2007-062


2007-12-20, 20:04:00.353 UT; Cape Canaveral, LC-17A; Delta 7925-9.5, 331

2007-062A
SSC 32384
USA 199   USA
GPS 2R-18   (Global Posititioning System)
Navstar 61   (Navigation Signal Timing and Ranging)
SVN-57   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě typu AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton. Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2060 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) pro dobíjení palubních NiH2 baterií. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM. Družice nese cesiové a rubidiové hodiny, navigační systém odolný vnějšímu rušení. Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.[1],[2]
Parametry dráhy:
2007-12-20.88 40.03° 356.07 min 193 - 20333 km
2007-12-26.89 54.96° 719.92 min 20150 - 20311 km
2009-10-15.39 55.01° 717.95 min 20096 - 20267 km
2013-11-05.67 55.44° 717.93 min 20138 - 20224 km

Události:
2007-12-20 20:04:00 UT: Vzlet. [2]
2007-12-25 23:20 UT: Zahájení přechodu na předběžnou operační dráhu. [2]
2007-062B
SSC 32385
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Třetí stupeň nosné rakety o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 124 cm a délku 204 cm.
Parametry dráhy:
2007-12-20.88 39.98° 356.38 min 182 - 20363 km
2010-08-23.94 39.75° 88.32 min 120 -     263 km

Události:
2007-12-20 20:04:00 UT: Vzlet. [2]
2010-08-24 Přirozený zánik v atmosféře po 978 dnech letu (2.68 roku). [3]
2007-062C
SSC 32386
druhý stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg má průměr 244 cm a délku 588 cm.
Parametry dráhy:
2007-12-21.02 33.40° 98.87 min 183 - 1226 km
2008-04-08.41 33.34° 87.52 min 126 -   176 km

Události:
2007-12-20 20:04:00 UT: Vzlet. [2]
2008-04-08 Přirozený zánik v atmosféře po 110 dnech letu. [3]
2007-062D
SSC 38676
fragment rakety   USA
 
Fragment stupně PAM-D; katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-23.51 39.74° 92.62 min 122 - 684 km

Události:
2007-12-20 20:04:00 UT: Vzlet. [2]
2013-09-11 Přirozený zánik v atmosféře po 2092 dnech letu (5.73 roku). [3]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2007-062A – USA 199 / A. Vítek – 2010-05-28 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/062A.HTM.
  3. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-11-11       © Jan Sedláček