2006-045


2006-10-23, 13:40:36 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, 102

2006-045A
SSC 29503
Progress-M 58   (Прогресс-М 58) Rusko
ISS-23P   (International Space Station 23 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmickou loď pro Roskosmos vyrobila RKK Energija v ZAO Zavod eksperimentalnovo mašinostrojenija, Koroljov. Kosmická nákladní loď (typové číslo 11F615A55), výr. č. 358, o celkové hmotnosti 7290 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 992 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 304 kg pro americký segment), 870 kg paliva a okysličovadla, 271 kg potravin, 50 kg kyslíku a 22 kg stlačeného vzduchu. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici asi 250 kg paliva. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-10-23.75 51.64° 89.25 min 234 - 241 km
2006-10-26.60 51.63° 91.28 min 329 - 346 km
2007-03-27.45 51.63° 91.25 min 325 - 349 km

Události:
2006-10-23 13:40:36 UT: Vzlet.
13:49:25 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
17:15:58 UT: Zahájení dvouimpulzního manévru (motor pracoval 31 s a 11 s. [2]
2006-10-26 14:28:46 UT: Loď se připojila k zadnímu stykovacímu uzlu modulu Zvezda, ale nedošlo k hermetickému spojení.
18:05 UT: Opakovaný pokus o přitažení přírub a hermetické spojení se zdařil.
19:38 UT: Bylo dokončeno pevné spojení obou těles. [2]
2006-10-27 10:36 UT: Po provedených kontrolách byl otevřen průlez mezi ISS a lodí. [2]
2007-03-27 18:11 UT: Oddělení lodi od modulu Zvezda.
22:44:30 UT: Zapálením motoru byl zahájen sestupový manévr.
~23:18 UT: Loď vstoupila ve výšce 95 km řízeně do atmosféry.
23:30 UT: Zánik lodi nad jižní částí Tichého oceánu po 155.41 dne letu. [2]
2006-045B
SSC 29504
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; těleso o hmotnosti asi 2400 kg má tvar válce o průměru 266 cm a délce 810 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-10-23.57 51.57° 88.68 min 199 - 219 km
2006-10-25.84 51.63° 88.38 min 179 - 210 km
2006-10-27.37 51.61° 87.44 min 144 - 151 km

Události:
2006-10-23 13:40:36 UT: Vzlet.
13:49:25 UT: Oddělení nákladní lodi. [2]
2006-10-27 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-045A – Progress-M 58 / A. Vítek – 2009-04-10 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/045A.HTM.
  3. Progress / A. Zak - 2012-07-31 - http://www.russianspaceweb.com/progress.html.
  4. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-12-09       © Jan Sedláček