2006-021


2006-06-15, 08:00:00.193 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, 096

2006-021A
SSC 29228
Resurs-DK1   (Ресурс-ДК1) Rusko
  název DK je odvozen od jména hlavního konstruktéra první družice Jantar Dmitrije Kozlova
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro Roskosmos postavila firma CSKB Progress, Samara, na základě typu Jantar-4KS1.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 6650 kg má tvar komolého kužele s připojenou válcovou částí průměru 272 cm s dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 14 m; celková délka je 793 cm. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 768 GB a na Zemi (vybraným ruským sledovacím stanicím) jsou přenášena v pásmu X rychlostí 300 Mbit/s. Vědecké aparatury připravily týmy z Ruska, Itálie, Německa, Švédska a USA.
Družice nese:
- multispektrální optoelektronickou kameru s rozlišením 1 m (v panchromatickém režimu) nebo 3 m (v multispektrálním režimu), hmotnost 310 kg;
- přístroje pro detekci antihmoty v kosmickém záření PAMELA (Payload for Antimatter Exploration and Light-nuclei Astrophysics), hmotnost 470 kg;
- soupravu přístrojů pro detekci energetických částic v magnetosféře, hmotnost 9 kg.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-06-15.45 69.95° 89.83 min 195 - 336 km
2006-06-18.60 69.81° 93.45 min 412 - 474 km
2009-01-27.93 69.93° 93.79 min 353 - 567 km
2014-01-01.20 69.94° 95.98 min 564 - 568 km

Události:
2006-06-15 08:00:00 UT: Vzlet.
08:09 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2006-06-16 Po počátečních nezdarech se podařilo navázat spojení s družicí. [2]
2006-06-18 Po dvouimpulsním korekčním manévru byla dosažena pracovní dráha. [2]
2016-únor Bylo značně omezeno spojení s družicí.
2016-03-02 Bylo zcela ztraceno spojení s družicí. Družice byla vyřazena z operačního provozu po devíti letech provozu, tj. trojnásobku plánované životnosti.
2006-021B
SSC 29229
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg má průměr 266 cm a délku 810 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-06-15.52 69.97° 89.90 min 192 - 347 km
2006-06-28.57 69.95° 87.33 min 133 - 152 km

Události:
2006-06-15 08:00:00 UT: Vzlet.
08:09 UT: Oddělení družice. [2]
2006-06-28 Přirozený zánik v atmosféře po 13 dnech letu. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-021A – Resurs DK-1 / A. Vítek – 2010-09-19 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/021A.HTM.
  3. RESURS-DK1 Spacecraft (In Operation) - 2008-11-18 - http://eng.ntsomz.ru/ks_dzz/satellites/resurs_dk1.
  4. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2016-04-19       © Jan Sedláček