2006-044


2006-10-19, 16:28:13 UT; Bajkonur, PU-31/6; Sojuz-2.1a/Fregat, Ž15000-003/1011

2006-044A
SSC 29499
MetOp-A   (Meteorological Operational Satellite) Eumetsat
MetOp-1  
Meteorologická družice.
Družici pro organizaci Eumetsat (European Meteorological Satellite Organization) postavila firma EADS Astrium, Vélizy podle typu Envisat/SPOT Mk.5; na vědeckém vybavení se podílely americký NOAA a francouzské CNES.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4193 kg má tvar dvou spojených hranolů o rozměrech 630x350x350 cm s připojeným osmidílným panelem sluneční baterie o délce 800 cm dodávajícím 3.8 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejícím pět palubních baterií, každá s kapacitou 40 Ah. Stabilizaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků a magnetických cívek. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 24 GB a na Zemi se přenášejí v pásmu X rychlostí 70 Mbit/s; přenos snímků LRPT probíhá v pásmu VHF rychlostí 72 kbit/s. Pro korekce dráhy je družice vybavena vlastním pohonným systémem obsahujícím 8 motorů CHT-20 s tahem 23.5 N; zásoba paliva je 316 kg.
Družice nese aparaturu o celkové hmotnosti 931 kg:
- soupravu 13 přístrojů pro meteorologická pozorování;
- zařízení pro retranslaci dat z automatických pozemních stanic (dodal NOAA);
- přístroj SEM-2 (Space Environmental Monitor) pro sledování kosmického záření (dodal NOAA);
- převaděč SARR (Search and Rescue Repeater) pro přenos tísňových volání (dodal NOAA).
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 5 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-10-19.75 98.73° 101.41 min 824 - 827 km
2009-01-01.71 98.71° 101.30 min 820 - 821 km
2013-12-03.17 98.69° 101.30 min 820 - 821 km

Události:
2006-10-19 16:28:13 UT: Vzlet.
17:36:57 UT: Oddělení družice od stupně Fregat. [2]
2006-10-22 Německé středisko v Darmstadtu převzalo řízení družice. [2]
2007-05-15 Družice byla zařazena do běžného provozu. [2]
2006-044B
SSC 29500
horní stupeň rakety   Rusko
blok Fregat  
Čtvrtý stupeň nosné rakety; těleso o hmotnosti asi 1100 kg má průměr 330 cm a délku 150 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-10-19.75 98.74° 93.82 min 99 - 822 km

Události:
2006-10-19 16:28:13 UT: Vzlet.
17:36:57 UT: Oddělení družice. [2]
Přirozený zánik v atmosféře po necelém jednom dni letu. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2006, číslo 12, s. 89.
  3. 2006-044A – MetOp-A / A. Vítek – 2009-04-03 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/044A.HTM.
  4. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-12-10       © Jan Sedláček