aktivní životnost byla 5 roků. [1],[2],[3]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

Baumanec   (Бауманец) Rusko
 
Studentská družice pro dálkový průzkum; ztracená při havárii nosiče.
Družici pro Roskosmos postavilo NPO mašinostrojenija ve spolupráci se studenty Moskevské státní technické univerzity im. Baumana, Moskva.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 97 kg má tvar krychle o délce hrany 70 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese:
- aparaturu pro snímkování zemského povrchu; plánováno bylo zveřejňovat snímky na internetu.
- aparaturu pro studentský experiment MGTU-175;
- zkušební elektronické prvky na bázi průmyslového počítače RS 104.
Plánovaná aktivní životnost byla 2 roky. [1],[5]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

JAESat Master   (Joint Australian Engineering Satellite) Austrálie
 
Technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici postavilo konsorcium tří australských společností Queensland University of Technology (QUT), Australian Space Research Institute (ASRI) a Australian Cooperative Research Centre for Satellite Systems (CRCSS).
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti asi 30 kg má tvar krychle s délkou hrany 39 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 22 W. Ke stabilizaci se využívají magnetické cívky; orientační systém obsahuje tříosý magnetometr, sledovače hvězd, čidlo Slunce a přijímač signálů GPS.
Družice nese:
- systém SPARx-1 (Space Applications Receiver) pro aplikaci dat z přijímače GPS;
- hvězdný senzor KM 1301 (výrobce German Aerospace Company Kayser-Threde GmbH) pro testování tříosé stabilizace;
- soupravu pro studium šíření rádiových vln v atmosféře.
Družice je vynášena společně s JAESat Slave, od které se oddělí po uvolnění na samostatnou dráhu.
Předpokládaná aktivní životnost 12 až 15 měsíců. [1],[6],[7]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

JAESat Slave   (Joint Australian Engineering Satellite) Austrálie
 
Technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici postavilo konsorcium tří australských společností Queensland University of Technology (QUT), Australian Space Research Institute (ASRI) a Australian Cooperative Research Centre for Satellite Systems (CRCSS).
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 10 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 29x29x19.5 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 10 W.
Družice nese:
- systém SPARx-1 (Space Applications Receiver) pro aplikaci dat z přijímače GPS;
- malý fotoaparát (typu Web kamery) pro snímkování Země;
- soupravu pro studium šíření rádiových vln v atmosféře.
Družice je vynášena společně s JAESat Master, od které se oddělí po uvolnění na samostatnou dráhu.
Předpokládaná aktivní životnost 12 až 15 měsíců. [1],[6],[7]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

Saudisat 4   (Saudiarabian Satellite) Saúdská Arábie
 
Amatérská komunikační družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinul a postavil Saudi Institute for Space Research v KACST (King Abdulaziz City for Science and Technology), Rijád.
Družice o vzletové hmotnosti asi 10 kg má tvar krychle s délkou hrany 23 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie. Z tělesa družice vychází šest výsuvných prutových antén.
Družice nese aparaturu pro retranslaci amatérského vysílání. [1]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

Palamede   Itálie
  Pojmenování družice po jednom z hrdinů trojské války: Palamedes.
Studentská technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti Politecnico di Milano Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, Milán, za finanční podpory Italské kosmické agentury ASI (Agenzia Spaziale Italiana).
Tříose stabilizovaná družice má tvar krychle s délkou hrany 40 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie (výrobce CESI SpA) dobíjejícími čtyři palubní Li-ion baterie. Družice je stabilizovaná pomocí trojice magnetických cívek a systém dále obsahuje magnetometr a šest senzorů Slunce; družice testuje nový typ solárních článků. S řídicím střediskem družice komunikuje prostřednictvím sítě ORBCOMM.
Družice nese komerční CCD kameru pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 120 až 150 m, nebo 300 až 500 m; kamery je spouštěna jen při přímém slunečním osvětlení snímané plochy. [1],[8]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

Unisat 4   (University Satellite) Itálie
 
Studentská technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti Universita di Roma, Řím.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 10 kg má tvar pravidelného osmibokého hranolu s průměru 15 cm a výšce 25 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími palubní NiCd baterie s kapacitou 4 Ah. Získaná dat se ukládají do palubní paměti s kapacitou 4 Mbyte a na Zemi se přenáší v pásmu S rychlostí mezi 24 a 96 kbit/s. Poloha na dráze se zjišťuje podle přijímače signálu GPS.
Družice nese:
- experiment MPPT (Maximum Peak Power Tracking) k testování elektronických desek v prostředí kosmického letu;
- kameru COTS (Commercial-off-the Shelf) pro snímkování zemského povrchu; rozlišení 300 m na pixel;
- sondu TPS (Triple Probe System) pro sledování hustoty plyzmy a měření teploty elektronů;
- systém SIRDARIA (Spacecraft Integrated Reentry Device Aero Resistant Increasing Area) pro urychlení sestupu z oběžné dráhy. [1],[9]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

