2005-040


2005-10-12, 01:00:03.583 UT; Jiuquan Space Center; CZ-2F, 6

2005-040A
SSC 28879
Shenzhou 6   (神舟六号) Čína
SZ-6  
Pilotovaná kosmická loď.
Hlavním dodavatelem je China Research Institute of Space Technology; vývoj probíhal v Shanghai Academy of Space Technology.
Kosmická loď, jejíž startovní hmotnost je asi 8000 kg, se skládá ze tří částí: orbitálního modulu, návratové části a servisního modulu. Celková délka lodi je 886 cm a maximální průměr je 280 cm.
Orbitální modul slouží jako ložnice pro odpočinek posádky; uvnitř modulu je kuchyňský koutek a toaleta. V modulu jsou umístěny blíže nespecifikované experimenty.
Návratový modul má délku 250 cm, maximální průměr 252 cm a hmotnost asi 3200 kg. Pro posádku je k dispozici prostor 6.0 m3. V modulu jsou umístěny dvě sedačky pro kosmonauty.
Servisní modul má hmotnost asi 3000 kg, včetně asi 1000 kg paliva, a je opatřen motorem se čtyřmi spalovacími komorami o celkovém tahu 10.0 kN a 26 motorky orientačního a stabilizačního systému. Modul má délku 294 cm a průměr 280 cm a k jeho bokům jsou připojeny dva panely slunečních baterií o rozpětí asi 17 m. [1],[2]
Posádka:[5]
  Letová:   Dvě záložní:
Fei Junlong CNSA, Čína 1. let Liu Boming      Zhai Zhigang CNSA, Čína
Nie Haisheng CNSA, Čína 1. let Jing Haipeng    Wu Jie CNSA, Čína

Parametry dráhy:
2005-10-12.34 42.41° 91.21 min 330 - 338 km
2005-10-14.31 42.41° 91.22 min 331 - 338 km
2005-10-16.48 42.41° 91.20 min 330 - 337 km

Události:
2005-10-12 01:00:03 UT: Vzlet.
01:09:43 UT: Navedení na základní dráhu.
07:54:45 UT: Korekce dráhy; motor pracoval 63 s. [2]
2005-10-16 13:57 UT: Zahájení přípravy na návrat na Zemi.
19:44 UT: Oddělení orbitálního modulu a následné zahájení brzdicího manévru.
20:13 UT: Vstup do atmosféry.
20:33 UT: Přistání v přistávací zóně Durben Khukhut (Vnitřní Mongolsko). [2]
2005-040B
SSC 28880
horní stupeň rakety   Čína
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 4950 kg má průměr 335 cm a délku 14.2 m. [1]
Parametry dráhy:
2005-10-12.40 42.40° 89.80 min 192 - 336 km
2005-10-16.26 42.41° 89.52 min 192 - 308 km
2005-10-26.55 42.40° 87.33 min 131 - 154 km

Události:
2005-10-12 01:00:03 UT: Vzlet. [2]
2005-10-26 Přirozený zánik v atmosféře po 14 dnech letu. [4]
2005-040C
SSC 28881
fragment rakety   Čína
 
Parametry dráhy:
2005-10-12.41 42.59° 91.30 min 186 - 490 km
2005-10-14.29 42.60° 88.90 min 167 - 274 km

Události:
2005-10-12 01:00:03 UT: Vzlet. [2]
2005-10-14 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu. [4]
2005-040D
SSC 28882
fragment rakety   Čína
 
Parametry dráhy:
2005-10-12.41 42.53° 91.27 min 167 - 505 km
2005-10-13.63 42.54° 89.83 min 174 - 357 km

Události:
2005-10-12 01:00:03 UT: Vzlet. [2]
2005-10-15 Přirozený zánik v atmosféře po 3 dnech letu. [4]
2005-040E
SSC 28883
orbitální modul Shenzhou 6   Čína
SZ-6 GDC   (Shenzhou liuhao guidao cang)
神舟六号轨道舱   [Shénzhōu liù hào guǐdào cāng]
Orbitální modul pilotované kosmické lodi.
Hlavním dodavatelem je China Research Institute of Space Technology, Peking, ve spolupráci s China Research Institute of Carrier Rocket Technology (CRICRT), Šanghai.
Hermetizovaný modul o hmotnosti asi 2000 kg má tvar válce o průměru 225 cm a délce 280 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí asi 10 m. V průběhu letu modul slouží jako ložnice pro odpočinek posádky; uvnitř modulu je kuchyňský koutek a toaleta. V modulu jsou umístěny blíže nespecifikované experimenty. Modul je vybaven pohonným systémem pro korekce dráhy a stabilizaci.
Modul je vybaven velkoformátovou kamerou pro snímkování zemského povrchu.
Předpokládaná životnost je 6 měsíců po skončení pilotované části mise. [1],[3]
Parametry dráhy:
2005-10-16.96 42.42° 91.23 min 332 - 338 km
2005-10-20.13 42.42° 91.48 min 343 - 350 km
2008-03-31.82 42.40° 88.02 min 171 - 182 km

Události:
2005-10-12 01:00:03 UT: Vzlet. [3]
2005-10-16 19:44 UT: Oddělení od kosmické lodi Shenzhou 6. [3]
2006-09-05 Uskutečnila se korekce letové dráhy. [3]
2008-04-01 Přirozený zánik v atmosféře po 902 dnech letu (2.47 roku). [3],[4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-040A – SZ-6 / A. Vítek – 2009-02-06 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/040A.HTM.
  3. 2005-040E – SZ-6 orbitální modul / A. Vítek – 2009-02-06 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/040E.HTM.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-02-24       © Jan Sedláček