2006-025


2006-06-24, 15:08:18 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, Ž15000-100

2006-025A
SSC 29245
Progress-M 57   (Прогресс-М 57) Rusko
ISS-22P   (International Space Station 23 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmickou loď pro Roskosmos vyrobila RKK Energija v ZAO Zavod eksperimentalnovo mašinostrojenija, Koroljov.
Kosmická nákladní loď (typové číslo 11F615A55), výr. č. 357, o celkové hmotnosti 7290 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 988 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 328 kg pro americký segment), 870 kg paliva a okysličovadla, 173 kg potravin, 248 kg vody, 28 kg kyslíku a 21 kg stlačeného vzduchu. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici asi 250 kg paliva. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-06-25.39 51.63° 89.77 min 255 - 271 km
2007-01-17.00 51.63° 91.32 min 323 - 356 km

Události:
2006-06-24 15:08:18 UT: Vzlet.
15:17:06 UT: Oddělení lodi od horního stupně rakety. [2],[3]
2006-06-26 16:24:36 UT: Připojení k modulu Pirs. [2]
2007-01-16 23:32 UT: Oddělení lodi od modulu Pirs. [2]
2007-01-17 02:29 UT: Zahájení brzdicího manévru.
~03:15 UT: Řízený zánik v atmosféře nad jižním Tichým oceánem po 206.51 dne letu. [2],[4]
2006-025B
SSC 29246
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; těleso o hmotnosti asi 2400 kg má tvar válce o průměru 266 cm a délce 810 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-06-24.87 51.63° 88.50 min 187 - 213 km
2006-06-26.89 51.62° 87.85 min 164 - 172 km
2006-06-27.32 51.62° 87.47 min 148 - 150 km

Události:
2006-06-24 15:08:18 UT: Vzlet.
15:17:06 UT: Oddělení lodi. [2],[3]
2006-06-27 Přirozený zánik v atmosféře po 3 dnech letu. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-025A – Progress-M 57 / A. Vítek – 2009-04-10 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/025A.HTM.
  3. Прогресс-М 57 - [2014-01-14] - http://www.mcc.rsa.ru/www_old/progres_m57.htm.
  4. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-01-15       © Jan Sedláček