PiCPoT   (Piccolo Cubo del Politecnico di Torino) Itálie
 
Studentská technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti Politecnico di Torino, Turín; mechanickou část družice navrhl tým studentů a profesorů z Aereospace Engineering Department. Testování probíhalo ve firmě Alcatel Alenia Space - Italia.
Družice typu CubeSat o hmotnosti 2.5 kg má tvar krychle o délce strany 13 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 1.68 W a dobíjejícími šest palubních baterií s celkovou kapacitou 2.4 Ah (předmětem testů jsou dvě Li-polymer baterie). V palubní paměti lze uložit až 5 snímků z kamer a na vyžádání ze Země jsou odvysílány. Vysílač družice pracuje v radioamatérském pásmu 437 MHz, vysílací anténa je na stěně družice bez slunečních článků. Ze stejné stěny vycházejí objektivy kamer.
Družice nese tři kamery pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 100, 200 a 400 m; snímky jsou na palubě družice zpracovány, komprimovány a uloženy ve formátu JPEG. [1],[10],[11]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

ION   (Illinois Observing Nanosatellite) USA
 
Studentská technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti University of Illinois.
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti asi 2 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x21.5 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 4.7 W a dobíjejícími dvě palubní Li-ion baterie s celkovou kapacitou 2x1.95 Ah. Vysílač družice pracuje v radioamatérském pásmu 437 MHz. Stabilizační systém obsahuje tříosý magnetometr, sluneční čidlo, tři navzájem kolmé magnetické cívky a čtyři mikrotrysky umožňující rotaci kolem dvou os.
Družice nese:
- fotometry pro sledování množství kyslíku v atmosféře;
- kameru CMOS pořizující panchromatické snímky zemského povrchu, 640x480 pixelů.
Předpokládaná aktivní životnost byla 6 měsíců. [1],[12]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

Sacred   USA
AlcatelSat  
Studentská technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti University of Arizona ve spolupráci s Montpelier University a Alcatel Space Systems of France.
Rotací stabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti 0.9 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 1.5 W. Vysílač družice pracuje v radioamatérském pásmu 436.870 MHz.
Družice nese experiment sledující dlouhodobé působení radiace na komerční elektronické součásti.
Předpokládaná aktivní životnost byla 2 roky. [1],[13]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

KUTESat-1   (Kansas Universities Technology Evaluation Satellite) USA
Pathfinder  
Studentská technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti Kansas Universities Technology.
Družice typu CubeSat o hmotnosti asi 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie. Vysílač družice pracuje v radioamatérském pásmu 437 MHz. Orientační a stabilizační systém obsahuje senzor Slunce, tříosý magnetometr a magnetické cívky.
Družice nese:
- radioamatérský převáděč;
- čtyři dozimetry;
- digitální kameru CMOS, rozměry 0.8x0.85x0.7 cm, hmotnost 10 g, 352x288 pixelů, formát snímků JPEG. [1],[14]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

ICEcube 1   (Ionospheric Scintillation Experiment Cube Satellite) USA
 
Studentská experimentální družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti Cornell University, Ithaca, za spolupráce s California Polytechnic State University.
Družice typu CubeSat o hmotnosti asi 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Stabilizace družice je zajištěna gravitačním gradientem (tyč se závažím se vysunuje ze středu jedné stěny) a pomocí magnetických cívek. Poloha na dráze se určuje ze signálů navigačních družic GPS.
Družice nese aparaturu pro studium vlivu scintilace v ionosféře na komunikační signály (spolupracuje s totožnou družicí ICEcube 2). [1],[15],[16]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

ICEcube 2   (Ionospheric Scintillation Experiment Cube Satellite) USA
 
Studentská experimentální družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti Cornell University, Ithaca, za spolupráce s California Polytechnic State University.
Družice typu CubeSat o hmotnosti asi 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Stabilizace družice je zajištěna gravitačním gradientem (tyč se závažím se vysunuje ze středu jedné stěny) a pomocí magnetických cívek. Poloha na dráze se určuje ze signálů navigačních družic GPS.
Družice nese aparaturu pro studium vlivu scintilace v ionosféře na komunikační signály (spolupracuje s totožnou družicí ICEcube 1). [1],[15],[16]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

