2006-042


2006-09-25, 18:50:00.024 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, 318

2006-042A
SSC 29486
USA 190   USA
GPS 2R-15 [M2]   (Global Positioning System)
Navstar 58   (Navigation Signal Timing and Ranging)
SVN-52   (Space Vehicle Nuber)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě typu AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2064 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny, navigační systém odolný vnějšímu rušení.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2006-09-25.83 39.94° 357.01 min 174 - 20410 km
2006-10-03.95 54.94° 725.28 min 20253 - 20471 km
2010-04-10.81 55.95° 717.97 min 19978 - 20386 km
2013-12-15.06 56.12° 718.00 min 19961 - 20405 km

Události:
2006-09-25 18:50:00 UT: Vzlet.
19:58 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2006-10-25 Družice byla zařazena do operačního provozu. [2]
2006-042B
SSC 29487
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-09-25.83 39.94° 356.65 min 183 - 20378 km
2013-12-15.07 39.68° 98.30 min 144 -   1210 km

Události:
2006-09-25 18:50:00 UT: Vzlet.
19:58 UT: Oddělení družice. [2]
2013-12-27 Přirozený zánik v atmosféře 2650 dní (7.26 roku) po startu. [3]
2006-042C
SSC 29488
druhý stupeň rakety   USA
Centaur  
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-09-26.72 33.65° 98.78 min 183 - 1218 km
2006-12-23.36 33.63° 87.77 min 131 -   197 km

Události:
2006-09-25 18:50:00 UT: Vzlet.
19:58 UT: Oddělení družice. [2]
2006-12-23 Přirozený zánik v atmosféře po 89 dnech letu. [3]
2006-042D
SSC 38674
fragment rakety   USA
 
Parametry dráhy:
2013-08-31.32 39.84° 277.99 min 162 - 15301 km

Události:
2006-09-25 18:50:00 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-042A – USA 190 / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/042A.HTM.
  3. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-01-04       © Jan Sedláček