2005-047


2005-12-21, 18:38:20 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U

2005-047A
SSC 28906
Progress-M 55   (Прогресс-М 55) Rusko
ISS-20P   (International Space Station 20 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmickou loď pro Roskosmos vyrobila RKK Energija v ZAO Zavod eksperimentalnovo mašinostrojenija, Koroljov.
Kosmická nákladní loď (typové číslo 11F615A55), výr. č. 355, o celkové hmotnosti 7290 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 1210 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 190.6 kg pro americký segment), 570 kg paliva a okysličovadla, 168 kg potravin, 210 kg vody, 62 kg kyslíku a 21 kg stlačeného vzduchu. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici asi 250 kg paliva. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2005-12-21 51.66° 88.69 min 193 - 256 km předběžné parametry
2005-12-21.77 51.64° 88.76 min 188 - 238 km
2005-12-22.03 51.64° 89.96 min 218 - 327 km
2005-12-23.21 51.64° 90.02 min 223 - 328 km
2006-06-19.48 51.63° 91.38 min 336 - 349 km

Události:
2005-12-21 18:38:20 UT: Vzlet.
18:49:09 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
22:26:13 a 23:09:47 UT: Dvouimpulsní korekční manévr; motor pracoval 40.5 a 56.7 s. [2]
2005-12-23 19:46:18 UT: Připojení v automatickém režimu k modulu Pirs. [2]
2006-02-11 22:21 UT: Motory lodi, které pracovaly 521.7 s byla zvýšena o 700 m střední výška dráhy letu komplexu ISS. [3]
2006-06-19 14:06:35 UT: Odpojení od modulu Pirs.
17:06 UT: Zahájení sestupového manévru.
~17:53 UT: Řízený zánik v atmosféře nad jižními oblastmi Tichého oceánu po 179.97 dne letu [2],[4]
2005-047B
SSC 28907
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg má průměr 266 cm a délku 810 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-12-22.08 51.65° 88.60 min 185 - 225 km
2005-12-24.40 51.65° 87.13 min 125 - 140 km

Události:
2005-12-21 18:38:20 UT: Vzlet.
18:49:09 UT: Oddělení nákladní lodi. [2]
2005-12-24 Přirozený zánik v atmosféře po 3 dnech letu. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-047A – Progress-M 55 / A. Vítek – 2009-04-10 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/047A.HTM.
  3. Прогресс-М 55 - 2006-09-19 - http://www.mcc.rsa.ru/www_old/progres_m55.htm#.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-02-05       © Jan Sedláček