2006-063


2006-12-27, 14:23:38 UT; Bajkonur, PU-31/6; Sojuz-2.1b/Fregat, 001/1013

2006-063A
SSC 29678
CoRoT   (Convection, Rotation des Étoiles et Transits des Planètes Extrasolaires)
                     (Convection Rotation and planetary Transit)
Francie
 
Astronomická družice.
Družici pro CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) postavila firma Alcatel Alenia Space, Toulouse, na základě modulu Proteus (služební část); na vědeckém vybavení se podílely týmy z Francie a Nizozemska.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 668 kg má tvar krychle o délce hrany 100 cm (služební modul) s připojenou válcovou částí o průměru 83 cm a délce 230 cm. Ke služební sekci jsou připojeny dva čtyřdílné panely sluneční baterie dodávající 380 W (na konci aktivní životnosti). Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 2 Gbit a vysílají se na Zemi v pásmu S rychlostí 727 kbit/s. Orientační a stabilizační systém obsahují dvě hvězdná čidla, osm čidel Slunce, tři dvouosé úhloměrné gyroskopy, dva tříosé magnetometry, čtyři silové setrvačníky a magnetické cívky. Pro korekce dráhy je družice vybavena čtyřmi motorky na hydrazin (zásoba 28 kg), každý s tahem 1 N.
Družice nese
- sadu přístrojů navázaných na třiceticentimetrový zrcadlový dalekohled pro astronomická pozorování;
- přístroj pro sledování krátkodobých fluktuací jasu hvězd a přechody exoplanet přes disk hvězdy;
- soupravu ETN (Ensemble de Traitement Numérique) pro zpracovávání fotometrických dat.
Předpokládaná aktivní životnost je 2.5 roku. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-12-27.66 90.03° 103.00 min 893 - 908 km
2011-01-01.58 90.00° 102.99 min 896 - 904 km
2013-11-11.17 90.02° 102.98 min 895 - 904 km

Události:
2006-12-27 14:23:38 UT: Vzlet.
15:13 UT: Oddělení družice od stupně Fregat. [3]
2007-01-18 Byl zahájen zkušební výzkum pomocí dalekohledu. [3]
2007-02-03 Družice dokončila provozní zkoušky a zahájila běžný vědecký výzkum. [3]
2007-05-01 Družice objevila svoji první exoplanetu. [3]
2013-červen CNES oznámila ukončení mise. [5]
2006-063B
SSC 29679
třetí stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety osazený nově motorem RD-0124 (nahrazuje RD-0110); válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg má průměr 266 cm a délku 810 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-12-27.66 90.02° 88.92 min 215 - 227 km
2007-01-04.47 89.96° 87.14 min 124 - 142 km

Události:
2006-12-27 14:23:38 UT: Vzlet. [3]
2007-01-04 Přirozený zánik v atmosféře po 8 dnech letu. [4]

stupeň Fregat   Rusko
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti kolem 1100 kg má průměr 330 cm a délku 150 cm.
Objekt nebyl katalogizován, přestože na dráze kolem Země strávil více než 4 hodiny. [1]
Parametry dráhy:
2006-12-27.63 90° 103 min 872 - 884 km odhadované parametry

Události:
2006-12-27 14:23:38 UT: Vzlet.
15:13 UT: Oddělení družice CoRoT. [3]
Po oddělení družice byl potřetí spuštěn motor a stupeň byl převeden na sestupovou dráhu.
18:44 UT: Řízený zánik v atmosféře nad Tichým oceánem (9.93° s.š., 177.58° z.d.). [1]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 2, s. 59.
  3. 2006-063A – CoRoT / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/063A.HTM.
  4. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
  5. COROT Mission Ends - 2013-06-25 - http://www.skyandtelescope.com/news/212973011.html.
Poslední aktualizace: 2013-11-14       © Jan Sedláček