Rincon   USA
Rincon 1  
Studentská technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti University of Arizona.
Družice typu CubeSat o hmotnosti 0.9 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 1.5 W (za optimálního osvětlení 2 W). Vysílač družice pracuje v radioamatérském pásmu 436.870 MHz, maják vysílá na 437.345 MHz výkonem 10 mW. Prutové antény se z tělesa družice vysunují po uvolnění družice.
Družice nese experiment sledující dlouhodobé působení radiace na komerční elektronické součásti.
Předpokládaná aktivní životnost byla 2 roky. [1],[17]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

SEEDS   (Space Engineering Educational Satellite) Japonsko
SEEDS FM1   (Space Engineering Educational Satellite Flight Model 1)
Studentská technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti Nihon University.
Družice typu CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie. Vysílač družice pracuje v radioamatérském pásmu 437.485 MHz.
Úkolem družice je ověření konstrukce a testování elektronických komponentů a komunikace s družicí. [1],[18]
Události:
2004-září Byla dokončena stavba letového modelu FM 1. [18]
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

HAUSat 1   (Hankuk Aviation University Satellite) Jižní Korea
 
Studentská technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili postgraduální studenti Hankuk Aviation University; projekt je financován z programu Space Core Technology Development.
Družice typu CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 1.5 W a dobíjející palubní baterie s kapacitou 0.28 Ah. Pro sledování polohy na dráze je vybavena přijímačem GPS. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 60 Mbit a vysílána na Zemi jsou v pásmu 450 MHz, anténa je prutová a vysunuje se z družice po uvolnění na samostatnou dráhu. Orientační a stabilizační systém obsahuje detektory Slunce a zemského horizontu, sledovač hvězd, magnetometr, inerciální plošinu a magnetické cívky.
Družice testuje články sluneční baterie, sluneční čidlo korejské výroby a možnosti sledování družice pomocí GPS.
Předpokládaná aktivní životnost byla 1 rok. [1],[19],[20]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

Ncube   (Norsk Romsenter Cube Satellite) Norsko
Rudolf  
Studentská technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti z Norwegian University of Science and Technology, University of Oslo, University College of Narvik a Agricultural University of Norway za podpory Norwegian Space Centre a Andøya Rocket Range.
Družice stabilizovaná gravitačním gradientem (40 g závaží je na vysunovací tyči dlouhé 1.5 m) typu CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími 1.5 až 2 W a dobíjející palubní baterie. Získaná data se vysílají na Zemi v pásmu UHF (435 MHz) a S (2279.5 MHz). Orientační a stabilizační systém obsahuje tříosý magnetometr a magnetické cívky.
Družice nese aparaturu pro sledování námořních lodí pomocí systému AIS (Automatic Identification System).
[1],[21],[22]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

MEROPE   (Montana Earth-Orbiting Pico-Explorer) USA
 
Studentská technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici vyvinuli a postavili studenti Montana State University, Bozeman, na komerčně vyráběné platformě P-POD (Poly Picosatellite Orbital Deployer).
Částečně stabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 1.68 W a dobíjející palubní Li-ion baterie s kapacitou 1.2 Ah. Získaná data se vysílají na Zemi v pásmu UHF (437.445 MHz). Částečné stabilizace se dosahuje pomocí permanentních magnetů.
Družice nese přístroje pro sledování záření vnitřního Van Allenova pásu.
Předpokládaná aktivní životnost byla 4 měsíce. [1],[23],[24]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

AeroCube 1   (Aerospace Corp. Cube Satellite) USA
 
Technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici postavila firma The Aerospace Corp., El Segundo.
Družice typu CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm; aparatura je napájena pouze z palubní Li-ion baterie. Získaná data se vysílají na Zemi v pásmu L rychlostí 9600 bit/s.
Družice nese a testuje:
- telemetrický a komunikační systém;
- služební systémy vyvinuté pro pikodružice.
Předpokládaná aktivní životnost byla 2 týdny (omezena kapacitou baterie). [1],[25],[26]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

PolySat 1   (California Polytechnic State University Satellite) USA
CP1   (California Polytechnic)
Technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici postavili studenti California Polytechnic State University, San Luis Obispo.
Pasivně stabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Získaná data se vysílají na Zemi na frekvenci 436.845 MHz výkonem 300 mW. Stabilizační systém využívá magnetické cívky a jako kontrolní prvek čidlo Slunce.
Družice nese a testuje:
- sluneční čidlo;
- stabilizační systém využívající magnetické cívky.
[1],[27],[28]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

PolySat 2   (California Polytechnic State University Satellite) USA
CP2   (California Polytechnic)
Technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici postavili studenti California Polytechnic State University, San Luis Obispo.
Pasivně stabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Získaná data se vysílají na Zemi na frekvenci 437.325 MHz výkonem asi 500 mW.
Družice testuje distribuci elektrické energie a konstrukci sběrnic pro integraci nejrůznějšího užitečného zatížení.
[1],[27],[28]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]

