2006-028


2006-07-04, 18:37:54.951 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

2006-028A
SSC 29251
STS 121   (Space Transportation System) USA
Discovery F-32  
ISS ULF-1.1   (International Space Station Utility Logistics Flight)
Shuttle Mission 115  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 121 092 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2045, 2051 a 2056, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese
- nákladový modul MPLM-1 Leonardo s asi 5200 kg vybavení stanice a materiálu pro provoz stanice;
- náhradní cívkový systém kabelu TUS/RA (Trailing Umbilical System/Reel Assembly);
- čerpadlo vnější smyčky termoregulačního systému;
- soupravu pro nácvik postupů při opravě tepelné ochrany raketoplánu na plošině LMC.
Hlavním úkolem letu je prověrka úprav raketoplánu po havárii Columbie a doprava nákladu na ISS. [1], [2],[3]
Posádka:
Steven Wayne Lindsey NASA, USA 4. let
Mark Edward Kelly NASA, USA 2. let
Michael Edward Fossum NASA, USA 1. let
Lisa Marie Nowaková NASA, USA 1. let
Stephanie Diana Wilsonová NASA, USA 1. let
Piers John Sellers NASA, USA 2. let
Thomas Arthur Reiter ESA, Německo 2. let jen ze Země na ISS  

Parametry dráhy:
2006-07-04.80 51.63° 88.35 min 155 - 231 km
2006-07-05.71 51.63° 88.65 min 158 - 257 km
2006-07-06.50 51.63° 91.35 min 334 - 348 km
2006-07-17.42 51.63° 91.35 min 332 - 350 km

Události:
2006-03-15 Start plánovaný na květen 2006 odložen pro nutnost úprav vnější nádrže. [2]
2006-07-01 Start plánovaný na 19:48:37 UT byl v čase T-9 minut zrušen pro bouřkovou oblačnost nad základnou. [2]
2006-03-15 Start zrušen pro nepříznivé povětrnostní podmínky. [2]
2006-07-04 18:37:55 UT: Vzlet.
19:15 UT: Navedení na základní dráhu. [2],[3]
2006-07-05 10:53:52 UT: Zahájení korekčního manévru NC-2; dva motory OMS pracovaly 27.7 s.
Kontrola stavu tepelné ochrany raketoplánu.
21:46:55 UT: Zahájení korekčního manévru NC-3 motory OMS pracovaly 110.3 s. [2],[3]
2006-07-06 Manévrem Ti (Terminal Initiate Maneuver) zahájeno závěrečné přibližování k ISS.
13:46 UT: Raketoplán se zastavil 180 m od stanice a poté zahájil rotační manévr pro snímkování tepelné ochrany kosmonauty z ISS.
~14:20 UT: Zahájena závěrečná fáze přiblížení ke stanici.
15:14 UT: Dokončeno pevné spojení raketoplánu k uzlu tunelu PMA-2 stanice ISS.
16:30 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a ISS a přestup posádky do stanice. [2],[3]
2006-07-15 Slavnostní rozloučení posádky a přestup kosmonautů ze stanice do raketoplánu; uzavření průlezů.
12:08 UT: Odpojení raketoplánu od uzlu tunelu PMA-2.
12:28 UT a 12:57 UT: Úhybné manévry raketoplánu.
Kontrola stavu tepelné ochrany na náběžných hranách křídel. [2],[3]
2006-07-16 Příprava systémů raketoplánu na sestup z dráhy. [2],[3]
2006-07-17 Řídicí středisko dalo souhlas k zahájení návratového manévru.
12:07:15 UT: Spuštění motorů OMS; pracovaly 182 s a snížily rychlost o 92.0 m/s.
12:42:33 UT: Vstup raketoplánu do atmosféry.
13:14:43 UT: Raketoplán dosedl na dráhu 15 letiště SLF na Kennedy Space Center na Floridě.
13:15:49 UT: Raketoplán se zastavil; trvání letu 12.78 dne. [2],[3]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. A. Vítek: STS-121: Reparát se povedl; Letectví a kosmonautika, ročník 2006, čísla 10 a 11.
  3. 2006-028A – STS 121 / A. Vítek – 2007-03-25 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/028A.HTM.
Poslední aktualizace: 2014-01-14       © Jan Sedláček