2006-019


2006-05-26, 18:50 UT; ponorka K-84 Jekaterinburg (Barentsovo moře); Štil-1N

2006-019A
SSC 29157
Kompas-2   (Компас-2) Rusko
COMPASS-2   (Complex Orbital Magneto-Plasma Autonomous Small Satellite)
Vědecká družice.
Družici pro Institut zemského magnetismu a šíření rádiových vln (IZMIRAN), Troick, postavilo Konstruktorskoje bjuro im. V. P. Makejeva; na přístrojovém vybavení se podílely IZMIRAN a vědecké instituce z Ukrajiny, Polska a Maďarska.
Družice o hmotnosti 82 kg má tvar komolého jehlanu se čtvercovou základnou (50x50 cm, výška 100 cm) s připojenými dvěma lichoběžníkovými panely sluneční baterie. Další fotovoltaické články jsou na stěnách družice a celkově získávají 50 W (na konci aktivní životnosti) k dobíjení palubních NiCd baterií s kapacitou 4 Ah. Vědecká data se na palubě družice předzpracovávají, k dispozici je paměť s kapacitou 100 Mbit, a poté se odesílají na Zemi. Pro přesné měření parametrů dráhy (přesnost 30 m) je družice vybavena systémem satelitní navigace ASN.
Družice nese:
- detektory koncentrace elektronů a jejího výškového profilu v atmosféře;
- radiofrekvenční analyzátor RFA pro sledování rádiového vyzařování plazmatu v termosféře;
- sadu přístrojů pro záznam rádiových vln (ULF/VLF) z aktivních seismických oblastí;
- vysílač Majak pro zjišťování rozložení hustoty elektronů v ionosféře ze změn šíření rádiových vln.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. ,[1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-05-26.96 79.04° 93.80 min 406 - 515 km
2006-12-08.30 78.90° 93.42 min 400 - 484 km
2009-01-19.76 78.90° 93.09 min 390 - 462 km
2011-12-26.87 78.86° 88.27 min 186 - 192 km

Události:
2006-05-26 18:50 UT: Vzlet. [2]
Po navedení na dráhu se (půl roku) nedařilo navázat spojení s družicí. [3]
2006-11-16 Byla plně navázána komunikace s družicí. [3]
2006-12-28 Úspěšně otestován vysílač Majak. [3]
2007-březen Družice byla zařazena do běžného provozu. [3]
2007-07-01 Pro trvající potíže s komunikací byla mise ukončena. [3]
2011-12-28 ~04:44 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 2041.40 dne letu (5.59 roku). [2],[4]
2006-019B
SSC 29158
fragment družice Kompas-2   Rusko
 
Parametry dráhy:
2006-05-26.84 78.85° 93.45 min 402 - 484 km
2009-05-09.97 78.86° 88.34 min 184 - 201 km

Události:
2006-05-26 18:50 UT: Vzlet. [2]
2009-05-10 Přirozený zánik v atmosféře po 1080 dnech letu (2.96 roku). [4]
2006-019C
SSC 29159
horní stupeň rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2006-05-27.03 78.91° 93.52 min 399 - 494 km
2009-01-01.19 78.89° 93.71 min 399 - 512 km
2014-01-01.30 78.88° 92.05 min 347 - 404 km
2014-11-14.42 78.84° 87.07 min 124 - 135 km

Události:
2006-05-26 18:50 UT: Vzlet. [2]
2014-11-14 Přirozený zánik v atmosféře po 3094 dnech letu (8.47 roku). [4]
2006-019D
SSC 29160
fragment družice Kompas-2   Rusko
 
Parametry dráhy:
2006-05-27.55 78.87° 93.50 min 401 - 491 km
2006-10-15.48 78.84° 89.08 min 218 - 240 km

Události:
2006-05-26 18:50 UT: Vzlet. [2]
2006-10-15 Přirozený zánik v atmosféře po 142 dnech letu. [4]
2006-019E
SSC 29161
fragment družice Kompas-2   Rusko
 
Parametry dráhy:
2006-05-28.79 78.90° 93.53 min 401 - 493 km
2007-03-19.98 78.88° 88.75 min 204 - 221 km

Události:
2006-05-26 18:50 UT: Vzlet. [2]
2007-03-21 Přirozený zánik v atmosféře po 299 dnech letu. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-019A – COMPASS-2 / A. Vítek – 2011-12-29 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/019A.HTM.
  3. COMPASS-2 - [2014-01-19] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/compass-2.
  4. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-11-19       © Jan Sedláček