Mea Huaka'i   (California Polytechnic State University Satellite) USA
Voyager in Hawaiian  
Technologická družice; ztracená při havárii nosiče.
Družici postavili studenti Universita of Hawai'i.
Pasivně stabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Data se vysílají v pásmu VHF/UHF. Stabilizace se dosahuje využitím magnetických tyčí.
Družice nese teplotní čidla pro sledování rozložení teplot uvnitř družice; hlavním úkolem bylo seznámit studenty se stavbou satelitu.
[1],[29]
Události:
2006-07-26 19:43 UT: Vzlet.
V čase T+86 s došlo k poruče na čerpadle paliva dodávajícího palivo do spalovací komory č. 4; raketa dopadla asi 150 km jihozápadně od kosmodromu Bajkonur. [1],[4]
Zdroje informací:
 1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
 2. Belka 1 - 2013-07-21 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/belka-1.htm.
 3. BelKA - 2012-12-17 - http://www.russianspaceweb.com/belka.html.
 4. Разлива топлива ракеты-носителя "Днепр" не произошло - 2006-07-28 - http://ria.ru/incidents/20060728/51952061.html.
 5. Проект студенческого микроспутника - 2006-červenec - http://microsat.sm.bmstu.ru/.
 6. Joint Australian Engineering (Micro) Satellite (JAESat) - A GNSS Technology Demonstration Mission - 2005-07-12 - http://www.gmat.unsw.edu.au/wang/jgps/v4n12/v4n12p34.pdf.
 7. JAESAT - 2004-11-05 - https://www.aprsaf.org/data/p_saprsaf_data/repo_ap11cd/ss_info/2_SS_JAESat.pdf.
 8. PALAMEDE; Satellite - [2014-01-30] - http://www.aero.polimi.it/Palamede/ENG/Satellite_EN.html.
 9. UniSat (University Satellite) Program - [2014-01-30] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/u/unisat.
 10. PiCPoT - 2006 - http://polimage.polito.it/picpot/.
 11. Design Solutions for Modular Satellite Architectures - 2010-01-01 - http://www.intechopen.com/download/get/type/pdfs/id/6840.
 12. CubeSAT @ UofI - 2006 - http://cubesat.ece.illinois.edu/IONFacts.html.
 13. SACRED - 2013-07-21 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/sacred.htm.
 14. KUTESat; Parhfinder - 2004-04-10 - http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Presentations/DevelopersWorkshop2004/2c_kansas.pdf.
 15. Student Satellite Projects - [2014-01-30] - http://www.mae.cornell.edu/research/groups/campbell/satellite.cfm.
 16. ICECube 1, 2 - 2013-07-21 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/icecube-1.htm.
 17. Rincon 1 - 2013-07-21 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/rincon-1.htm.
 18. Development of CubeSat "SEEDS" / Nobuaki Kinoshita - 2005-říjen - http://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/6.IAC-05-B5.6.A.05.
 19. HAUSAT 1 - 2013-07-21 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/hausat-1.htm.
 20. Joon-Tae Kim, Young-Suk Kim, Seung-Won Seo, Young-Hyun Kim, Young-Keun Chang: A Conceptual Design of HAUSAT(CubeSat) Satellite; KSAS International Journal, Vol. 3, No. 1, May 2002, s. 61 - 73.
 21. NCUBE-1, the first Norwegian CUBESAT student satellite - 2003-06-05 - http://articles.adsabs.harvard.edu/full/2003ESASP.530...85E.
 22. The Norwegian Student Satellite Project NCUBE - 2013-červenec - http://nordicspace.net/wp-content/uploads/2013/07/NSA097.pdf.
 23. The Montana State University NASA Space Grant Explorer-1 Science Reflight Commemorative Mission - [2013-01-30] - http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1970&context=smallsat.
 24. Crash of Russian rocket destroys Montana's first satellite - 2006-07-26 - http://www.montana.edu/news/3898/crash-of-russian-rocket-destroys-montana-s-first-satellite.
 25. Aerocube 1, 2, 3 - 2013-09-16 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/aerocube-1.htm.
 26. Sometimes, Smaller is Better - 2013-08-14 - http://www.aerospace.org/2013/08/14/sometimes-smaller-is-better/.
 27. CP1 - [2014-01-30] - http://polysat.calpoly.edu/launched-missions/cp1/.
 28. CP2 - [2014-01-30] - http://polysat.calpoly.edu/launched-missions/sample-page/.
 29. University of Hawaii Smallsats - [2014-01-30] - http://cubesat.eng.hawaii.edu/about.html.
Poslední aktualizace: 2014-02-02       © Jan Sedláček