2006-016


2006-04-28, 10:02:16.721 UT; Vandenberg AFB, SLC-2W; Delta 7420-10, 314

2006-016A
SSC 29107
CloudSat   USA
 
Družice pro aeronomický, meteorologický a klimatologický výzkum.
Družici pro NASA (střediska Jet Propulsion Laboratory a Goddard Space Flight Center) postavila firma Ball Aerospace & Technologies, Boulder, na základě typu BCP-2000; na vývoji vědecké aparatury se podílela Canadian Space Agency, St. Hubert.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 847 kg má tvar kvádru s připojenými dvěma třídílnými panely sluneční baterie a anténou radaru o průměru 195 cm. Orientační a stabilizační systém využívá úhloměrné gyroskopy, hvězdná čidla a čtyři silové setrvačníky. Pro určování polohy na dráze je družice vybavena přijímačem signálů GPS.
Družice nese radiolokátor CPR (Cloud Profiling Radar) pro studium částic v oblacích a pro určování množství vody a sněhu obsažených v oblacích.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 22 měsíců. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-04-28.43 98.09° 93.15 min 173 - 684 km
2006-04-28.67 98.23° 98.52 min 687 - 689 km
2006-05-27.63 98.25° 98.82 min 700 - 704 km
2009-01-01.68 98.25° 98.83 min 702 - 703 km
2014-01-01.74 98.22° 98.82 min 702 - 704 km

Události:
2006-03-23 Vypuštění družice bylo stanoveno na 2006-04-20 v 10:01 UT. [1]
2006-04-08 Družice CloudSat a CALIPSO pod aerodynamickým krytem byly nainstalovány na nosnou raketu. [1]
2006-duben Vypuštění družice bylo odloženo 2006-04-21 (pro závadu v komunikaci s CNES), 2006-04-23, 2006-04-25, 2006-04-26 (pro nepříznivé povětrnostní podmínky) a 2006-04-27 (vadné teplotní čidlo na druhém stupni rakety). [1]
2006-04-28 10:02:16 UT: Vzlet.
11:02:35 UT: Navedení na základní dráhu.
11:39:34 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [3]
2006-03-29 Úspěšně aktivován přijímač signálů GPS. [1]
2006-05-20 Aktivován radar CPR a provedeno první měření. [1]
2006-06-01 Družice byla uvedena do běžného provozního režimu. [1]
2014-01-09 Družice je stále v provozu a dodává vědecká data. [4]
2006-016B
SSC 29108
CALIPSO   (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation) USA, Francie
 
Družice pro aeronomický, meteorologický a klimatologický výzkum.
Družici pro americký NASA a francouzské CNES postavila firma Alcatel Ecpace, Cannes ve spolupráci s Ball Aerospace & Technologies, Boulder, na vývoji vědecké aparatury se dále podílely Hampton University (USA) a Institut Pierre Simon Laplace (Francie).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 586 kg má tvar kvádru o rozměrech 100x100x300 cm s válcovým tubusem dalekohledu a panely sluneční baterie dodávající průměrně 560 W a dobíjející Li-ion baterie. Orientační a stabilizační systém využívá úhloměrné gyroskopy, hvězdná čidla a čtyři silové setrvačníky. Pro určování polohy na dráze je družice vybavena přijímačem signálů GPS. Telemetrie z družice se předává v pásmu S, vědecká data v pásmu X. Korekce dráhy zajišťuje soustava čtyř motorů, každý o tahu 1 N; na palubě je zásoba 28 kg hydrazinu).
Družice nese:
- dvoufrekvenční laserový lokátor CALIOP (Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization) pro studium struktury vysoké oblačnosti a vrstev aerosolů;
- kameru WFC (Wide Field Camera) pro snímkování oblačnosti s rozlišením 125 m; - infračervený radiometr IIR (Imaging Infrared Radiometr) pro zjišťování průběhu teplot s přesností ±1 K.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 3 roky. [1],[2],[5]
Parametry dráhy:
2006-04-28.60 98.24° 98.53 min 688 - 689 km
2006-05-31.68 98.23° 98.82 min 700 - 704 km
2009-01-01.68 98.25° 98.83 min 702 - 703 km
2014-01-01.74 98.22° 98.82 min 702 - 703 km

Události:
2006-03-23 Vypuštění družice bylo stanoveno na 2006-04-20 v 10:01 UT. [1]
2006-04-08 Družice CloudSat a CALIPSO pod aerodynamickým krytem byly nainstalovány na nosnou raketu. [1]
2006-duben Vypuštění družice bylo odloženo 2006-04-21 (pro závadu v komunikaci s CNES), 2006-04-23, 2006-04-25, 2006-04-26 (pro nepříznivé povětrnostní podmínky) a 2006-04-27 (vadné teplotní čidlo na druhém stupni rakety. [1]
2006-04-28 10:02:16 UT: Vzlet.
11:02:35 UT: Navedení na základní dráhu.
11:04:48 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [5]
2006-07-24 Družice pořídila první data prostřednictvím aparatury CALIOP. [6]
2006-016C
SSC 29109
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety vybavený motorem Aerojet AJ10-118K s tahem 42.7 kN; válcové těleso o hmotnosti 919 kg má délku 588 cm a maximální průměr 244 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-04-28.72 102.78° 93.00 min 206 - 637 km
2006-06-01.56 102.77° 91.23 min 197 - 473 km
2006-07-06.50 102.76° 87.37 min 103 - 185 km

Události:
2006-04-28 10:02:16 UT: Vzlet.
11:02:35 UT: Navedení na základní dráhu.
11:04:48 UT: Oddělení družice CALIPSO. [5]
11:39:34 UT: Oddělení družice CloudSat. [3]
2006-07-06 Přirozený zánik v atmosféře po 69 dnech letu. [7]
2006-016D
SSC 29110
adaptér DPAF   (Double Payload Adapter Facility) USA
 
Dvoudílný adaptér umožňující současné vynesení dvou družic; spodní díl adaptéru zůstává připojen k druhému stupni rakety. Těleso tvoří na jednom konci uzavřený dutý válec. [1]
Parametry dráhy:
2006-04-28.60 98.25° 98.48 min 684 - 688 km
2009-01-01.48 98.34° 98.42 min 680 - 687 km
2014-01-02.53 98.42° 87.37 min 663 - 670 km

Události:
2006-04-28 10:02:16 UT: Vzlet.
2006-016E
SSC 38545
fragment rakety   USA
 
Fragment rakety katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2012-07-04.78 98.41° 95.30 min 526 - 541 km
2012-09-06.62 98.40° 91.38 min 334 - 351 km

Události:
2006-04-28 10:02:16 UT: Vzlet.
2012-09-08 Přirozený zánik v atmosféře po 2325 dnech letu (6.37 roku). [7]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2006, číslo 6, s. 34.
  3. 2006-016A – CloudSat / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/016A.HTM.
  4. CLOUDSAT - 2014-01-09 - http://cloudsat.atmos.colostate.edu/home.
  5. 2006-016B – CALIPSO / A. Vítek – 2009-04-03 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/016B.HTM.
  6. CALIPSO's First Images Offer New Dimension to Air Quality and Climate Research - 2006-07-24 - http://www.nasa.gov/mission_pages/calipso/news/First_Light.html.
  7. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-01-22       © Jan Sedláček