2005-049


2005-12-21, 22:33 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5GS, V-169

2005-049A
SSC 28911
INSAT-4A   (Indian National Satellite) Indie
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici postavila a provozuje Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr, na základě typu I-3K.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 3081 kg (prázdná 1386.55 kg) má tvar kvádru o rozměrech 200x177x280 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 15.16 m dodávajících 5.5 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících tři NiH2 baterie s kapacitou po 70 Ah. Vysílání probíhá prostřednictvím dvou parabolických antén o průměru 200 cm (pro pásmo C) a 220 cm (pro pásmo Ku). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem LAM o tahu 440 N; stabilizační a orientační systém využívá 8 motorů s tahem po 10 N a 8 motorů s tahem po 22 N.
Družice nese 12 transpondérů pro pásmo C a 12 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 83.0° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2005-12-22.19 3.90° 640.45 min 618 - 35850 km
2005-12-23.54 0.88° 916.43 min 13754 - 35995 km
2005-12-31.79 0.05° 1436.00 min 35776 - 35793 km
2006-01-12.60 0.08° 1436.13 min 35782 - 35791 km nad 83.0° v.d.
2009-01-01.89 0.06° 1436.11 min 35775 - 35799 km nad 83.0° v.d.
2014-01-01.01 0,03° 1436.09 min 35757 - 35816 km nad 82.9° v.d.
2015-01-01.54 0.10° 1436.12 min 35753 - 35821 km nad 82.9° v.d.

Události:
2005-12-21 22:33 UT: Vzlet. [2]
22:59 UT: Dosažena přechodová dráha.
23:02 UT: Oddělení družice INSAT 4A. [5]
2005-049B
SSC 28912
Meteosat-9   Eumetsat
MSG-2   (Meteosat Second Generation)
Stacionární meteorologická družice.
Družici pro Eumetsat (European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites), Darmstadt, postavila francouzská firma Alcatel Alenia Space, Cannes; na financování vývoje a stavby se podílela Evropská kosmická agentura.
Rotací stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2034 kg má tvar válce o průměru 320 cm a délky 240 cm s pláštěm pokrytým články sluneční baterie dodávající 700 W (na konci aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem, pro korekce dráhy se využívá soustava malých motorků na KPL.
Družice nese:
- spektrofotomer SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) pro sledování meteorologické situace;
- radiometr GERB (Geostationary Earth Radiation Budget) pro studium radiační rovnováhy Země;
- komunikační systém MCP (Mission Communication Payload) pro přenos dat z automatických meteostanic;
- převaděč záchranného systému SARSAT (Search and Rescue Satellite Transponder).
Plánovaná poloha na dráze je nad 0° v.d. (v provozu nahradí družici Meteosat 7 - 1997-049B, 24932); předpokládaná aktivní životnost je minimálně 5 roků. [1],[4]
Parametry dráhy:
2005-12-23.09 3.90° 640.47 min 621 - 35847 km
2005-12-28.60 1.84° 1434.88 min 35494 - 36031 km
2006-01-07.98 1.86° 1428.78 min 35641 - 35645 km
2009-01-05.00 0.29° 1435.92 min 35770 - 35796 km nad 0° v.d.
2014-01-01.88 0.33° 1436.01 min 35779 - 35792 km nad 9.5° v.d.
2015-01-02.08 0.55° 1436.17 min 35785 - 35791 km nad 9.4° v.d.

Události:
2005-12-21 22:33 UT: Vzlet. [2]
22:59 UT: Dosažena přechodová dráha.
23:09 UT: Oddělení družice Meteosat 9. [5]
2014-01-01 Družice je stále aktivní a spolehlivě pracuje. [6]
2005-049C
SSC 28913
horní stupeň rakety   Francie
EPS   (Etage à Propergols Stockables)
Druhý stupeň nosné rakety o hmotnosti 2138 kg má tvar komolého kužele s připojenými kulovými nádržemi (s možností natankovat 10 tun složek paliva) a centrálním raketovým motorem Aestus o tahu 27.4 kN. Těleso má maximální průměr 394 cm a výšku 336 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-01-02.89 3.80° 640.47 min 620 - 35849 km
2009-01-02.01 3.52° 640.47 min 609 - 35860 km
2014-01-02.67 3.77° 640.44 min 633 - 35835 km
2015-01-01.43 3.97° 640.41 min 667 - 35800 km

Události:
2005-12-21 22:33 UT: Vzlet. [2]
22:59 UT: Dosažena přechodová dráha.
23:02 UT: Oddělení družice INSAT 4A.
23:05 UT: Odhození adaptéru Sylda.
23:09 UT: Oddělení družice Meteosat 9. [5]
2005-049D
SSC 28914
adaptér Sylda   Francie
 
Adaptér umožňující současné vynesení dvou družic; těleso o hmotnosti asi 500 kg má tvar na jednom konci uzavřeného dutého válce. [1]
Parametry dráhy:
2005-12-18 4.07° 644.92 min 627 - 36070 km
2009-01-03.65 3.70° 645.06 min 612 - 36092 km
2014-01-02.24 4.06° 644.76 min 647 - 36042 km
2015-01-01.63 4.14° 644.59 min 670 - 36010 km

Události:
2005-12-21 22:33 UT: Vzlet. [2]
22:59 UT: Dosažena přechodová dráha.
23:02 UT: Oddělení družice INSAT 4A.
23:05 UT: Odhození adaptéru Sylda. [5]
2005-049E
SSC 29106
fragment družice Meteosat 9   Eumetsat
 
Kryt chladiče družice Meteosat 9; objekt katalogizován v dubnu 2006. [1]
Parametry dráhy:
2006-04-13.25 1.62° 1423.35 min 35511 - 35562 km
2009-01-02.25 1.51° 1423.27 min 35505 - 35566 km
2014-01-01.74 5.61° 1423.36 min 35485 - 35589 km
2015-01-05.41 6.33° 1423.47 min 35476 - 35602 km

Události:
2005-12-21 22:33 UT: Vzlet. [5]
2005-049F
SSC 29676
fragment družice Meteosat 9   Eumetsat
 
Kryt optiky družice Meteosat 9; objekt katalogizován v prosinci 2006. [1]
Parametry dráhy:
2007-06-05.46 0.90° 1408.55 min 34998 - 35493 km
2009-01-04.54 1.52° 1408.62 min 34993 - 35502 km
2014-01-02.99 5.56° 1408.55 min 35024 - 35467 km
2015-01-04.60 6.27° 1408.61 min 35042 - 35452 km

Události:
2005-12-21 22:33 UT: Vzlet. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-049A – INSAT-4A / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/049A.HTM.
  3. INSAT-4A - 2005-12-25 - http://www.isro.org/satellites/insat-4a.aspx.
  4. 2005-049B – MSG-2 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/049B.HTM.
  5. Mission Status Center - 2005-12-21 - http://spaceflightnow.com/ariane/v169/status.html.
  6. METEOSAT - 2014-01-01 - http://www.eurometeo.com/english/meteosat.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček