2006-046


2006-10-23, 23:34 UT; Taiyuan Space Center; CZ-4B

2006-046A
SSC 29505
SJ-6C   (Shijian 6C) Čína
Shijian-6-02A  
实践六号   [Shíjiàn liù hào]
Vědecká(?) družice.
Družici pro China Academy of Space Technology (CAST), Peking, podle typu CAST968 postavila firma China Space Dong Fang Hong Satellite Co. Ltd., Peking, ve spolupráci s CAST a China Electronics Science & Technology Group Co.
Podrobnosti o družici s odhadovanou hmotností 375 kg (zřejmě tvaru krychle o délce hrany asi 100 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí kolem 400 cm) nebyly oznámeny. Družice je zřejmě vybavena manévrovacím motorem.
Družice údajně nese aparaturu pro zkoumání fyzikálních vlastností prostoru kolem Země a sledování vlivu kosmického záření na prvky družice. (Analytikové se domnívají, že se jedná o vojenskou družici.)
Předpokládaná aktivní životnost je 2 roky. [1],[2]
Parametry dráhy:
2006-10-24.03 97.71° 96.70 min 592 - 608 km
2013-12-02.50 97.76° 96.49 min 587 - 594 km

Události:
2006-10-23 23:34 UT: Vzlet.
23:45 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2006-046B
SSC 29506
SJ-6D   (Shijian 6D) Čína
Shijian-6-02B  
实践六号   [Shíjiàn liù hào]
Vědecká(?) družice.
Družici pro China Academy of Space Technology (CAST) postavila podle typu CAST968 firma China Space Dong Fang Hong Satellite Co. Ltd. ve spolupráci s CAST a China Electronics Science & Technology Group Co.
Podrobnosti o družici (zřejmě tvaru krychle o délce hrany asi 140 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí kolem 860 cm) s odhadovanou hmotností 975 kg nebyly oznámeny.
Družice údajně nese aparaturu pro zkoumání fyzikálních vlastností prostoru kolem Země a sledování vlivu kosmického záření na prvky družice. (Analytikové se domnívají, že se jedná o vojenskou družici pro elektronický průzkum.)
Předpokládaná aktivní životnost je 2 roky. [1],[3]
Parametry dráhy:
2006-10-24.77 97.71° 96.65 min 596 - 601 km
2013-12-02.14 97.77° 96.55 min 591 - 596 km

Události:
2006-10-23 23:34 UT: Vzlet.
23:46 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2006-046C
SSC 29507
horní stupeň rakety   Čína
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1727 kg má délku 493 cm a maximální průměr 290 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-10-24.09 97.71° 96.60 min 591 - 601 km
2013-12-01.56 97.74° 96.27 min 552 - 608 km

Události:
2006-10-23 23:34 UT: Vzlet.
23:45 UT: Oddělení družice SJ-6C. [2]
23:46 UT: Oddělení družice SJ-6D. [3]
2006-046D
SSC 29508
fragment rakety   Čína
 
Parametry dráhy:
2006-10-24.09 97.63° 96.58 min 586 - 604 km
2013-12-02.20 97.70° 95.66 min 547 - 554 km

Události:
2006-10-23 23:34 UT: Vzlet. [2]
2006-046E
SSC 29509
fragment rakety   Čína
 
Parametry dráhy:
2006-10-24.16 97.72° 96.65 min 596 - 601 km
2013-12-02.57 97.83° 96.67 min 566 - 632 km

Události:
2006-10-23 23:34 UT: Vzlet. [2]
2006-046F
SSC 29636
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v prosinci 2006.
Parametry dráhy:
2006-11-28.00 97.75° 96.97 min 526 - 701 km
2013-12-02.87 97.75° 94.27 min 449 - 517 km
2014-04-26.02 97.70° 90.13 min 277 - 285 km

Události:
2006-10-23 23:34 UT: Vzlet. [2]
2014-04-27 Přirozený zánik v atmosféře po 2743 dnech letu (7.51 roku). [4]
2006-046G
SSC 35374
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2013-12-01.83 97.54° 95.23 min 475 - 585 km

Události:
2006-10-23 23:34 UT: Vzlet. [2]
2006-046H
SSC 35375
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2013-12-02.88 97.76° 96.29 min 557 - 605 km

Události:
2006-10-23 23:34 UT: Vzlet. [2]
2006-046J
SSC 35376
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2013-12-01.70 97.71° 99.73 min 587 - 904 km

Události:
2006-10-23 23:34 UT: Vzlet. [2]
2006-046K
SSC 35377
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2013-01-18.35 97.60° 89.65 min 244 - 270 km

Události:
2006-10-23 23:34 UT: Vzlet. [2]
2013-01-18 Přirozený zánik v atmosféře po 2279 dnech letu (6.24 roku). [4]
2006-046L
SSC 35378
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2013-12-02.44 97.78° 99.18 min 581 - 857 km

Události:
2006-10-23 23:34 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-046A – SJ-6-02A / A. Vítek – 2011-07-14 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/046A.HTM.
  3. 2006-046B – SJ-6-02B / A. Vítek – 2011-07-14 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/046B.HTM.
  4. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-05-02       © Jan Sedláček